Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 16/04/2018

Lucrători detașați

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

 • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
 • Publicații UE privind BrexitEnglish
 • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

Angajatorul vă poate detașa în altă țară din UE pentru misiuni cu caracter temporar. În acest timp, veți primi statutul de „lucrător detașat" și veți beneficia de drepturi și condiții speciale de muncă.

Condiții de muncă

Pe durata detașării în altă țară din UE, intrați sub incidența clauzelor și a condițiilor de ocupare a forței de muncă din țara gazdă. Acestea se referă la:

 • salariul minim: salariul dumneavoastră nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie din țara respectivă sau decât salariul stabilit de contractele colective cu caracter obligatoriu în sectorul dumneavoastră de activitate, dacă acestea sunt în vigoare în țara gazdă
 • timpul maxim de lucru și perioadele minime de odihnă
 • sănătatea și siguranța la locul de muncă
 • condițiile privind angajarea lucrătorilor prin intermediul agențiilor temporare
 • condițiile de angajare pentru tineri și femei însărcinate
 • egalitatea de tratament între femei și bărbați și alte norme privind prevenirea discriminării.

Angajatorul vă poate plăti și costurile de călătorie și cazare în țara UE în care sunteți detașat, dacă acest lucru este prevăzut de legislația națională a țării respective. Aceste indemnizații vor trebui să fie plătite ca supliment la salariu.

Site-uri naționale privind detașarea

Verificați site-ul național din țara gazdă pentru a afla care sunt termenii și condițiile de lucru pentru lucrătorii detașați, precum și informațiile de contact ale autorităților locale.

Alegeţi ţara:

Alte drepturi

Pe durata detașării în altă țară din UE:

 • nu veți avea nevoie de permis de muncă - fac excepție lucrătorii croați detașați în Austria, în anumite sectoare de activitate
 • nu veți fi nevoit să solicitați recunoașterea calificărilor profesionale - însă, pentru unele profesii, vi se poate cere să dați o declarație scrisă: aflați mai multe despre recunoașterea calificărilor profesionale
 • când vă veți pensiona, nu va trebui să vă adresați caselor de pensii din toate țările în care ați lucrat - cele din țara gazdă nu vor fi implicate.

Impozitul pe venit

Dacă sunteți detașat pe o perioadă mai mică de 6 luni, nu ar trebui să plătiți impozit pe venit în țara de destinație.

Totuși, nu există norme valabile la nivel european care să stabilească țara în care vă vor fi impozitate veniturile pe durata detașării. Acest lucru poate fi stabilit fie de normele naționale, fie de acordurile fiscale între țările UE. Aflați mai multe despre impozitul pe venit.

Asigurările sociale pe durata detașării în străinătate

Ca lucrător detașat, veți fi în continuare acoperit de sistemul de securitate socială din țara de origine, pe o perioadă de maximum 2 ani. Aflați ce formalități trebuie să îndepliniți.

Dacă lucrați în străinătate mai mult de 2 ani, va trebui să vă înscrieți în sistemul de securitate socială al țării în care lucrați. În unele cazuri specifice, puteți rămâne asigurat în sistemul de securitate socială din țara de origine mai mult de 2 ani.

Declarația în avans

S-ar putea ca angajatorul dumneavoastră să trebuiască să transmită o notificare în avans către autoritățile din țara de destinație în care să indice, printre altele, ce funcție ocupați, durata detașării și datele dumneavoastră de contact.

Asigurați-vă că angajatorul se ocupă de acest lucru. În caz contrar, ați putea plăti o amendă.

Pentru detalii, contactați biroul de legătură pentru lucrători detașați sau punctul unic de contact din țara în care urmează să lucrați.

Legislaţia UE
Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere