Ultima verificare: 02/04/2022

Parteneri civili și înregistrați

Dacă sunteți cetățean european și vă mutați în altă țară din UE pentru a locui, lucra sau studia acolo, normele UE vin în sprijinul membrilor de familie care doresc să vi se alăture. Pe această pagină puteți afla în ce condiții vi se poate alătura partenerul civil sau înregistrat.

Avertisment

Dacă sunteți cetățean european și nu ați locuit niciodată în altă țară din UE se vor aplica doar reglementările naționale.

Dacă sunteți într-o uniune civilă cu o persoană de același sex, țara-gazdă ar trebui să îi acorde partenerului dumneavoastră drepturi de reședință în aceleași condiții care li se aplică fie partenerilor civili și înregistrați, fie celorlalte rude.

Partenerul dumneavoastră este cetățean al UE

Are drept de ședere în temeiul propriilor drepturi

În calitate de cetățean european, partenerul înregistrat poate locui în noua dumneavoastră țară, în condițiile aplicabile tuturor cetățenilor UE.

Dacă partenerul lucrează sau își caută un loc de muncă, primește o pensie sau studiază, verificați condițiile și formalitățile pentru:

Partenerul se află în întreținerea dumneavoastră

Partenerul dumneavoastră nu intenționează să lucreze, să caute un loc de muncă sau să studieze și nu primește nici pensie?

Și în acest caz vi se poate alătura ca membru de familie.

Unele țări din UE îi tratează pe partenerii civili și înregistrați în același mod în care tratează cuplurile căsătorite. În acest caz, verificați drepturile de ședere și condițiile aplicabile soților.

Alte state membre nu recunosc parteneriatele civile și înregistrate ca fiind echivalente cu căsătoria. În acest caz, verificați drepturile de ședere și condițiile aplicabile altor rude.

Aflați mai mult despre recunoașterea parteneriatelor civile în Europa.

Partenerul dumneavoastră nu este cetățean al UE

Unele țări din UE îi tratează pe partenerii civili și înregistrați în același mod în care tratează cuplurile căsătorite. În acest caz, verificați drepturile de ședere și condițiile aplicabile soților provenind din afara UE.

Alte state membre nu recunosc parteneriatele civile și înregistrate ca fiind echivalente cu căsătoria. În acest caz, verificați drepturile de ședere și condițiile aplicabile altor rude provenind din afara UE.

Aflați mai mult despre recunoașterea parteneriatelor civile în Europa.

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: