Senast kontrollerat: 18/02/2020

Anmäla närvaro vid vistelser upp till tre månader

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Den 1 januari 2021 ändras reglerna för EU-medborgare som bor i eller flyttar till Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i eller flyttar till ett EU-land.

Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden

Du och dina anhöriga behåller i princip er permanenta uppehållsrätt i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag bor i Storbritannien/EU men har ännu inte permanent uppehållsrätt

Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill flytta till Storbritannien/EU

Du och dina anhöriga får flytta till Storbritannien eller till ett EU-land enligt gällande EU-regler fram till den 31 december 2020. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du sedan ansöka om uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du vill flytta till ett EU-land ska du kontakta landets myndigheter för att höra om du måste skriva in dig och ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill vistas en kortare period i Storbritannien/EU

De nuvarande reglerna om att anmäla närvaro, anmäla bosättning i ett annat EU-land, anmäla anhörigas bosättning (EU-medborgare) och skaffa uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare fortsätter att gälla åtminstone till den 31 december 2020.

Jag behöver hjälp

Om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen inte respekteras kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Detaljerad information om utträdesavtalet och medborgarnas rättigheter

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom en rimlig tid efter ankomsten.

För att anmäla din närvaro behöver du som EU-medborgare bara ett id-kort eller pass. Om dina anhöriga som inte är EU-medborgare följer med dig måste de ha med sig ett pass. Det ska inte kosta något. Om du bor på hotell räcker det i regel med att fylla i ett särskilt formulär, så sköter hotellet resten.

Ta reda på var och hur du anmäler din närvaro:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Kontakta landets myndigheter för mer information.

I vissa EU-länder kan du få böta om du inte anmäler din närvaro, men du kan inte bli utvisad bara av det skälet.

Exempel från verkligheten

Du behöver inte registrera dig om du stannar högst tre månader

Hans från Österrike åker varje sommar till Ligurien i Italien där han har en lägenhet. Förra sommaren stannade han två månader. Han anmälde sin närvaro, men de italienska myndigheterna sa att han också måste registrera sig hos kommunen och visa att han hade tillräckligt med pengar för sin vistelse.

Men Hans har rätt att stanna i Italien i tre månader utan andra handlingar än ett id-kort. De italienska myndigheterna kan kräva att han ska anmäla sin närvaro men inte att han ska registrera sig.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: