Laatste controle: 24/01/2019

Werkvergunningen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Doorgaans mag u als EU-burger overal in de EU werken zonder werkvergunning.

Zelfstandigen/freelancers hebben binnen de EU nooit een werkvergunning nodig.

Maar sommige EU-burgers hebben wel een werkvergunning nodig om in bepaalde EU-landen te mogen werken.

Dit geldt alleen voor:

  • Kroatische burgers in bepaalde EU-landen
  • bepaalde EU-burgers in Kroatië

Liechtenstein hanteert quota voor het aantal mensen dat er mag komen wonen en werken. Deze quota gelden voor alle burgers van de EU-landen, Noorwegen en IJsland.

Onderdanen van Kroatië

Op grond van overgangsbepalingen kunnen er tot 30 juni 2020 beperkingen voor u gelden voor het werken in loondienst in een ander EU-land.De meeste EU-landen hebben deze beperkingen laten vallen. Alleen in Oostenrijkde heeft u mogelijk nog een werkvergunning nodig.

Werken in Kroatië

Op grond van overgangsbepalingen kunnen er voor u beperkingen gelden voor het werken in loondienst in Kroatië. U heeft mogelijk een werkvergunning nodig als u uit Oostenrijk komt.

Werken in Zwitserland

De meeste EU-burgers hebben in Zwitserland geen werkvergunning nodig. Onderdanen van Kroatië hebben soms nog een werkvergunning nodig en onderdanen van Bulgarije en Roemenië hebben beperkt toegang tot de arbeidsmarkt. Meer over werken in Zwitserland als EU-onderdaanfrdeiten.

Volgens de Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland over het vrije verkeer van personen mogen Zwitserse staatsburgers ongehinderd in de EU wonen en werken.

Meer informatie

Wilt u werk gaan zoeken in een land waar nog steeds beperkingen gelden, dan is het verstandig om vooraf informatie in te winnen over de geldende procedures.

Neem contact op met de dienst voor arbeidsbemiddeling in het land waar u wilt werken, of met een Europees werkgelegenheidsadviseur.

Voorbeeld

Zorg dat u een werkvergunning hebt voordat u naar het buitenland verhuist

Marko uit Kroatië gaat in op een werkaanbod in Wenen en verhuist onmiddellijk naar Oostenrijk. Maar hij kan geen werkvergunning krijgen en moet terugkeren naar Kroatië.

Als u uit Kroatië komt en naar een ander land wilt verhuizen om daar te gaan werken, is het belangrijk om eerst te controleren of u daar een werkvergunning nodig heeft. Is dit het geval, bedenk dan dat uw aanvraag van een werkvergunning kan worden geweigerd.

In het buitenland gedetacheerden

Er gelden geen beperkingen voor personen die naar het buitenland gedetacheerd worden, met één uitzondering: Oostenrijk hanteert tijdelijke beperkingen voor de detachering van werknemers uit Kroatië door bedrijven in bepaalde sectoren, maar niet voor zelfstandigen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: