Senast kontrollerat : 19/09/2018

Redovisning

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Ta reda på om ditt företag ska följa EU:s eller det aktuella landets redovisningsregler. Det finns förenklade regler för småföretag med högst 50 anställda och mikroföretag med högst 10 anställda beroende på var företaget är baserat.

Alla börsnoterade företag i EU ska utarbeta sin koncernredovisning i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS. I de flesta EU-länder får även icke börsnoterade företag använda IFRS. Företag utanför EU som handlar med EU rekommenderas också att använda den internationella standarden eller motsvarande nationella standarder för sin redovisning.

 

Dela dena sida: