Zakendoen
Laatste controle: 27/05/2019

Rechten van bus- en touringcarpassagiers

Een vervoersmaatschappij mag u geen hogere prijs aanrekenen voor een bus- of touringcarticket vanwege uw nationaliteit of de plaats waar u boekt.

Uw overige rechten als bus- of touringcar gelden voornamelijk voor langeafstandsreizen (geplande route, niet de in uw geval werkelijk afgelegde weg, van 250 km of meer) die beginnen en eindigen in een EU-land. Een aantal van deze rechten gelden voor alle ritten die volgens een dienstregeling worden uitgevoerd.

Een EU-land mag besluiten om binnenlandse reizen en reizen waarvan een groot deel van de route, inclusief een geplande pauze, buiten de EU liggen, uit te sluiten van de regeling voor passagiersrechten.

Annulering of vertraging

Als uw reis geannuleerd wordt of vertraagd is, heeft u terwijl u wacht altijd recht op adequate en snelle informatie over wat er gebeurt.

Als de ritafstand meer dan 250 km is (geplande route, niet het werkelijk afgelegde traject) en uw reis wordt geannuleerd of u vertrekt met meer dan 2 uur vertraging, dan mag u kiezen:

Als dit u niet aangeboden wordt, kunt u later een klacht indienen en terugbetaling van uw ticket plus 50% van de ticketprijs als schadevergoeding eisen.

Als uw reis met een geplande route, niet het werkelijk afgelegde traject, van 250 km of meer en met een geplande duur van meer dan 3 uur met meer dan 90 minuten vertraging vertrekt of als deze reis geannuleerd wordt, dan heeft u ook recht op:

Ongelukken - schadevergoeding en hulp

Als u gewond raakt bij een busongeluk tijdens een rit van 250 km of meer (geplande route, niet het werkelijk afgelegde traject), heeft u recht op schadevergoeding. Bij overlijden kunnen de nabestaanden een schadevergoeding eisen.

U heeft ook recht op schadevergoeding van de vervoersmaatschappij als uw bagage of andere bezittingen tijdens een langeafstandsrit verloren of beschadigd raken.

Zo nodig moet de vervoersmaatschappij ook meteen hulp verlenen: eerste hulp, kleding, vervoer en accommodatie.

Klachten

Als u denkt dat uw rechten niet gerespecteerd zijn, kunt u binnen 3 maanden na de reisdatum een klacht indienen bij de vervoersmaatschappij. Die moet dan binnen 1 maand na ontvangst van uw klacht reageren en u binnen 3 maanden een definitief antwoord geven.

Als u geen genoegen neemt met het antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale instantie die bevoegd is voor het toezicht in uw landpdfen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: