Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-20

Darbuotojų komandiravimas į užsienį

Darbdavys privalo laikytis komandiravimo taisyklių, jeigu:

Abiem atvejais būtina, kad darbdavį ir komandiruojamą darbuotoją sietų darbo santykiai.

Komandiravimo taisyklės taikomos ir tuo atveju, jei asmuo įdarbinamas per laikinojo įdarbinimo įmonę ir atvyksta dirbti iš kitos ES šalies negu ta, kurioje registruota arba vykdo veiklą darbdavio įmonė. Tokiu atveju būtina, kad darbuotoją ir laikinojo įdarbinimo įmonę arba įdarbinimo agentūrą, kurios paslaugomis naudojasi darbdavys, sietų darbo santykiai.

Darbo priimančioje šalyje sąlygos

Visu komandiravimo laikotarpiu darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojams būtų taikomos tokios pačios darbo sąlygos, kokios galioja – pagal įstatymą arba visuotinai taikomas kolektyvines sutartis – priimančiojoje šalyje:

Jeigu darbdavio šalyje šios darbo sąlygos darbuotojams palankesnės negu priimančiojoje šalyje, darbdavys turėtų jas išlaikyti ir komandiruotės metu.

Kituose nei statybos sektoriuose darbo užmokesčio ir kasmetinių atostogų reikalavimai nėra privalomi, jei:

Įspėjimas

Pasikonsultavusios su darbdavių ir darbuotojų atstovais ES šalys gali nuspręsti, kad priimančiosios šalies darbo užmokesčio ir kasmetinių atostogų reikalavimai netaikomi, jei komandiruotė trunka trumpiau negu 1 mėnesį. Ši išimtis netaikoma per laikinojo įdarbinimo įmones įsidarbinusiems asmenims.

Daugiau informacijos rasite Darbuotojų komandiravimo praktiniame vadove.

Ilgalaikis komandiravimas

Jei komandiravimo laikotarpis yra ilgesnis negu 12 mėnesių (arba 18 mėnesių, jei darbdavys pateikia motyvuotą pranešimą priimančiajai šaliai), darbdavys privalo darbuotojams užtikrinti visas privalomas priimančiosios šalies darbo sąlygas, išskyrus tas, kurios susijusios su jų darbo sutarties nutraukimu arba papildomomis darbo pensijomis.

Daugiau informacijos apie motyvuotam pranešimui taikomą tvarką rasite priimančiosios šalies interneto svetainėje.

Komandiruotų darbuotojų socialinės apsaugos taisyklės

Laikinai dirbdami kitoje ES šalyje komandiruoti darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys gali toliau naudotis šalies, kurioje dirbo prieš išvykdami į komandiruotę, socialinės apsaugos sistema.

Darbdavys privalo iš anksto informuoti priimančiosios šalies administravimo įstaigas ir paprašyti formos, vadinamos perkeliamuoju dokumentu A1 (PD A1) en , kurią išduoda tos šalies socialinės apsaugos institucija, kurioje darbuotojai yra apdrausti. Perkeliamuoju dokumentu A1 patvirtinama, kad komandiruojamas darbuotojas yra registruotas darbdavio šalies socialinės apsaugos sistemoje ir jam nereikia mokėti įmokų šalyje, į kurią jis komandiruojamas.

Kai darbdavys prašo perkeliamojo dokumento A1, jis turi nurodyti komandiravimo į kitą ES šalį pradžios ir pabaigos datą. Ilgiausias laikotarpis, kurį galima nurodyti formoje, yra 24 mėnesiai.

Jei komandiruotė trunka ilgiau kaip 24 mėnesius arba turi būti pratęsta, darbdavys gali:

Nacionaliniai kontaktiniai centrai ir interneto svetainės

Kiekviena ES šalis turi bent vieną kontaktinį centrą, kuriame gali būti suteikta išsami informacija apie darbuotojų komandiravimą į užsienį. Šie centrai taip pat bendradarbiauja ir dalijasi informacija, stebi darbo sąlygas komandiruotės metu ir, jei įtariama, kad buvo pažeistos taisyklės, imasi tolesnių veiksmų.

Daugiau informacijos rasite priimančiosios šalies interneto svetainėje.

Pasirinkite šalį:

Taip pat žr.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

EURES konsultantai

EURES konsultantai gali suteikti jums informacijos apie darbo sąlygas, padėti atlikti įdarbinimo procedūras jūsų šalyje arba gretimame užsienio šalies regione.

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: