Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-01

Numeriu 112 grindžiama skubios pagalbos iškvietos sistema „eCall" jūsų transporto priemonėje

Koronavirusas: Saugus kelionių apribojimų naikinimas

„eCall" tai visoje ES transporto priemonėse įrengiama sistema, kuri automatiškai iškviečia skubią pagalbą nemokamu numeriu 112, jeigu automobilis patenka į rimtą avariją. Pagalbos iškvietos sistemą „eCall" taip pat galima aktyvinti ir rankiniu būdu, paspaudus mygtuką.

Kaip veikia sistema „eCall"?

Sistema „eCall" veikia visose ES šalyse. Kad ir kokioje vietoje jūsų transporto priemonė patektų į rimtą avariją, sistema paskambins į artimiausią skubios pagalbos centrą. Nesvarbu, kur automobilis pirktas arba kur jis registruotas.

Kai pagalbos iškvietos sistema „eCall" aktyvinama, ji telefono ir duomenų perdavimo ryšiu susisiekia su artimiausiu skubios pagalbos centru. Tokiu būdu jūs ir automobilio keleiviai gali kalbėtis su pagalbos centro operatoriumi, o tuo pačiu metu automatiškai perduodamas ir minimalus duomenų rinkinys (tiksli jūsų buvimo vieta, avarijos laikas, jūsų transporto priemonės identifikavimo numeris ir važiavimo kryptis). Dėl to pagalbos tarnybos gali įvertinti jūsų situaciją ir imtis atitinkamų veiksmų.

Jeigu sistemai „eCall" nepavyktų susisiekti su gelbėtojais, apie tai praneš įspėjimo rodmuo.

Įspėjimas

Informacija iš jūsų automobilio perduodama tik rimtos avarijos atveju.

Trečiųjų šalių teikiamos „eCall" paslaugos

Pagal ES taisykles turite teisę naudotis trečiųjų šalių teikiamomis „eCall" sistemos paslaugomis, kurios papildytų standartines, numeriu 112 grindžiamas paslaugas. Pavyzdžiui, šios papildomos paslaugos gali būti ir techninė pagalba kelyje. Trečiųjų šalių teikiamos papildomos paslaugos gali būti mokamos, skirtingai nuo nemokamų „eCall" paslaugų, grindžiamų numeriu 112.

Bet kokia trečiųjų šalių teikiama „eCall" sistema turi:

Įspėjimas

Jeigu naudojatės papildomomis paslaugomis, teikiamomis naudojantis trečiųjų šalių „eCall" sistema, turite duoti aiškų sutikimą įjungti atitinkamas atsekamumo, buvimo vietos nustatymo ir jūsų asmens duomenų tvarkymo funkcijas.

Privaloma naujų modelių automobiliuose

Jeigu įsigyjate naujo modelio automobilį, kuriam gaminti leidimas duotas po 2018 m. kovo 31 d., jame turi būti įrengta numeriu 112 grindžiama pagalbos iškvietos sistema „eCall". Ši taisyklė taikoma tiek transporto priemonėms, kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos, tiek lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Jeigu turite automobilį, kuris jau užregistruotas, neprivalote jame įrengti pagalbos iškvietos sistemos „eCall", bet galite tai padaryti, jeigu jūsų automobilis atitinka techninius reikalavimus.

Sistema „eCall": jūsų privatumo ir asmens duomenų apsauga

Sistema „eCall" jūsų automobilyje įsijungia tik tuo atveju, jeigu patenkate į rimtą avariją. Kitaip sistema būna neaktyvi. Tai reiškia, kad jums tiesiog važiuojant savo automobiliu, jo buvimo vieta nesekama (neregistruojama nei automobilio vieta, nei jūsų vairavimo duomenys) ir neperduodami jokie duomenys.

Kai numeriu 112 grindžiama pagalbos iškvietos sistema susisiekia su pagalbos centru, jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis ES duomenų apsaugos taisyklių. Tai reiškia, kad pagalbos tarnybos gauna tik tam tikrus duomenis, kurių joms reikia, kad galėtų padėti avarijos atveju. Jūsų duomenys nesaugomi ilgiau nei būtina ir pašalinami, kai tik tampa nebereikalingi. Skaitykite daugiau apie ES duomenų apsaugos ir privatumo taisykles.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: