Senast kontrollerat: 15/07/2022

Europeiska yrkeskortet – EPC

Om ditt yrke är reglerat och du måste få dina yrkeskvalifikationer erkända, kan du göra en ansökan om erkännande med hjälp av ett europeiskt yrkeskort (EPC). Du kan använda det elektroniska EPC-förfarandet för att få ditt reglerade yrke erkänt i ett annat EU-land.

För närvarande finns EPC-förfarandet bara för följande yrken:

Fördelar med det europeiska yrkeskortet

Myndigheterna i ditt hemland hjälper dig med din ansökan och kontrollerar att allt är rätt och fullständigt. De attesterar dessutom att dina handlingar är äkta och giltiga.

Dina handlingar sparas, så att du inte behöver ladda upp dem igen i samband med andra ansökningar.

Om värdlandets myndigheter inte fattar något slutligt beslut inom föreskriven tid, får du dina kvalifikationer erkända automatiskt och kan sedan skapa ditt europeiska yrkeskort på nätet.

Varning

Om myndigheterna inte vill ge dig något europeiskt yrkeskort trots att du har ansökt om det, måste de förklara varför och informera dig om hur du kan överklaga beslutet.

EPC-förfarandet finns bara för ett begränsat antal yrken.

Ta reda på om du kan ansöka om ett europeiskt yrkeskort

Vilket yrke utövar du?

Har du förvärvat din yrkeskvalifikation i ett EU-land?

Vad gäller för dig?

Du kan inte ansöka om ett europeiskt yrkeskort. Du måste använda standardförfarandet.

Du kan ansöka om ett europeiskt yrkeskort oavsett om du vill tillhandahålla dina tjänster varaktigt eller tillfälligt i ditt värdland.

EPC-förfarandet är enklare, snabbare och öppnare än standardförfarandet. Du kan följa din ansökan på nätet och återanvända uppladdade handlingar för att ansöka i andra länder.

Varning

Yrkeskortet skapas elektroniskt och är ingen fysisk handling. Det är ett elektroniskt bevis på att det relevanta landets myndigheter har kontrollerat dina yrkeskvalifikationer och att du uppfyller de nödvändiga villkoren för att jobba där tillfälligt eller varaktigt.

När din ansökan har godkänts kan du själv skapa ett europeiskt yrkeskort i pdf-format. Med hjälp av ett referensnummer kan sedan framtida arbetsgivare kontrollera kortets giltighet på nätet.

Hör med de príručke pre používateľov EPP om du inte vet om du behöver ett yrkeskort för att jobba tillfälligt eller etablera dig.

Om du vill bosätta dig varaktigt i landet (etablering) måste du eventuellt registrera dig hos en yrkesorganisation eller genomgå ytterligare kontroller innan du kan börja jobba. Hör med de nationella myndigheterna vad som krävs i ditt fall.

Det är frivilligt att ansöka om ett europeiskt yrkeskort. Du kan också använda det pappersbaserade standardförfarandet för att få dina yrkeskvalifikationer erkända.

Du kan inte ansöka om ett europeiskt yrkeskort. Du måste få dina yrkeskvalifikationer erkända i ett EU-land och jobba där i minst tre år, innan du kan ansöka om ett europeiskt yrkeskort.

Du kan bara ansöka om ett europeiskt yrkeskort om du är sjuksköterska, apotekare, sjukgymnast/fysioterapeut, bergsguide eller fastighetsmäklare. Om du har ett annat yrke måste du använda standardförfarandet.

Ansök om ett europeiskt yrkeskort

Gör så här:

Läs mer i EPC-manualenLänk öppnas på ny sida.

Varning

När du väl har skickat in en ansökan kan du inte längre själv ändra dina personuppgifter (pass- eller id-kortsnummer, efternamn och nationalitet, dvs. de uppgifter som kommer att stå i yrkeskortet). I stället måste du be den handläggande myndigheten att göra ändringarna.

Varje gång du skickar in en ansökan kan både hem- och värdlandets myndigheter komma att begära en handläggningsavgift. I så fall får du en separat faktura från varje myndighet.

Om myndigheterna inte kan verifiera handlingarnas giltighet kan de också be om bestyrkta kopior.

Det europeiska yrkeskortet gäller

Om värdlandets myndigheter inte fattar något slutligt beslut inom föreskriven tid, får du dina kvalifikationer erkända automatiskt och kan sedan skapa ditt europeiska yrkeskort på nätet.

Om myndigheterna avslår din ansökan måste de motivera sitt beslut och informera dig om hur du kan överklaga beslutet.

Förfarande och tidsfrister

Vad gäller för mig?

Jag vill flytta permanent och utöva mitt yrke i värdlandet

Det här händer när du har skickat in din ansökan:

  • Inom en vecka: Ditt lands myndigheter bekräftar att din ansökan har kommit in, säger till om det saknas handlingar och informerar om eventuella avgifter.
  • De har en månad på sig att granska din ansökan och vidarebefordra den till värdlandet.
  • Om du är apotekare eller sjuksköterska kan dina kvalifikationer erkännas automatiskt. I så fall ska värdlandet fatta ett slutligt beslut inom högst två månader (en månad + två förlängningar på två veckor åt gången).
  • Om du inte kan få ett automatiskt erkännande ska värdlandet fatta ett slutligt beslut inom högst tre månader (två månader + två förlängningar på två veckor åt gången).
  • Om värdlandets myndigheter anser att din utbildning och yrkeserfarenhet inte uppfyller landets krav kan de kräva ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Jag vill tillfälligt utöva mitt yrke i värdlandet

Det här händer när du har skickat in din ansökan:

  • Inom en vecka: Ditt lands myndigheter bekräftar att din ansökan har kommit in, säger till om det saknas handlingar och informerar om eventuella avgifter.
  • Om ditt yrke kan få konsekvenser för folkhälsan eller säkerheten kan dina kvalifikationer inte erkännas automatiskt. I så fall går även värdlandets myndigheter in och kontrollerar dina uppgifter.
  • Om det inte behövs några kontroller från värdlandets sida är det ditt lands myndigheter som granskar din ansökan och fattar ett slutligt beslut inom högst tre veckor.
  • Om det krävs kontroller i värdlandet har myndigheterna i ditt hemland en månad på sig att granska din ansökan och vidarebefordra den till värdlandet.
  • Värdlandet ska fatta ett slutligt beslut inom högst tre månader (två månader + två förlängningar på två veckor åt gången).

Om myndigheterna avslår din ansökan måste de motivera sitt beslut och informera dig om hur du kan överklaga beslutet.

Om värdlandets myndigheter anser att din utbildning och yrkeserfarenhet inte uppfyller landets krav kan de kräva ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Om värdlandets myndigheter inte fattar något slutligt beslut inom föreskriven tid, får du dina kvalifikationer erkända automatiskt och kan sedan skapa ditt europeiska yrkeskort på nätet.

Ta reda på hur det europeiska yrkeskortet fungerar i ditt land

Simulator

Varning

Resultaten är bara vägledande och avgifterna kan ha ändrats. Om vissa alternativ inte finns i simulatorn beror det på att länderna ännu inte har lämnat all information. Du kan ändå skicka in en ansökan om yrkeskort – myndigheterna informerar dig om aktuella avgifter och nödvändiga handlingar.

Ditt yrke är inte reglerat i värdlandet.
Informationen från de nationella myndigheterna behandlas.

EPC-förfarandetLänk öppnas på ny sida

Låt dina arbetsgivare kontrollera ditt europeiska yrkeskort

Med hjälp av yrkeskortets referensnummer kan arbetsgivare, yrkesorganisationer och andra gå in på nätet och kontrollera att kortet är giltigt.

För detta krävs också att de har tillgång till det identifikationsnummer (pass- eller id-kortsnummer) som du lade in i systemet när du gjorde din ansökan.

Kontrollera kortets giltighet

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: