Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Laatste controle : 12/04/2017

De rechten van treinreizigers

Een vervoersmaatschappij mag u geen hogere prijs aanrekenen voor een treinticket vanwege uw nationaliteit of de plaats waar u boekt.

Uw rechten als treinreiziger gelden normaliter voor alle treinen binnen de EU.

Europese landen kunnen kiezen of deze rechten ook gelden voor hun binnenlandse treinen (stedelijke, voorstedelijke, regionale, enz.) en de internationale die hun traject buiten de EU beginnen of eindigen.

Annulering of vertraging

Als uw trein geannuleerd of vertraagd is, hebt u terwijl u wacht altijd recht op adequate informatie over wat er gebeurt.

Als een vertraging van ten minste 1 uur wordt aangekondigd, hebt u recht op:

 • het afgelasten van uw reisplannen en de onmiddellijke terugbetaling van de prijs van uw ticket (soms de volledige prijs, soms het nog niet gemaakte deel van de reis).

  U kunt ook de terugbetaling eisen van de terugreis naar uw oorspronkelijke vertrekpunt, indien u door de vertraging het doel van uw reis niet meer kan bereiken, of
 • een andere trein naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid of op een latere datum van uw keuze. Dit kan ook andere vervoersmiddelen omvatten als de trein niet doorkan en de dienstverlening stil ligt.
 • maaltijden en verfrissingen (in verhouding tot de duur van de wachttijd)
 • accommodatie – als u ter plaatse moet overnachten.

Als u besluit de reis zoals gepland voort te zetten of een alternatieve vervoersoplossing te accepteren, hebt u recht op schadevergoeding:

 • 25% van de ticketprijs als de trein tussen 1 en 2 uur vertraging heeft
 • 50% van de ticketprijs als de trein meer dan 2 uur vertraging heeft

U hebt geen recht op schadevergoeding als:

 • u al voor de aanschaf van het ticket was ingelicht over de vertraging

Als u vindt dat uw rechten niet geëerbiedigd zijn, kunt u een klacht indienen bij de spoorwegmaatschappij die verplicht is u binnen de maand te antwoorden.

Als u geen genoegen neemt met het antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale instantiepdfEnglish die bevoegd is voor het toezicht [111 KB] in uw land.

Verloren of beschadigde ingecheckte bagage

Indien uw ingecheckte bagage verloren gaat of beschadigd wordt, hebt u recht op schadevergoeding, tenzij de bagage niet goed verpakt was, niet voor vervoer geschikt was of bijzonder ongewoon was.

Bedragen van de schadevergoeding

 • U heeft recht op een schadevergoeding tot 1300 euro per ingecheckte koffer, als u de waarde van de inhoud kunt bewijzen.
 • U heeft recht op een schadevergoeding tot 330 euro per ingecheckte koffer, als u de waarde van de inhoud niet kunt bewijzen.

Als u omkomt of gewond raakt bij een treinongeluk, hebben u of uw nabestaanden recht op een schadevergoeding voor verloren of beschadigde handbagage, ongeacht of ze ingecheckt is, tot 1500 euro.

Kwetsuren en overlijden

Als u gekwetst wordt of omkomt in een treinongeluk, hebben u of uw nabestaanden recht op een voorschot binnen 15 dagen na het ongeluk, om de onmiddellijke onkosten te dekken.

Bij overlijden bedraagt dat voorschot ten minste 21000 euro per persoon.

EU-wetgeving
 • De rechten van treinreizigers Deutsch español français italiano English
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies