Senast kontrollerat : 04/04/2018

Europeiska yrkeskortet – EPC

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

  • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)en
  • EU-publikationer om Brexit
  • Brittiska regeringens information och råd om Brexiten

Det europeiska yrkeskortsförfarandet är ett elektroniskt förfarande som du kan använda för att få dina yrkeskvalifikationer erkända i ett annat EU-land. Det är enklare, snabbare och öppnare än traditionella förfaranden. Du kan hålla reda på din ansökan på nätet och återanvända uppladdade handlingar för att ansöka i olika länder.

För närvarande finns yrkeskortsförfarandet bara för följande yrken:

Om du har ett annat yrke måste du fortsätta att använda standardförfarandena för att få dina yrkeskvalifikationer erkända. I framtiden kan det komma att införas ett yrkeskortsförfarande även för andra yrken.

Du kan använda yrkeskortsförfarandet om du vill

Exempel:

ELLER

Exempel:

Yrkeskortet är ingen fysisk handling. Det är ett elektroniskt bevis på att du har kontrollerats av myndigheterna och fått dina yrkeskvalifikationer erkända i det land som du vill jobba i (värdlandet) eller att du uppfyller villkoren för att jobba där tillfälligt.


När din ansökan har godkänts kan du skapa ett europeiskt yrkeskort i pdf-format. Med hjälp av ett referensnummer kan sedan arbetsgivaren kontrollera kortets giltighet på nätet.

Hör med de nationella myndigheternaen om du inte vet om du behöver ett yrkeskort för att jobba tillfälligt eller etablera dig.

Om du vill bosätta dig varaktigt i landet (etablering) måste du eventuellt registrera dig hos en yrkesorganisation eller genomgå ytterligare kontroller innan du kan börja jobba. Hör med de nationella myndigheternaen om vad som krävs i ditt fall.

Kvalifikationer från länder utanför EU

Om du har en kvalifikation från ett land utanför EU kan du ansöka om ett europeiskt yrkeskort om

Fördelar med det europeiska yrkeskortet

Förfarande och tidsfrister

Vad gäller för mig?

Tillfällig yrkesutövning: Jag vill jobba utomlands tillfälligt

Det här händer när du har skickat in din ansökan:

Inom en vecka: Ditt lands myndigheter bekräftar att din ansökan har kommit in, säger till om det saknas handlingar och informerar om eventuella avgifter.

Om ditt yrke kan få konsekvenser för folkhälsa eller säkerhet kan din ansökan inte erkännas automatiskt. I så fall går även värdlandets myndigheter in och kontrollerar dina uppgifter.

Om det inte behövs några kontroller från värdlandets sida är det ditt lands myndigheter som granskar din ansökan och fattar ett slutligt beslut inom högst tre veckor.

Om det krävs kontroller i värdlandet har myndigheterna i ditt hemland en månad på sig att granska din ansökan och vidarebefordra den till värdlandet.

Värdlandet ska fatta ett slutligt beslut inom högst tre månader (två månader + två förlängningar på två veckor åt gången)

Om värdlandets myndigheter anser att din utbildning och yrkeserfarenhet inte uppfyller landets krav kan de kräva ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Etablering: Jag vill flytta utomlands och jobba där permanent

Det här händer när du har skickat in din ansökan:

Inom en vecka: Ditt lands myndigheter bekräftar att din ansökan har kommit in, säger till om det saknas handlingar och informerar om eventuella avgifter.

De har en månad på sig att granska din ansökan och vidarebefordra den till värdlandet.

Om du är apotekare eller sjuksköterska erkänns din ansökan automatiskt. I så fall ska värdlandet fatta ett slutligt beslut inom högst två månader (en månad + två förlängningar på två veckor åt gångenen)

Om din ansökan inte kan erkännas automatiskt ska värdlandet fatta ett slutligt beslut inom högst tre månader (två månader + två förlängningar på två veckor åt gångenen)

Om värdlandets myndigheter anser att din utbildning och yrkeserfarenhet inte uppfyller landets krav kan de kräva ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Om värdlandets myndigheter inte fattat något slutligt beslut inom föreskriven tid, får du dina kvalifikationer erkända automatiskt och kan sedan skapa ditt europeiska yrkeskort på nätet.

Om myndigheterna avslår din ansökan måste de motivera sitt beslut och informera dig om hur du kan överklaga beslutet.

Hur länge gäller det europeiska yrkeskortet?

Det europeiska yrkeskortet gäller

Hur ansöker jag om ett europeiskt yrkeskort?

Först måste du logga in i EU Loginen, EU-kommissionens autentiseringstjänst. Du måste skapa ett konto om du inte redan har ett.

Sedan måste du fylla i din yrkeskortsprofil med person- och kontaktuppgifter.

När profilen är klar kan du skapa en ansökan, ladda upp inskannade handlingar och skicka allt till den behöriga myndigheten i ditt land.

Du måste skanna in och ladda upp varje relevant handling för sig.

Du kan när som helst ändra kontaktuppgifterna (mejladress, telefonnummer) i din profil. Däremot kan du inte längre själv ändra dina personuppgifter (pass- eller id-kortsnummer, efternamn och nationalitet, dvs. de uppgifter som kommer att stå i yrkeskortet) när du väl har skickat in en ansökan. I stället måste du be den handläggande myndigheten att göra ändringarna.

Varje gång du skickar in en ansökan kan både hem- och värdlandets myndigheter komma att begära en handläggningsavgift. I så fall får du en separat faktura från varje myndighet.

Om myndigheterna inte kan verifiera handlingarnas giltighet kan de också be om bestyrkta kopior.

Se vilka handlingar du behöver och vilka avgifter som kan gälla

Simulator

Skälet till att alla alternativ ännu inte finns i simulatorn är att de berörda länderna ännu inte lämnat all information. Du kan ändå skicka in en ansökan om yrkeskort – myndigheterna informerar dig om avgifter och nödvändiga handlingar.

Ditt yrke är inte reglerat i värdlandet.
Informationen från de nationella myndigheterna behandlas.

EUROPEISKA YRKESKORTSFÖRFARANDET

Låt dina arbetsgivare kontrollera ditt europeiska yrkeskort

Med hjälp av yrkeskortets referensnummer kan arbetsgivare, yrkesorganisationer och andra gå in på nätet och kontrollera att kortet är giltigt.

För detta krävs också att de har tillgång till det identifikationsnummer (pass- eller id-kortsnummer) som du lade in i systemet när du gjorde din ansökan.

KONTROLLERA KORTETS GILTIGHET

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela dena sida: