Zakendoen
Laatste controle: 24/01/2019

De rechten van treinreizigers

Een vervoersmaatschappij mag u geen hogere prijs aanrekenen voor een treinticket vanwege uw nationaliteit of de plaats waar u boekt.

Uw rechten als treinreiziger gelden normaliter voor alle treinen binnen de EU.

Europese landen kunnen kiezen of deze rechten ook gelden voor hun binnenlandse treinen (stedelijke, voorstedelijke, regionale, enz.) en de internationale die hun traject buiten de EU beginnen of eindigen.

Annulering of vertraging

Als uw trein geannuleerd of vertraagd is, hebt u terwijl u wacht altijd recht op adequate informatie over wat er gebeurt.

Als een vertraging van ten minste 1 uur wordt aangekondigd, hebt u recht op:

Als u besluit de reis zoals gepland voort te zetten of een alternatieve vervoersoplossing te accepteren, hebt u recht op schadevergoeding:

U hebt geen recht op schadevergoeding als:

Als u vindt dat uw rechten niet geëerbiedigd zijn, kunt u een klacht indienen bij de spoorwegmaatschappij die verplicht is u binnen de maand te antwoorden.

Als u geen genoegen neemt met het antwoord, kunt u contact opnemen met de nationale instantiepdfen die bevoegd is voor het toezicht [111 KB] in uw land.

Verloren of beschadigde ingecheckte bagage

Indien uw ingecheckte bagage verloren gaat of beschadigd wordt, hebt u recht op schadevergoeding, tenzij de bagage niet goed verpakt was, niet voor vervoer geschikt was of bijzonder ongewoon was.

Bedragen van de schadevergoeding

Als u omkomt of gewond raakt bij een treinongeluk, hebben u of uw nabestaanden recht op een schadevergoeding voor verloren of beschadigde handbagage, ongeacht of ze ingecheckt is, tot 1500 euro.

Kwetsuren en overlijden

Als u gekwetst wordt of omkomt in een treinongeluk, hebben u of uw nabestaanden recht op een voorschot binnen 15 dagen na het ongeluk, om de onmiddellijke onkosten te dekken.

Bij overlijden bedraagt dat voorschot ten minste 21000 euro per persoon.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: