Senast kontrollerat: 02/04/2022

Registrerade partner

Är du EU-medborgare och tänker flytta till ett annat EU-land för att bo, arbeta eller studera där? Tack vare EU:s regler blir det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur du kan ta med dig din partner.

Varning

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller det landets regler.

Om du lever i ett samkönat partnerskap ska värdlandet bevilja din partner uppehållsrätt på samma villkor som gäller antingen för registrerade partner eller andra anhöriga.

Din partner är EU-medborgare

Egen uppehållsrätt

Som EU-medborgare får din registrerade partner bo i ditt nya EU-land på samma villkor som andra EU-medborgare.

Om din partner jobbar, söker jobb, är pensionär eller studerar bör du läsa om vilka villkor och formaliteter som gäller för

Du är försörjningsansvarig

Även om din partner inte jobbar, söker jobb, studerar eller får pension får han eller hon ändå bo med dig i ditt nya land som din familjemedlem.

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

Din partner är inte EU-medborgare

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar som inte är EU-medborgare.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga som inte är EU-medborgare.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: