Wonen en reizen
Laatste controle: 11/04/2019

Overeenkomsten en garanties

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Als u een overeenkomst sluit met een consument, moet u de Europese en nationale regels voor eerlijke handelspraktijken en transparantie naleven en nagaan of uw overeenkomst geen oneerlijke bedingen bevat. Ga na of uw bedrijf de consumentenwetgeving naleeft.

Ga na welke verantwoordelijkheden u heeft nadat u een product aan een consument verkocht heeft, zoals de afkoelperiode van 14 dagen bij verkoop via internet, buiten een verkoopruimte of op afstand. Meer informatie over wettelijke en aanvullende garantie in elk EU-land.

In bepaalde gevallen kan u aansprakelijk worden gesteld wanneer een product dat u verkoopt, defect blijkt. Zorg dat u weet hoe u zo'n product moet melden. U kunt ook in de RAPEX-databank nagaan welke producten onveilig zijn.

Deze bladzijde delen: