Laatste controle: 04/05/2020

Gedetacheerde werknemers

Coronavirus - grensbeperkingen voor gedetacheerde werknemers

Uw werkgever kan u tijdelijk naar een ander EU-land sturen om daar te werken. U bent dan een gedetacheerde werknemer en geniet grotendeels dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechten als andere werknemers in het land waar u tijdelijk werkt.

Een detachering mag niet langer duren dan nodig is om een specifieke taak uit te voeren. Na afloop van uw detachering, moet u terugkeren naar het land waarvandaan u gedetacheerd werd.

Arbeidsvoorwaarden

U valt onder de arbeidsvoorwaarden van het gastland als die gunstiger zijn dan die van uw thuisland. Deze arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op:

Als het volgens de wet in uw thuisland verplicht is, moet uw werkgever ook uw reiskosten, verblijf en maaltijden in het gastland betalen. Deze vergoedingen moeten worden betaald bovenop het minimumloon.

Andere rechten

Tijdens een detachering in een ander EU-land:

Als u voor langere tijd gedetacheerd wordt naar een ander EU-land, mag u uw gezin meenemen voor zover zij daar op grond van hun eigen EU-burgerschap recht op hebben, maar niet omdat u financieel verantwoordelijk voor hen bent.

Inkomstenbelasting

Als u minder dan zes maanden gedetacheerd wordt, hoeft u in uw gastland geen inkomstenbelasting te betalen. Er bestaan echter geen EU-regels voor het betalen van inkomstenbelasting tijdens een buitenlandse detachering. Dat kan wel geregeld zijn in nationale wetgeving of in belastingverdragen tussen EU-landen.

Sociale zekerheid tijdens uw detachering

Als gedetacheerde werknemer valt u nog onder het socialezekerheidsstelsel van uw thuisland. U of uw werkgever moet een PD A1-formulier aanvragen bij de socialezekerdheidsinstantie in uw thuislandpdfen. Een PD A1-formulier is slechts 24 maanden geldig. Als uw detachering in een ander EU-land langer duurt, dan kunt u:

Dit kan worden toegestaan er een wederzijds akkoord hierover is tussen de autoriteiten van de beide betrokken landen is en dit in uw belang is. Meer over uw socialezekerheidsdekking tijdens een detachering in een ander EU-land.

Vóór uw detachering

Soms moet uw werkgever vooraf een kennisgeving aan de autoriteiten van het gastland doen met de volgende gegevens:

Zie voor meer informatie de beknopte EU-gids over detachering van werknemers (nieuwe regels vanaf juli 2020).

Zie ook de praktische EU-gids over detachering.

Nationale websites over detachering

Kijk welke voorwaarden er voor gedetacheerde werknemers in uw gastland gelden en hoe u de lokale autoriteiten kunt bereiken.

Kies een land:

  • Duitslanddenl
  • Griekenlandgrel
  • Hongarijehuhuen
  • Ierlandieen
  • Italiëititen
  • Letlandlven
  • Litouwenltlten
  • Luxemburglunl
  • Maltamten
  • Nederlandnlnl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verbindingskantoor voor gedetacheerden of het contactpunt voor gedetacheerden in het land waar u naar toe gaat.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: