Laatste controle: 20/06/2022

Gedetacheerde werknemers

Uw werkgever kan u tijdelijk naar een ander EU-land sturen om daar te werken. U bent dan een gedetacheerde werknemer en geniet dezelfde basisarbeidsvoorwaarden en -rechten als andere werknemers in het land waar u tijdelijk werkt.

Een detachering mag niet langer duren dan nodig is om een specifieke taak uit te voeren. Na afloop van uw detachering moet u terugkeren naar het EU-land waar u voorheen werkte.

Arbeidsvoorwaarden

U valt onder de arbeidsvoorwaarden van het gastland als die gunstiger zijn dan die van uw thuisland. Deze arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op:

Andere rechten

Tijdens een detachering in een ander EU-land:

Langetermijndetachering

Als u langer dan 12 maanden gedetacheerd wordt (of langer dan 18 maanden indien uw werkgever een gemotiveerde kennisgeving bij de nationale autoriteiten in uw gastland indient), gelden alle relevante arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van het gastland ook voor u, met uitzondering van de voorwaarden voor ontslag en aanvullend pensioen.

Als u voor langere tijd gedetacheerd wordt naar een ander EU-land, mag u uw gezin meenemen voor zover zij daar op grond van hun eigen EU-burgerschap recht op hebben, maar niet omdat zij uw gezinsleden zijn.

Inkomstenbelasting

Als u minder dan zes maanden gedetacheerd wordt, hoeft u in uw gastland geen inkomstenbelasting te betalen. Er bestaan echter geen EU-regels voor het betalen van inkomstenbelasting tijdens een buitenlandse detachering. Dat kan wel geregeld zijn in nationale wetgeving of in belastingverdragen tussen EU-landen.

Sociale zekerheid tijdens uw detachering

Als gedetacheerde werknemer valt u nog onder het socialezekerheidsstelsel van uw thuisland. U of uw werkgever moet een PD A1-formulier en aanvragen bij de socialezekerdheidsinstantie in uw thuisland en de autoriteiten van het gastland op de hoogte stellen. Duurt uw detachering langer dan 2 jaar, dan kunt u:

 

Vóór uw detachering

Soms moet uw werkgever een kennisgeving aan de autoriteiten van het gastland sturen met de volgende gegevens:

Meer informatie vindt u in de beknopte gids voor de detachering van werknemersDeze link brengt u naar een andere website.

Zie ook de praktische EU-gids over detacheringDeze link brengt u naar een andere website.

Nationale websites over detachering

Kijk welke voorwaarden er voor gedetacheerde werknemers in uw gastland gelden en hoe u de lokale autoriteiten kunt bereiken.

Nationale websites over detachering

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: