Zakendoen
Laatste controle: 17/05/2021

Uw gezinsleden van buiten de EU inschrijven in een ander EU-land

Getroffen door de brexit?

Vragen en antwoorden – rechten van de burgers van de EU en het VK, zoals uiteengezet in het ontwerp terugtrekkingsakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die in het VK wonen of die naar het VK verhuizen. Omgekeerd gaan er op die dag ook nieuwe regels in voor Britse onderdanen die in de EU wonen of naar de EU verhuizen.

Ik heb permanent verblijfsrecht in het VK / de EU of zal dat nog in de overgangsperiode krijgen.

In principe verandert er dan voor u en uw gezinsleden niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik heb mijn woonplaats weliswaar in het VK / de EU, maar heb er nog geen permanent verblijfsrecht.

Ook in dit geval verandert er voor u en uw gezinsleden in principe niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil naar het VK / de EU verhuizen.

U mag tot 31 december 2020 samen met uw gezin naar het VK of naar een EU-land verhuizen op basis van de huidige EU-regels. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u wel op grond van de EU-vestigingsregeling een verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u zich moet schrijven en of u een verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil voor korte tijd naar het VK/de EU.

De huidige regels voor het melden van uw aanwezigheid, de inschrijving in de gemeente, de inschrijving van uw gezinsleden uit de EU, de inschrijving van uw gezinsleden van buiten de EU blijven tot ten minste 31 december 2020 van kracht.

Ik heb hulp nodig.

Als u meent dat uw rechten als EU-burger worden geschonden, neem dan contact op met SOLVIT.

Uitvoerige informatie over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de burgerrechten

In de eerste drie maanden van hun verblijf in uw gastland hoeven uw gezinsleden van buiten de EU geen verblijfsvergunning aan te vragen. In sommige landen moeten ze zich bij aankomst wel melden.

Na drie maanden in uw gastland zijn uw gezinsleden van buiten de EU verplicht zich in te schrijven (bij de gemeente, politie of vreemdelingendienst). 

Om een verblijfsvergunning te krijgen, moeten ze de volgende documenten overleggen:

Waarschuwing

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd

De autoriteiten moeten binnen zes maanden beslissen of ze al dan niet een verblijfsvergunning geven. Doen ze dat niet, dan kunt u een beroep doen op onze hulpdienst. Maar zolang de aanvraagprocedure loopt, kunnen uw gezinsleden van buiten de EU niet het land worden uitgezet, ook niet als hun visum verstrijkt.

Wordt hun aanvraag afgewezen, dan moeten de autoriteiten hun dat schriftelijk meedelen, onder vermelding van waarom hun aanvraag is afgewezen, wat de gevolgen zijn, en hoe en tot wanneer ze in beroep kunnen gaan.

Wordt hun aanvraag aanvaard, dan wordt de verblijfsvergunning vaak kosteloos verleend. Ze mag in ieder geval niet duurder zijn dan een vergelijkbaar document, zoals een identiteitskaart, voor onderdanen van het gastland.

Op de verblijfsvergunning moet duidelijk staan dat de houder gezinslid van een EU-onderdaan is.

De verblijfsvergunning is vijf jaar geldig (behalve als u van plan bent eerder te vertrekken). De autoriteiten moeten wel op de hoogte worden gebracht van eventuele adreswijzigingen.

Uw gezinsleden kunnen met hun verblijfsvergunning naar een ander EU-land reizen, maar als ze naar een ander EU-land willen verhuizen, moeten ze daar een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen. En zo lang ze te uwen laste zijn, moet u met hen meeverhuizen.

Voorbeeld

James is een Amerikaan die bij zijn moeder en zijn Italiaanse stiefvader Giuseppe in Italië woont. James wil graag in Spanje gaan wonen en daar werk zoeken. Zijn ouders kunnen niet meeverhuizen, maar kunnen hem wel financieel onderhouden.

Hij vraagt in Spanje een verblijfsvergunning aan, maar krijgt die niet. De Spaanse immigratiedienst vertelt hem dat zijn Italiaanse verblijfsvergunning als gezinslid van een EU-burger hem niet automatisch het recht geeft om in Spanje te wonen. Zijn recht om in de EU te verblijven is namelijk gekoppeld aan het EU-burgerschap van Giuseppe. Alleen als Giuseppe ook naar Spanje verhuist en kan aantonen dat hij voor hen beiden over voldoende middelen van bestaan beschikt, kan James in Spanje een verblijfsvergunning krijgen.

Lees waar en hoe u uw gezinsleden van buiten de EU moet inschrijven in uw gastland:

Kies een land:

 • Oostenrijkaten
 • Belgiëbeen
 • Bulgarije*bg
 • Kroatiëcrhren
 • Cypruscyen
 • Tsjechiëczen
 • Denemarken*dk
 • Estlandeeen
 • Finland*fi
 • Frankrijk*fr
 • Duitsland*de
 • Griekenlandgren
 • Hongarijehuen
 • IJsland*is
 • Ierland*ie
 • Italiëiten
 • Letlandlven
 • Litouwen*lt
 • Luxemburgluen
 • Maltamten
 • Nederlandnlen
 • Noorwegennoen
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Roemenië*ro
 • Slowakijesken
 • Slovenië*si
 • Spanjeesen
 • Zwedenseen

* Informatie nog niet beschikbaar.

Meer vragen?

In een groot aantal landen moeten uw gezinsleden hun verblijfsvergunning en identiteitskaart of paspoort altijd bij zich hebben. Anders kunnen ze een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden, maar ze kunnen daarom niet het land worden uitgezet.

Zie ook Uw gezinsleden uit de EU inschrijven

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: