Laatste controle : 22/03/2018

Klachten en geschillenregeling

Als u vindt dat uw energieleverancier u niet geeft waar u recht op heeft (oneerlijke contractvoorwaarden, slechte dienstverlening, enz.) kunt u verschillende stappen ondernemen.

U kunt een klacht indienen bij uw gas- of elektriciteitsleverancier. Uw leverancier moet u vertellen hoe u dat moet doen.

Het probleem zou dan snel moeten kunnen worden opgelost. Als u gelijk krijgt, moet u een terugbetaling of schadevergoeding krijgen.

Wanneer uw leverancier uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt, hoeft u niet meteen naar de rechter: u kunt uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissieen of een energie-ombudsman.

U kunt de zaak later altijd nog voor de rechter brengen.

 

Voorbeeld

Helen uit het Verenigd Koninkrijk was het niet eens met haar elektriciteitsrekening. Ze begreep maar niet hoe de leverancier aan het totaalbedrag was gekomen, dat haar veel te hoog leek.

Ze stuurde een brief naar de leverancier maar kreeg geen bevredigend antwoord. Twee maanden later besloot ze de zaak dan maar aan de energie-ombudsman voor te leggen. Die vroeg de leverancier om uitleg en verzocht hem zijn fout te herstellen. De leverancier gaf toe dat hij zich vergist had bij het opstellen van de rekening. Bovendien veranderde hij de opmaak van de factuur zodat de informatie begrijpelijker werd voor de klant.

Nationale contactadressen voor energie

Er moet in uw land een centraal contactpunten zijn waar u terecht kunt met vragen over uw rechten, over de bestaande wetgeving en over de manier om geschillen met gas- of elektriciteitsleveranciers snel op te lossen.

Nationale toezichthouders

Uw rechten als energieconsument in de EU moeten in de nationale wetgeving van uw land worden vastgelegd. Neem voor nadere informatie contact op met de nationale toezichthouderen, die ervoor moet zorgen dat u als consument de bescherming krijgt waar u volgens de EU-wetgeving recht op heeft.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: