Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-02

ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimas kitoje ES šalyje

Per pirmus 3 mėnesius priimančiojoje šalyje iš ES pilietybės neturinčių jūsų šeimos narių negali būti reikalaujama pateikti prašymą išduoti leidimo gyventi kortelę, patvirtinančią jų teisę gyventi toje šalyje, nors kai kuriose šalyse atvykus reikia iškart pranešti apie savo buvimą joje.

Po 3 mėnesių priimančiojoje šalyje ES pilietybės neturintys šeimos nariai turi užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje (dažnai savivaldybėje arba vietos policijos nuovadoje). 

Kad gautų leidimo gyventi kortelę, jie turės pateikti:

Įspėjimas

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų

Sprendimą, ar išduoti leidimą gyventi šalyje, valdžios institucijos turėtų priimti per 6 mėnesius. Jei jos to nepadarytų, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas. Bet kuriuo atveju ES pilietybės neturintys jūsų šeimos nariai negali būti išsiųsti iš šalies pasibaigus vizos galiojimui, kol tvarkomas jų prašymas išduoti leidimo gyventi kortelę.

Jeigu jų prašymas atmetamas, valdžios institucijos privalo sprendimą jiems pateikti raštu, nurodydamos jo priežastis bei padarinius, be to, turi būti paaiškinta, kaip jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė gali sprendimą apskųsti ir iki kada.

Jeigu jų prašymas patenkinamas, leidimo gyventi kortelė dažnai bus išduota nemokamai. Jei imamas mokestis, jis negali būti didesnis už kainą, kurią tos šalies piliečiai moka už panašius dokumentus, pavyzdžiui, asmens tapatybės korteles.

Dokumente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tai ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi kortelė.

Leidimas gyventi šalyje turėtų galioti 5 metus (arba jūsų planuojamą gyvenimo šalyje laikotarpį, jei jis trumpesnis). Pasikeitus adresui, gali reikėti apie tai pranešti valdžios institucijoms.

Jūsų šeimos nariai gali naudotis leidimo gyventi kortele keliaudami į kitą ES šalį, tačiau jei jie nori persikelti gyventi į kitą ES šalį, turi pateikti prašymą išduoti leidimo gyventi naujoje priimančioje šalyje kortelę. Tol, kol jie yra jūsų išlaikomi, turite persikraustyti kartu su jais.

Atsitikimas

Džeimsas yra JAV pilietis ir gyvena Italijoje su savo motina ir italu patėviu Džiuzepe. Džeimsas norėtų persikelti į Ispaniją ir ten ieškoti darbo. Jo tėvai negali kraustytis kartu su juo, tačiau gali jį remti finansiškai.

Džeimsui teikiant prašymą išduoti leidimo gyventi kortelę Ispanijoje, Ispanijos imigracijos tarnyba paaiškino, kad nors Džeimsas, kaip ES piliečio šeimos narys, turi leidimą gyventi Italijoje, tai automatiškai nesuteikia jam teisės gyventi Ispanijoje. Jo teisė gyventi ES priklauso nuo Džiuzepės ES pilietybės. Džiuzepė turėtų persikelti į Ispaniją kartu su Džeimsu ir įrodyti, kad turi pakankamai lėšų jiems abiem išlaikyti.

Sužinokite, kur ir kaip registruoti ES pilietybės neturinčius savo šeimos narius priimančiojoje šalyje:

Pasirinkite šalį

Daugelyje šalių jūsų šeimos nariai turės su savimi visuomet turėti leidimo gyventi kortelę ir pasą. Jei juos pamirštų, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Kaip užregistruoti ES pilietybę turinčius šeimos narius.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: