Laatste controle: 14/12/2022

Rechten van treinreizigers

De EU-regels over uw rechten als treinreiziger gelden voor vrijwel alle treinreizen en -diensten binnen de EU.

Waarschuwing

Een EU-land mag evenwel besluiten bepaalde spoorwegdiensten uit te sluiten van de regeling voor passagiersrechten. Deze uitzonderingen kunnen gelden voor binnenlandse treinen (stedelijke, voorstedelijke, regionale, enz.) en internationale treinen met vertrek of aankomst buiten de EU. Controleer voor u uw treinreis boekt.

Als u uw ticket koopt, moet de spoorwegmaatschappij of de verkoper van vervoerbewijzen u duidelijke informatie verstrekken over:

Tijdens uw reis moet de exploitant informatie verstrekken over diensten aan boord, vertragingen, veiligheidskwesties en aansluitende diensten. Als uw trein vertraging oploopt of niet (verder) rijdt, moet de exploitant u onmiddellijk informeren over de situatie en uw rechten en plichten.

Wat ging er mis?

Hoe kan ik een claim indienen?

Als u vindt dat u niet hebt gekregen waar u recht op had, moet u eerst een klacht indienen bij de spoorwegmaatschappij, die verplicht is u binnen een maand te antwoorden. Antwoordt de spoorwegmaatschappij niet binnen een maand of bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten van uw land en . U krijgt dan een niet-bindend juridisch advies over de verdere mogelijkheden.

U kunt het geschil ook voorleggen aan een instantie voor buitengerechtelijke alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Heeft u uw ticket online gekocht, dan kunt u uw klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Beide vormen van geschillenbeslechting zijn alleen beschikbaar voor inwoners van een EU-land.

Kiest u voor formele gerechtelijke stappen, dan kunt u een schadeclaim indienen via de Europese procedure voor geringe vorderingen. U kunt ook een rechtszaak beginnen in het land waar de spoorwegmaatschappij geregistreerd is. De termijn waarbinnen u een zaak tegen een maatschappij bij de nationale rechter aanhangig kunt maken, verschilt in de EU van land tot land.

Voor hulp en advies over problemen in verband met de rechten van treinreizigers kunt u ook terecht bij een Europees consumentencentrum bij u in de buurt.

Uw trein werd geschrapt

Als u vertraging oploopt door een geannuleerde trein, wat betekent dat u op uw eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan 60 minuten, hebt u recht:

Als u besluit de reis zoals gepland voort te zetten of een alternatieve vervoersoplossing te accepteren, hebt u recht op een schadevergoeding.

Schadevergoeding bij annulering

U hebt geen recht op schadevergoeding als:

Uw trein had vertraging

Als u te horen krijgt dat uw trein met een vertraging van ten minste 1 uur op uw bestemming zal aankomen, hebt u recht:

Als u besluit de reis zoals gepland voort te zetten of een alternatieve vervoersoplossing te accepteren, hebt u recht op een schadevergoeding.

Schadevergoeding bij vertraging

U hebt geen recht op schadevergoeding als:

Uw bagage is zoekgeraakt, beschadigd of met vertraging aangekomen

U kunt bagage (inclusief dieren), die u gemakkelijk kunt dragen, in de trein meenemen. Andere grote of omvangrijke bagage, zoals voorwerpen of dieren die waarschijnlijk hinder, ongemak of schade voor andere passagiers veroorzaken, moet als geregistreerde bagage worden verzonden (overeenkomstig de algemene vervoersvoorwaarden van uw spoorwegonderneming). Deze bagage wordt vervoerd in het bagagevoertuig van de trein.

Als uw geregistreerde bagage verloren gaat of beschadigd raakt, hebt u recht op schadevergoeding, behalve in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer uw bagage niet goed verpakt of niet geschikt voor vervoer was. Ook als er vertraging optreedt bij de aflevering van uw geregistreerde bagage, hebt u recht op schadevergoeding, tenzij deze te wijten was aan een fout van uw kant of door omstandigheden waarop de treinexploitant geen invloed had.

Vergoedingsbedragen

Als u gewond bent geraakt bij een treinongeval, of als u afhankelijk bent van een slachtoffer van een dodelijk ongeval, hebt u recht op een vergoeding van ten hoogste 1400 euro voor verloren of beschadigde handbagage (dit geldt ook voor eventuele dieren die u eventueel hebt meegebracht).

U bent gewond geraakt bij een treinongeval

Als u bij een treinongeval gewond raakt, hebt u recht op een schadevergoeding. Een voorschot daarop moet binnen 15 dagen na het ongeval worden betaald om in uw onmiddellijke behoeften te voorzien.

U bent afhankelijk van een slachtoffer van een dodelijk treinongeval

Als u afhankelijk bent van een slachtoffer van een dodelijk treinongeval, hebt u recht op een schadevergoeding. Een voorschot daarop moet binnen 15 dagen na het ongeval worden betaald om in uw onmiddellijke behoeften te voorzien. Dit voorschot bedraagt ten minste 21 000 euro per slachtoffer.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: