Laatste controle: 09/03/2020

Bankrekeningen in de EU

Getroffen door de brexit?

Recht op een basisbankrekening

Heeft u een bankrekening nodig in uw eigen land of in een ander EU-land?

Als u wettig in een EU-land woont, heeft u het recht een basisbetaalrekening te openen. Banken mogen uw aanvraag niet weigeren enkel en alleen omdat u niet in het land woont waar de bank gevestigd is.

Dit recht geldt alleen voor basisbetaalrekeningen en niet voor andere rekeningen, zoals spaarrekeningen.

Wanneer mag een bank uw aanvraag voor een basisbetaalrekening weigeren?

Een bank mag uw aanvraag weigeren als u niet voldoet aan de EU-regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten .

In sommige EU-landen mag de bank ook weigeren als u al een soortgelijke rekening bij een andere bank in hetzelfde land heeft.

Als u een basisbetaalrekening wilt openen in een ander EU-land dan waar u woont, moet u in sommige gevallen ook een gedegen motivering daarvoor geven, bijv. dat u in het ene land woont, maar in het andere land werkt.

Kenmerken van een basisbetaalrekening

Met een basisbetaalrekening kunt u de standaardtransacties verrichten die u in uw dagelijks leven nodig heeft, zoals:

Bij zo'n rekening hoort u ook een betaalkaart te krijgen waarmee u geld kunt opnemen, en online en in winkels kunt betalen.

Voor zover beschikbaar moet de bank u ook toegang geven tot internetbankieren. Maar de bank hoeft u niet de mogelijkheid te geven om rood te staan.

In sommige EU-landen moet u jaarlijks een vast bedrag betalen voor het gebruik van een basisbetaalrekening. Dit bedrag moet wel redelijk zijn.

Voorbeeld

Om in een EU-land een bankrekening te openen, hoeft u er niet per se te wonen

Toen Sándor in Slovenië werk vond, bleef hij in Hongarije wonen. Maar het leek hem handig om naast zijn Hongaarse bankrekening ook een bankrekening in Slovenië te hebben voor zijn dagelijkse uitgaven.

Hij vond een Sloveense bank dicht bij zijn werk en diende daar een aanvraag voor een bankrekening in. De bank opende een rekening voor hem, ook al woonde hij niet in Slovenië.

Banken mogen uw aanvraag voor een basisbetaalrekening niet weigeren op grond van het feit dat u in een ander EU-land woont.

Informatie over tarieven

Voordat u een rekening opent, moet de bank u zwart op wit meedelen wat de belangrijkste diensten zijn die bank u als rekeninghouder aanbiedt, en wat de eventuele kosten voor u zijn. Dit heet officieel "het informatiedocument betreffende vergoedingen". Met die informatie kunt u de kosten van verschillende banken met elkaar vergelijken.

Uw bank moet u ook minstens een keer per jaar schriftelijk laten weten hoeveel u voor de verschillende transacties e.d. moet betalen. In dit document, officieel de "vergoedingenstaat", moet ook staan welke rentetarieven er voor uw rekening gelden.

Overstappen naar een andere bank

U kunt binnen hetzelfde EU-land overstappen naar een andere bank. Uw nieuwe bank moet u daarbij helpen.

De nieuwe bank zal ervoor zorgen dat uw periodieke betalingen (zoals machtigingen/domiciliëringen en periodieke overboekingen/permanente opdrachten) blijven doorlopen.

De nieuwe bank zet deze betaalopdrachten over naar uw nieuwe rekening en annuleert ze bij uw oude bank. Uw nieuwe bank moet ook:

Misschien moet u wel een vergoeding betalen voor het afsluiten van uw oude bankrekening.

Als u kosten moet maken omdat de bank de overstap te traag verwerkt (bijv. een betaling te laat annuleert) of fouten maakt, moet de bank u deze kosten vergoeden. Ondervindt u problemen bij het overstappen, dan kunt een beroep doen op buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Voorbeeld

Overstappen naar een andere bank gaat niet altijd op rolletjes

Toen Suzanne van Toulouse naar Parijs verhuisde, wilde ze overstappen naar een bank dichtbij haar nieuwe woning. Ze vroeg haar nieuwe bank in Parijs om al haar periodieke betalingen over te zetten naar haar nieuwe rekening en haar rekening in Toulouse af te sluiten.

De Parijse bank gaf de bank in Toulouse opdracht alle vaste betaalopdrachten te annuleren en Suzannes rekening af te sluiten. De periodieke betalingen werden overgezet naar haar nieuwe rekening. Maar de bank vergat om haar telecombedrijf op de hoogte te brengen en Suzanne moest herinneringskosten betalen omdat haar abonnement niet op tijd betaald werd.

Suzanne diende een klacht in bij de bank in Parijs. Zij boden aan de herinneringskosten te betalen en de periodieke betaling aan haar provider juist in te voeren.

Uw geld beschermd in de EU

Volgens de EU-wetgeving is geld op uw bankrekening (spaarrekening of betaalrekening) beschermd als uw bank failliet gaat. Uw tegoeden zijn beschermd tot minimaal 100.000 euro of het equivalent in de plaatselijke munt. Deze limiet geldt per persoon en per bank, dus als u bij een bank verschillende rekeningen heeft, is voor al die rekeningen samen een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd.

Er gelden enkele uitzonderingen op deze regel. Heeft u bijvoorbeeld samen met uw partner een gezamenlijke rekening, dan is voor elk van u een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd, oftewel 200.000 euro voor de gezamenlijke rekening. In een beperkt aantal gevallen zijn ook tegoeden boven de 100.000 euro beschermd, bijvoorbeeld geld dat u ontvangt:

In deze gevallen zijn bedragen boven de 100.000 euro minstens drie en maximaal twaalf maanden beschermd vanaf het moment dat het geld op de rekening komt of legaal kan worden overschreven, afhankelijk van de regelgeving in het betrokken EU-land.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: