Senast kontrollerat: 11/04/2019

Redovisning

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Ta reda på om ditt företag ska följa EU:s eller det aktuella landets redovisningsregler. Det finns förenklade regler för småföretag med högst 50 anställda och mikroföretag med högst 10 anställda beroende på var företaget är baserat.

Alla börsnoterade företag i EU ska utarbeta sin koncernredovisning i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS. I de flesta EU-länder får även icke börsnoterade företag använda IFRS. Företag utanför EU som handlar med EU rekommenderas också att använda den internationella standarden eller motsvarande nationella standarder för sin redovisning.

 

Dela denna sida: