Bo och resa
Senast kontrollerat: 07/05/2019

Begär prövning av en offentlig upphandling

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Offentlig upphandling

Om du har deltagit i en offentlig upphandling och anser att du har diskriminerats, eller om du har upptäckt felaktigheter i förfarandet, kan du begära en prövning av förfarandet eller klaga.

Beslut om tilldelning av kontrakt ska prövas av domstol eller överprövningsinstans i det EU-land där upphandlingen annonserades. Kontaktuppgifter till rätt myndighet hittar du i upphandlingsmeddelandet.

 

Tidsfrist för prövning

Om du inte får kontraktet, får du ett meddelande om detta och den så kallade frysningsperioden börjar.

Frysningsperioden är den vänteperiod på minst tio dagar under vilken inget avtal får ingås. Under den här tiden kan du begära prövning.

Inte heller efter frysningsperioden får ett avtal ingås så länge ett prövningsförfarande pågår.

Prövningsbeslut

Om domstolen eller överprövningsinstansen anser att klagomålet är motiverat kan de antingen

Offentliga kontrakt som tilldelas utan upphandling

Du kan också begära prövning av offentliga kontrakt som tilldelats utan upphandling, om du anser att kontraktet borde ha upphandlats.

Du har minst 30 kalenderdagar (dock högst sex månader) att kontakta domstol eller överprövningsinstans efter att kontraktstilldelningen har offentliggjorts eller du fick reda på det på annat sätt.

Prövningsbeslut

Domstolen eller överprövningsinstansen kan ogiltigförklara kontraktet, förkorta avtalsperioden eller döma den upphandlande myndigheten till böter om

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: