Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Laatste controle : 16/04/2018

Gedetacheerde werknemers

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

 • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKEnglish
 • EU-publicaties over de BrexitEnglish
 • Informatie en advies van de Britse regering over de BrexitEnglish

Uw werkgever kan u naar een ander EU-land sturen om een tijdelijke opdracht uit te voeren. U bent dan een "gedetacheerde werknemer" en daarom gelden er speciale regels voor uw arbeidsvoorwaarden e.d.

Arbeidsvoorwaarden

Terwijl u bent gedetacheerd naar een ander EU-land, valt u onder de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Die omvatten:

 • het minimumloon: uw salaris mag niet lager zijn dan het minimumloon in bindende cao's voor uw sector, als in uw gastland cao's gebruikt worden.
 • het maximaal aantal werkuren en minimale rustperiodes
 • regels voor gezondheid en veiligheid op het werk
 • voorwaarden voor het in dienst nemen van mensen via uitzendbureaus
 • arbeidsvoorwaarden voor zwangere vrouwen en jongeren
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen en andere regels om discriminatie te voorkomen

Als het volgens de wet in uw thuisland verplicht is, moet uw werkgever ook uw reiskosten, verblijf en maaltijden in het gastland betalen. Deze vergoedingen moeten naast uw salaris betaald worden.

Nationale websites over detachering

Kijk welke voorwaarden er voor gedetacheerde werknemers in uw gastland gelden en hoe u de lokale autoriteiten kunt bereiken.

Kies een land:

Andere rechten

Tijdens een detachering in een ander EU-land:

 • hebt u geen werkvergunning nodig, tenzij u vanuit Kroatië wordt gedetacheerd in Oostenrijk, waar er voor bepaalde sectoren beperkingen gelden
 • hoeven uw beroepskwalificaties niet erkend te worden, maar voor sommige beroepen moet u wel een schriftelijke verklaring afleggen. Meer over de erkenning van beroepskwalificaties
 • heeft u, als u met pensioen gaat, alleen met uw eigen pensioeninstellingen te maken, niet met die van uw gastland

Inkomstenbelasting

Als u minder dan zes maanden gedetacheerd wordt, hoeft u in uw gastland geen inkomstenbelasting te betalen.

Er bestaan echter geen EU-regels voor het betalen van inkomstenbelasting tijdens een buitenlandse detachering. Dat kan wel geregeld worden in nationale wetgeving of in belastingverdragen tussen EU-landen. Meer over inkomstenbelasting.

Sociale zekerheid tijdens uw detachering

Als gedetacheerde werknemer valt u nog maximaal 2 jaar onder het socialezekerheidsstelsel van uw thuisland. Ga na welke formaliteiten u daarvoor moet vervullen.

Als u langer dan 2 jaar in het buitenland werkt, moet u overstappen naar het socialezekerheidsstelsel van het land waar u werkt. In bepaalde gevallen kunt u langer dan 2 jaar onder het socialezekerheidsstelsel van uw thuisland blijven vallen.

Voorafgaande verklaring

Soms moet uw werkgever vooraf een verklaring invullen waarmee hij of zij de autoriteiten in uw gastland op de hoogte brengt van o.a. de duur van uw detachering, de plaats waar u gaat werken en contactgegevens.

Doet uw werknemer dat niet, dan kunt u een boete krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verbindingskantoor voor gedetacheerden of het contactpunt in het land waar u naar toe gaat.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies