Wonen en reizen
Laatste controle: 20/07/2022

Overeenkomsten en garanties

Als u een overeenkomst sluit met een consument, moet u de Europese en nationale regels voor eerlijke handelspraktijken en transparantie naleven en nagaan of uw overeenkomst geen oneerlijke bedingen bevat. Ga na of uw bedrijf de consumentenwetgeving naleeft.

Ga na welke verantwoordelijkheden u heeft nadat u een product aan een consument verkocht heeft, zoals de afkoelperiode van 14 dagen bij verkoop via internet, buiten een verkoopruimte of op afstand. Meer informatie over wettelijke en aanvullende garantie in elk EU-land.

In bepaalde gevallen kan u aansprakelijk worden gesteld wanneer een product dat u verkoopt, defect blijkt. Zorg dat u weet hoe u zo'n product moet melden. U kunt ook in de Safety Gate-databank nagaan welke producten onveilig zijn.

Deze bladzijde delen: