Laatste controle: 20/05/2019

Accijns betalen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Bij verkoop aan een ander bedrijf

Wanneer moet er accijns worden betaald?

Er is een belangrijk verschil tussen het moment waarop een product accijnsplichtig wordt, en het moment waarop de accijns moet worden betaald.

De meeste producten worden accijnsplichtig zodra zij in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden.

Maar de betaling van de accijns kan worden uitgesteld tot de producten worden "vrijgegeven voor consumptie". Dat is het moment waarop deze zogenaamde "accijnsschorsing" voor het product vervalt. Let op: om accijnsproducten te mogen opslaan en vervoeren zonder accijns te betalen (op grond van zo'n accijnsschorsing), heeft u speciale toestemming van het betrokken landfrdeen nodig.

Als accijnsproducten door onvoorziene oorzaken of een natuurramp vernietigd worden of verloren gaan voordat zij worden vrijgegeven voor consumptie, hoeft er geen accijns te worden betaald.

Wie moet accijns betalen?

De accijns moet worden betaald door het bedrijf dat:

Producten naar andere EU-landen vervoeren zonder accijns te betalen

Wilt u als verkoper goederen vervoeren onder schorsing van accijns (die de koper betaalt in het land van bestemming volgens de daar geldende tarieven) moet u zich aan de volgende regels houden.

Regel 1 – Garantie tegen transportrisico's

Het EU-land van waaruit de producten vervoerd worden, mag eisen dat de goederen onder een transportgarantie met dekking in de hele EU vallen.

Deze garantie mag worden afgegeven door u als de verkoper (entrepothouder of geregistreerde afzender) of door de vervoerder of de koper, of door twee of meer van u.

Het EU-land van verzending kan deze eis laten vallen als de producten alleen in eigen land vervoerd worden.

Een transportgarantie is ook niet nodig voor vervoer van energieproducten binnen de EU mits ze over zee of via een vaste pijplijn worden vervoerd en de betrokken lidstaten hierover een akkoord hebben gesloten.

Regel 2 – Elektronisch administratief document (e-AD)

Naast de transportgarantie moet u ook een elektronisch administratief document (e-AD) naar de belastingdienst van uw land sturen via het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMCS)frdeen.

De belastingdienst:

  • gaat na of de gegevens in het e-AD geldig zijn (bijv. het nummer van de accijnsvergunning van koper en verkoper) en geeft u een administratieve referentiecode
  • stuurt het e-AD naar de verantwoordelijke dienst in het land van de koper, die het vervolgens doorstuurt naar de koper

Voor vertrek moet u het e-AD met de administratieve referentiecode printen en aan de transportonderneming geven.

Voorafgaand aan het transport kunt u op elk gewenst moment het e-AD annuleren. Tijdens het transport kunt u de bestemming nog veranderen via het EMCS.

Als het EMCS niet beschikbaar is, kunt u de producten nog steeds vervoeren zonder accijns te betalen als:

  • zij vergezeld gaan van een papieren document met dezelfde gegevens als het e-AD
  • u de belastingdienst hiervan op de hoogte brengt. In sommige landen moet de handelaar hiervoor toestemming krijgen.

Regel 3 – Producten ontvangen

De koper moet binnen 5 werkdagen de ontvangst van de goederen bevestigen in het EMCS. Vervolgens:

  • controleert de verantwoordelijke dienst in het land van bestemming de geldigheid van de bevestiging
  • stuurt deze een ontvangstverklaring naar de dienst in uw land die het weer naar u, de verkoper, doorstuurt

Nadat u deze verklaring heeft ontvangen, kan uw garantie worden vrijgegeven.

Houdt u zich aan deze drie regels, dan hoeft u (als verkoper) dus geen accijns te betalen over de getransporteerde producten.

Let goed op dat de aantallen in de ontvangstverklaring kloppen, want alleen over deze bevestigde hoeveelheid hoeft u geen accijns te betalen.

Als er tijdens het transport goederen verloren of beschadigd raken en dit bevestigd wordt door de autoriteiten van het land waar het verlies of de beschadiging plaatsvond of ontdekt werd, mag u de ontvangen en bevestigde hoeveelheid op het document aanpassen.

Controle van het accijnsnummer van uw handelspartner

In het SEED-systeem kunt u opzoeken of het accijnsnummer van uw handelspartner geldig is of niet.

Als het nummer geldig is, ziet u in SEED de lijst van producten waarin uw partner mag handelen.

Verkoop aan particulieren

Als u uw producten direct aan particulieren verkoopt en de verkoop vindt plaats in eigen land, dan moet u accijns in rekening brengen volgens de tarieven die in uw land gelden.

Er gelden geen beperkingen voor wat u als particulier naar een ander EU-land mag meenemen, als het maar voor eigen gebruik en niet voor doorverkoop is bestemd. Er geldt een uitzondering voor nieuwe auto's en andere vervoersmiddelen. De belastingen ( btwdefren en accijnsdefren ) worden opgenomen in de prijs van het EU-land waar u het product koopt. In andere EU-landen hoeft u dan verder geen belasting meer te betalen.

Tabak en alcohol

Er gelden speciale regels voor bepaalde accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken en tabaksproducten. Als u als particulier zulke producten in een EU-land koopt en dan meeneemt naar een ander EU-land hoeft u in principe geen accijns te betalen in het land van bestemming. Maar dat geldt alleen als de goederen:

Om te bepalen of er sprake is van "eigen gebruik" moeten de EU-landen rekening houden met alle relevante gegevens. Een van die gegevens is de hoeveelheid. De EU-landen mogen richthoeveelheden vaststellen om te bepalen wat nog onder "eigen gebruik" wordt verstaan. De minimale richthoeveelheden zijn:

a) Tabaksproducten

b) Alcoholische dranken

EU-landen mogen bovendien een lagere grens stellen voor het aantal sigaretten dat u mag meenemen uit bepaalde EU-landen waar het accijnstarief nog onder het accijnsminimum ligt. Maar ook dan mag u altijd minstens 300 sigaretten meenemen.

Op dit moment hanteren Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Slovenië en Zweden zo'n lagere grens voor reizigers uit Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen en Roemenië.

Verkopen via internet en op afstand

Als u accijnsproducten via internet aan particuliere klanten verkoopt, moet u accijns heffen volgens het tarief van het land waar uw klanten wonen.

In de meeste EU-landen bent u verplicht een belastingvertegenwoordiger aan te wijzen. Die moet onder meer namens u de accijnzen betalen, mits de belastingdienst van het betrokken landfrdeen ermee instemt.

Voor verzending moet u

Accijns terugvragen

Als u in eigen land al accijns heeft betaald over de producten die u verkocht heeft, kunt u dit bedrag terugkrijgen om te voorkomen dat u dubbel betaalt. In dat geval moet u:

Tabaksproducten

Verkoopt u tabaksproducten online, dan bent u in sommige EU-landen verplicht:

EU-landen mogen de verkoop op afstand van tabaksproducten aan consumenten verbieden.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: