Wonen en reizen
Laatste controle: 02/01/2023

Sociale zekerheid en gezondheid

Als u personeel aanneemt, moet u op de hoogte zijn van de EU-regels met betrekking tot de sociale premies. Een werknemer kan in niet meer dan één land tegelijk onder de sociale zekerheid vallen. Meestal is dat het land waar hij werkt, als werknemer of als zelfstandige.

Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw personeel. Als werkgever moet u zich houden aan de EU-voorschriften voor risicobeoordeling en -beheersing om het ongevalsrisico zo klein mogelijk te houden en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Deze bladzijde delen: