Laatste controle: 21/12/2022

Aanvullende pensioenen in het buitenland

Aanvullende pensioenrechten zijn regelingen voor ouderdoms-, nabestaanden- of ongeschiktheidspensioenen die zijn ontworpen om de verplichte algemene pensioenen aan te vullen of te vervangen.

Waarschuwing

Controleer voordat u een overeenkomst voor een aanvullende pensioenregeling ondertekent, hoe de verhuizing naar of het wonen in het buitenland van invloed is op uw pensioenrechten. Als er negatieve gevolgen zijn, zijn deze onwettig.

Als u uit een aanvullende pensioenregeling stapt omdat u naar een ander EU-land vertrekt om daar te gaan werken, heeft u dezelfde rechten als mensen die in hetzelfde land blijven, maar geen premies meer betalen, bijvoorbeeld omdat ze van baan zijn gewisseld.

Een verhaal

Fred heeft acht jaar in land A gewerkt voor een bedrijf dat een gunstig aanvullend pensioenpakket had.

Hij vond een baan in een ander land en ging werken voor een werkgever die hem ook een aanvullend pensioenpakket bood.

Fred stapte uit de aanvullende regeling in land A, maar de verzekeringsmaatschappij vertelde hem dat hij zijn rechten zou verliezen als hij naar een ander land verhuisde.

Fred nam contact op met een Europees consumentencentrum en zorgde voor juridische ondersteuning. Uiteindelijk ging zijn vorige verzekeringsmaatschappij akkoord met het behouden van zijn rechten in land A.

Waarschuwing

Pensioenfondsen benadelen soms mensen die naar het buitenland verhuizen, door te weigeren pensioenen uit te betalen, door extra kosten te berekenen of door hen te verplichten rente terug te betalen die tijdens de spaarperiode is opgebouwd.

Dit is onwettig - als u dit overkomt, kunt u een beroep doen op de Europees Consumentencentrum

Een verhaal

Anna heeft vier jaar voor dezelfde werkgever gewerkt in land A voordat ze naar land B is verhuisd, waar ze zich permanent heeft gevestigd.

Toen ze met pensioen ging, heeft ze haar aanvullend pensioen uit land A aangevraagd, maar de verzekeringsmaatschappij weigerde uit te betalen, hij stelde dat hij alleen maar hoefde uit te betalen aan mensen die meer dan vijf jaar aan de regeling hadden deelgenomen.

Anna voelde zich gediscrimineerd omdat ze naar het buitenland was verhuisd om te werken, en spande een zaak aan tegen haar verzekeringsmaatschappij. Maar ze verloor haar zaak omdat de regeling van vijf jaar gold voor iedereen die aan de regeling deelnam, ongeacht of ze wel of niet in het buitenland gingen werken.

Waarschuwing

Als u naar het buitenland verhuist, kan uw vorige land van verblijf van u eisen dat u eventuele belastingaftrek terugbetaalt die u hebt gekregen terwijl u daar voor een aanvullend pensioen spaarde.

Dit is onwettig - uw aanvullend pensioen moet dezelfde belastingbehandeling krijgen als aanvullende pensioenen die worden betaald aan inwoners van dat land.

Als u zich gediscrimineerd voelt, kunt u hier hulp krijgen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: