Laatste controle: 02/04/2022

Uw ouders

Verhuist u als EU-burger naar een ander EU-land om er te wonen, werken of studeren, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Op deze pagina leest hoe u uw ouders ook in dat land kunnen komen wonen.

Waarschuwing

Maar hebt u de nationaliteit van een EU-land en heeft u nog nooit in in een ander EU-land gewoond, dan gelden alleen de nationale regels.

Werk, pensioen, eigen middelen?

Als u werkt, gepensioneerd bent of over voldoende eigen geld beschikt, gelden voor uw ouders dezelfde regels als voor uw man, vrouw en/of kinderen.

Bekijk de regels voor:

Student?

Als u studeert, worden uw ouders niet als gezinsleden beschouwd.

Bekijk de regels voor:

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: