Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-01

Savivaldybių rinkimai

Jei esate ES pilietis, gyvenantis kitoje ES šalyje, turite teisę balsuoti ir būti kandidatu tos šalies savivaldybių rinkimuose.

Įrašymas į rinkėjų sąrašą

Jei norite balsuoti savivaldybių rinkimuose gyvenamoje šalyje, pirma turite šį pageidavimą pareikšti ir būti įtrauktas į tos šalies rinkėjų sąrašą. Jūsų bus paprašyta pateikti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, nurodyti pilietybę ir adresą.

Sužinokite, kur ir kaip užsiregistruoti šalyje, kurioje šiuo metu gyvenate:

Pasirinkite šalį

Tačiau šiose šalyse į savivaldybių rinkėjų sąrašus registruojama automatiškai: Austrijoje (išskyrus Burgenlandą), Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Nyderlanduose, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Užsiregistravęs, kad gyvenate kurioje nors iš šių šalių, būsite automatiškai įrašytas į savivaldybių rinkėjų sąrašus.

Šalyse, kuriose balsavimas privalomas, į rinkėjų sąrašus būsite įtrauktas tik kai to paprašysite.

Balsavimo sąlygos

Jei esate ES pilietis, balsuosite tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip jūsų gyvenamos šalies piliečiai. Jei reikalaujama, kad piliečiai būtų gyvenę šalyje arba savivaldybėje tam tikrą laiką, kad galėtų balsuoti, ta pati sąlyga bus keliama ir jums.

Tačiau turėtų būti atsižvelgta į laikotarpius, kuriuos gyvenote kitose nei savo ES šalyse.

ES šalyse, kuriose ne jų piliečiai sudaro daugiau kaip 20 % visų rinkėjų, gali būti taikomos specialios taisyklės. Tokiais atvejais valstybė narė gali reikalauti, kad asmuo joje būtų gyvenęs ilgiau, kad galėtų dalyvauti joje rengiamuose savivaldybių rinkimuose. Šiuo metu vienintelė tokia šalis yra Liuksemburgas.

Privalomas balsavimas

Jei šalyje balsavimas savivaldybių ir Europos rinkimuose yra privalomas, o jūs toje šalyje esate užsiregistravęs ir po to įtrauktas į jos rinkėjų sąrašą, balsuoti privalote, kaip ir tos šalies piliečiai.

Balsavimas privalomas šiose ES šalyse: Belgijoje, Graikijoje, Kipre ir Liuksemburge.

Kandidatavimas

Kad galėtumėte būti kandidatu kitos šalies savivaldos rinkimuose, jums gali tekti pateikti deklaraciją, kad jums nebuvo atimta teisė to daryti jūsų šalyje. Jūsų gali būti paprašyta šią deklaraciją patvirtinti pateikiant jūsų šalyje išduotą pažymą.

Šiose šalyse galite būti išrinktas tarybos nariu, bet meru gali būti tik tos šalies pilietis:

Kai kuriose kitose šalyse tik jų piliečiams gali būti skirtos ir mero pavaduotojo bei tam tikros papildomos savivaldybės tarybos narių pareigybės.

Kandidatavimo sąlygos

Jei esate ES pilietis, kandidatuoti galite tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip jūsų gyvenamos šalies piliečiai. Jei reikalaujama, kad piliečiai būtų gyvenę šalyje arba savivaldybėje tam tikrą laiką, kad galėtų kelti savo kandidatūrą, ta pati sąlyga bus keliama ir jums.

Tačiau turėtų būti atsižvelgta į laikotarpius, kuriuos gyvenote kitose nei savo ES šalyse.

ES šalyse, kuriose ne jų piliečiai sudaro daugiau kaip 20 % visų rinkėjų, gali būti taikomos specialios taisyklės. Tokiais atvejais valstybė narė gali reikalauti, kad asmuo joje būtų gyvenęs ilgiau, kad galėtų kandidatuoti joje rengiamuose savivaldybių rinkimuose. Šiuo metu vienintelė tokia šalis yra Liuksemburgas.

Daugiau informacijos apie balsavimą ir kandidatavimą šalyje, kurioje šiuo metu gyvenate:

Pasirinkite šalį

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: