Zakendoen
Laatste controle: 15/02/2019

Geldigheid van uw autoverzekering in de EU

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Geldigheid van de verplichte en de vrijwillige verzekering

Als u uw auto inschrijft in een EU-land, bent u verplicht een wettelijke-aansprakelijheidsverzekering af te sluiten. Deze verplichte verzekering is geldig in alle andere EU-landen. Hierdoor bent u gedekt als u een ongeval heeft waardoor anderen materiële schade of letsel oplopen. Andere schade (bijvoorbeeld de kosten van reparaties aan uw eigen auto) is niet gedekt.

U mag ook een extra, vrijwillige verzekering afsluiten om de overige risico's te dekken. Deze verzekering dekt meer risico's (bijv. letsel van de bestuurder, schade aan uw auto, diefstal van uw voertuig/de inhoud, vandalisme en juridische bijstand).

Er zijn geen EU-regels over vrijwillige autoverzekeringen. Controleer voordat u naar het buitenland vertrekt de voorwaarden bij uw eigen verzekeraar. Verzekeraars kunnen in andere landen verschillende regels hanteren. Uw verzekering kan beperkt zijn qua tijd (bijv. een maand in het buitenland) of qua afstand (bijv. 150 km vanaf de grens van uw woonland). Ook is het mogelijk dat in bepaalde landen bepaalde soorten risico's niet gedekt zijn (bijv. diefstal).

Autoverzekering in uw gastland

U moet uw auto inschrijven in het land waar u normaal gesproken woont. Het is niet nodig om uw auto in te schrijven in uw gastland als u kunt aantonen dat u daar tijdelijk verblijft, bijvoorbeeld als student.

Als u de auto inschrijft, dan moet u kunnen bewijzen dat uw auto verzekerd is.

De inschrijvingsinstantie moet een verzekering accepteren van elke verzekeringsmaatschappij die:

Als u naar een ander EU-land verhuist en uw auto daar moet inschrijven, zult u bij uw verzekeringsmaatschappij moeten nagaan of uw lopende verzekering ook geldig is in het land waar u naar toe verhuist.

In principe kunt u uw auto ook verzekeren in een ander land dan het land waar u woont. Maar vergeet niet te controleren of de verzekeringsmaatschappij internationale diensten biedt.

Voorbeeld

Is mijn verzekering geldig in het buitenland?

Lazlo verhuist van Slovenië naar Ierland. Ook zijn auto, die in Slovenië verzekerd is, verhuist mee.

Aangekomen in Ierland, moet Lazlo zijn auto inschrijven en nagaan of zijn Sloveense verzekering geldig blijft. Zo niet, dan moet hij een Ierse verzekering afsluiten.

Meer over nationale regels over autoverzekeringen:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

Een nieuwe verzekering afsluiten in het buitenland

Als uw lopende verzekering niet geldig is in het land waar u naar toe gaat, dan kunt u contact opnemen met een bureau van motorrijtuigverzekeraars/informatiecentrum om te vragen welke verzekeraars in dat land autoverzekeringen aanbieden.

Verzekeringspremies en schadeverleden

Autoverzekeringen verschillen van land tot land, vooral vanwege verschillen in de nationale wetgevingen inzake contractrecht, risicobeoordelingen en compensatieregelingen of door complex en duur internationaal vorderingenbeheer.

In sommige landen kan uw schadeverleden van invloed zijn op uw verzekeringspremie. Dit wordt wel een no-claimkorting, no-claimbonus of bonus-malussysteem genoemd. Indien u tijdens het verzekeringsjaar geen claim indient, kunt u een korting krijgen als u uw contract verlengt. Maar als u wel een claim heeft ingediend, kan de premie stijgen.

U kunt uw verzekeringsmaatschappij vragen een overzicht van uw schadeverleden over de afgelopen vijf jaar op te stellen. U moet het overzicht dan binnen 15 dagen ontvangen.

Maar als u een nieuwe autoverzekering moet afsluiten in een ander EU-land, dan is de nieuwe verzekeraar niet verplicht rekening te houden met uw schadeverleden. Daarom kan het zo zijn dat u geen korting op uw premie krijgt voor uw schadevrije jaren.

Bepaalde verzekeraars houden wel rekening met uw schadeverzekering, vraag dus altijd een offerte bij verschillende verzekeraars.

Voorbeeld

Ik rijd al jarenlang schadevrij. Waarom moet ik in het buitenland meer premie betalen?

Rosa komt uit Italië en verhuist naar Frankrijk. Ze rijdt al 10 jaar schadevrij, waardoor haar Italiaanse autoverzekering relatief goedkoop is.

Verschillende Franse verzekeraars weigerden rekening te houden met Rosa's schadevrije jaren. Daarom is ze blijven zoeken en uiteindelijk heeft ze een verzekeraar gevonden die haar wel een korting op de premie wil geven.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: