Zakendoen
Laatste controle: 08/09/2022

Btw – Belasting over de toegevoegde waarde

U betaalt btw in het land waar u winkelt

Wanneer u als particulier iets koopt binnen de EU betaalt u één keer btw, in het land waar u de aankopen doet.

U mag alle aankopen die u in andere EU-landen doet, mee naar huis nemen zonder ze aan te geven bij de douane. Ze moeten wel voor persoonlijk gebruik door u of uw gezin bestemd zijn en u mag ze niet doorverkopen.

Btw-teruggave

Als u van buiten de EU komt, kunt u aanspraak maken op btw-teruggave voor goederen die u tijdens uw verblijf in de EU hebt gekocht. U moet daarvoor bij vertrek de goederen binnen drie maanden na de aankoop ervan samen met de documenten voor btw-teruggave aan de douane laten zien. Normaal gesproken stelt de verkoper deze documenten op. Het gaat hier echter om een regeling op vrijwillige basis waaraan niet alle handelaren deelnemen. In sommige landen moet u voor een bepaald minimumbedrag hebben besteed om aanspraak te kunnen maken op teruggave.

Online winkelen in een ander EU-land

Als u goederen in een ander EU-land koopt en die in eigen land laat leveren, gelden mogelijk andere regels. Als het bedrijf waarbij u iets koopt, in totaal voor meer dan een bepaald bedrag aan goederen in uw land levert,

moet het het btw-tarief van uw land toepassen. Elk EU-land kiest zelf hoe hoog dit bedrag is en : 35 000 of 100 000 euro. Dit betekent dat de meeste grote webwinkels die binnen de EU leveren, de btw van het land van bestemming moeten toepassen.

Voorbeeld

Soms moet u een hoger btw-tarief betalen

Katrien uit Nederland bestelde online een boek bij een grote webshop in Ierland. Toen ze voor de bestelling wilde betalen en haar adres opgaf, merkte ze dat de prijs plotseling gestegen was. Zij ging na hoe dat kon, en ontdekte dat het bedrijf haar het hogere Nederlandse btw-tarief van 9% had aangerekend in plaats van het Ierse .

In Nederland mag een bedrijf tot 100 000 euro goederen leveren zonder Nederlandse btw te betalen. Een bedrijf dat in het voorgaande boekjaar voor meer dan 100 000 euro aan goederen heeft verkocht in Nederland, moet daarom het Nederlandse btw-tarief toepassen. Het bedrijf waar Katrien haar bestelling heeft geplaatst, levert vaak in Nederland, en moet haar dus het Nederlandse btw-tarief aanrekenen, ook al wordt het boek verzonden uit Ierland.

Waarschuwing

Deze regel geldt niet voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiek.

Accijnzen

Wanneer u online in een ander EU-land tabaksproducten of alcoholische dranken koopt, moet u ook accijnzen betalen, ongeacht de hoeveelheid en ook als het een geschenk betreft.

De verkoper is verantwoordelijk voor de afdracht van de verschuldigde accijns in het land van bestemming.

U mag er daarom van uitgaan dat de accijnzen onderdeel uitmaken van de verkoopprijs. Als de prijs zeer laag is, is het verstandig de verkoper te vragen of de accijns betaald is voordat u tot aankoop overgaat. Als de verkoper geen accijns betaald heeft, kunnen uw goederen door de douane in beslag genomen worden of kunt u gevraagd worden de accijns zelf te betalen. U moet altijd nagaan of de verkoper de verschuldigde accijns betaalt in het EU-land van bestemming.

Waarschuwing

Als u online goederen buiten de EU koopt, moeten de btw, accijnzen en douanerechten altijd betaald worden.

Uitzondering voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten

De btw op telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten wordt geheven in het land waar u woont (d.w.z. het land waar u gevestigd bent, uw permanente adres heeft of meestal woont) en niet in het land waar u de dienst koopt. Dit geldt ook als het land van aankoop buiten de EU ligt.

Voorbeeld

Btw op digitale inhoud wordt geheven in het land van verblijf

Senta woont in Zweden en koopt vaak e-books bij een Finse onlineboekwinkel. De Finse leverancier moet haar het Zweedse btw-tarief in rekening brengen, niet het Finse.

Uitzonderingen voor andere online gekochte diensten

Wanneer u online diensten koopt van een in de EU gevestigde verkoper, betaalt u de btw in het land waar de handelaar gevestigd is. Deze regel geldt ook als u in een ander EU-land woont dan de verkoper.

Voorbeeld

Btw betalen in het land waar de verkoper gevestigd is

Joao heeft een consultancybureau in Lissabon. Hij verleent consultingdiensten aan een particulier in Kopenhagen. Omdat Joao's bedrijf in Portugal gevestigd is, moet hij zijn Deense klant Portugese btw aanrekenen.

Maar er zijn veel uitzonderingen op deze regel. De meest voorkomende uitzonderingen zijn:

Let erop dat deze lijst niet volledig is. Er zijn nog andere uitzonderingen.

Uitzondering voor auto's

Als u in een ander EU-land een nieuwe auto koopt, moet u btw betalen in het land waar u de auto invoert en inschrijft, m.a.w. in het land waar u woont. Deze regel geldt ook voor andere nieuwe voertuigen, zoals zware motorfietsen, boten en vliegtuigen.

Meer over uw btw als u een auto koopt in een ander EU-land

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: