Τελευταίος έλεγχος: 16/04/2020

Λογιστική

Σας επηρεάζει το Brexit;

Μάθετε αν η επιχείρησή σας πρέπει να εφαρμόζει τους λογιστικούς κανόνες της ΕΕ ή της χώρας σας. Οι μικρές επιχειρήσεις με 50 το πολύ υπαλλήλους εφαρμόζουν απλουστευμένους λογιστικούς κανόνες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ακόμη πιο απλούς κανόνες — ανάλογα με το πού έχει την έδρα της η εταιρεία σας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: