Laatste controle: 02/01/2023

Recycling en afvalbeheer

Fabriceert, distribueert of verkoopt u elektrische en elektronische apparatuur in de EU, dan heeft u bepaalde verantwoordelijkheden wanneer consumenten deze apparatuur weggooien. Ga na welke verantwoordelijkheden uw bedrijf heeft wat betreft elektrisch en elektronisch afval.

Deze bladzijde delen: