Paskutinį kartą tikrinta 2020-04-08

Darbuotojų komandiravimas į užsienį

Darbdavys privalo laikytis komandiravimo taisyklių, jeigu:

Abiem atvejais būtina, kad darbdavį ir komandiruojamą darbuotoją sietų darbo santykiai.

Komandiravimo taisyklės taikomos ir tuo atveju, jei asmuo įdarbinamas per laikinojo įdarbinimo įmonę ir atvyksta dirbti iš kitos ES šalies negu ta, kurioje registruota arba vykdo veiklą darbdavio įmonė. Tokiu atveju būtina, kad darbuotoją ir laikinojo įdarbinimo įmonę arba įdarbinimo agentūrą, kurios paslaugomis naudojasi darbdavys, sietų darbo santykiai.

Darbo priimančioje šalyje sąlygos

Per komandiravimo laikotarpį darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojams būtų taikomos tokios pačios darbo sąlygos, kokios galioja – pagal įstatymą arba kolektyvines darbo sutartis – priimančiojoje šalyje:

Jeigu darbdavio šalyje šios darbo sąlygos darbuotojams palankesnės negu priimančiojoje šalyje, darbdavys gali jas išlaikyti ir komandiravimo metu.

Jei tam tikrų gaminių pradinį surinkimą ir (arba) pirmąjį įrengimą pagal sutartį turi atlikti darbdavio kvalifikuoti darbuotojai, minimalaus darbo užmokesčio ir kasmetinių atostogų reikalavimai neprivalomi, jei komandiruotės laikas neviršija 8 dienų per metus.

Pasikonsultavusios su darbdavių ir darbuotojų atstovais ES šalys gali nuspręsti, kad priimančiosios šalies minimalaus darbo užmokesčio ir kasmetinių atostogų reikalavimų taikyti nereikia, jei komandiruotė trunka trumpiau negu 1 mėnesį. Ši išimtis netaikoma per laikinojo įdarbinimo įmones įsidarbinusiems asmenims.

Komandiruotų darbuotojų socialinės apsaugos taisyklės

Laikinai dirbdami kitoje ES šalyje komandiruoti darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys gali toliau naudotis šalies, kurioje dirbo prieš išvykdami į komandiruotę, socialinės apsaugos sistema.

Darbdavys privalo iš anksto informuoti priimančiosios šalies administravimo įstaigas ir paprašyti formos, vadinamos perkeliamuoju dokumentu A1, kurią išduoda šalies, kurioje registruota jo bendrovė, socialinės apsaugos institucijapdfen. Perkeliamuoju dokumentu A1 patvirtinama, kad komandiruojamas darbuotojas yra registruotas darbdavio šalies socialinės apsaugos sistemoje ir jam nereikia mokėti įmokų šalyje, į kurią jis komandiruojamas.

Kai darbdavys prašo perkeliamojo dokumento A1, jis turi nurodyti komandiravimo į kitą ES šalį pradžios ir pabaigos datą. Ilgiausias laikotarpis, kurį galima nurodyti formoje, yra 24 mėnesiai.

Jei komandiruotė trunka ilgiau kaip 24 mėnesius, darbdavys gali:

Į užsienį laikinai dirbti išvykstantiems savarankiškai dirbantiems asmenims taikomos socialinės apsaugos taisyklės gali skirtis.

Taip pat žr. ES praktines komandiravimo gairesen (nuo 2020 m. liepos mėn. įsigalioja naujos taisyklės).

Nacionaliniai kontaktiniai centrai ir interneto svetainės

Kiekviena ES šalis turi bent vieną kontaktinį centrą, kuriame gali būti suteikta išsami informacija apie darbuotojų komandiravimą į užsienį. Šie centrai taip pat bendradarbiauja ir dalijasi informacija, stebi darbo sąlygas komandiruotės metu ir, jei įtariama, kad buvo pažeistos taisyklės, imasi tolesnių veiksmų.

Daugiau informacijos rasite priimančiosios šalies interneto svetainėje.

Pasirinkite šalį

 • Vokietijadelt
 • Graikijagrel
 • Vengrijahuen
 • Airijaieen
 • Italijaiten
 • Latvijalvlt
 • Lietuvalten
 • Liuksemburgasludefren
 • Мaltamten
 • Nyderlandainldenlen
 • Lenkijaplen
 • Portugalijapten
 • Rumunijaroro
 • Slovakijasksken
 • Slovėnijasien
 • Ispanijaesesen
 • Švedijaseen
 • Jungtinė Karalystėuken

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

EURES konsultantai

EURES konsultantai gali suteikti jums informacijos apie darbo sąlygas, padėti atlikti įdarbinimo procedūras jūsų šalyje arba gretimame užsienio šalies regione.

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: