Laatste controle: 19/04/2022

Gelijke behandeling van werknemers

Werknemers hebben recht op gelijke behandeling bij werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, bevordering, loon, beroepsopleiding, pensioen en ontslag.

Waarschuwing

Discriminatie op grond van nationaliteit is strikt verboden in de hele EU. EU-burgers die in een ander EU-land werken moeten dezelfde arbeidsrechten genieten als hun collega's. 

Soorten discriminatie

Het is bij wet verboden om werknemers anders te behandelen op grond van hun:

Soorten discriminatie op de werkvloer

Directe discriminatie: wanneer een werkgever iemand slechter behandelt op grond van een van de zes hierboven genoemde redenen. Het gaat bijvoorbeeld om het weigeren mensen in dienst te nemen of promotie te geven omdat zij een andere etnische achtergrond hebben.

Indirecte discriminatie: wanneer een werkwijze, beleidslijn of regel die van toepassing is op alle werknemers een negatief effect heeft op een bepaalde groep. Zo kunnen regels die ongunstig zijn voor deeltijdwerkers indirect discriminerend zijn voor vrouwen aangezien de meeste deeltijdwerkers vrouw zijn.

Pesten: ongewenste gedragingen, intimidatie en andere handelingen en gedragingen die leiden tot een vijandige werkomgeving. Een voorbeeld hiervan is dat een baas of een collega grappen maakt over iemands seksuele geaardheid. 

Opdracht tot discriminatie: wanneer een persoon iemand ertoe aanzet om een ander te discrimineren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een werkgever een uitzendbureau vraagt om alleen werknemers onder de 40 jaar te selecteren.

Represailles: wanneer mensen negatief worden behandeld als reactie op een klacht over discriminatie. Voorbeeld: iemand wordt ontslagen of loopt een promotie mis omdat hij een klacht wegens discriminatie heeft ingediend tegen de baas.

Er zijn echter situaties waarin verschillende behandeling op basis van een van deze verboden redenen onder strikte voorwaarden toch is toegestaan. Voorbeeld: het is toegestaan om te discrimineren op grond van leeftijd om jongeren aan een baan te helpen, als er een nationale regel is die werknemers verplicht om met pensioen te gaan zodra ze een bepaalde leeftijd bereiken.

Nationale instanties voor gelijke kansen en

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: