Paskutinį kartą tikrinta 2020-09-08

Prašymas leisti laikinai teikti paslaugas

Paveikė „Brexit’as“?

ES piliečiams Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės piliečiams Europos Sąjungoje toliau taikomos šiame puslapyje pateiktos taisyklės ir sąlygos.

Laikino ir nereguliaraus paslaugų teikimo atvejais visos išankstinės deklaracijos, pateiktos iki 2020 m. gruodžio 31 d., nuo 2021 m. sausio 1 d. nebegalios.

Jei jums kyla problemų naudojantis savo teisėmis, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Jei persikeliate į kitą ES šalį ir norite joje laikinai dirbti pagal savo reglamentuojamąją profesiją, turėsite pateikti išankstinę rašytinę deklaraciją. Deklaracija turėtų būti pateikta raštu, bet kuriuo metu prieš pirmą kartą teikiant paslaugas. Pateikta deklaracija galioja vienus metus.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Jeigu deklaracija būtina, ją galite pateikti tiesiai priimančiosios šalies institucijai, atsakingai už jūsų profesiją (konkrečią instituciją jums gali nurodyti nacionalinis kontaktinis centrasen).

Deklaracijoje reikėtų nurodyti:

Jei teikiate deklaraciją pirmą kartą arba jeigu jūsų padėtis kaip nors pasikeitė, turėtumėte pateikti ir šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

Priklausomai nuo jūsų profesijos ir nuo ES šalies, kurioje norite pagal ją dirbti, jums gali tekti pateikti skirtingus dokumentus. Kreipkitės į priimančiosios šalies instituciją, atsakingą už jūsų profesiją, ir pasiteiraukite, kokius dokumentus reikia pateikti.

Kaip jūsų deklaracija nagrinėjama?

Dauguma atvejų deklaraciją galima pateikti bet kuriuo metu prieš pradedant dirbti priimančiojoje šalyje (net jei nesate visiškai užtikrintas, kad joje iš tikrųjų dirbsite). Pateikus deklaraciją galima pradėti dirbti pagal profesiją tuojau pat.

Jei jūsų reglamentuojamoji profesija susijusi su sveikata ir sauga ir jei jums netaikomas automatinis pripažinimasen, prieš pradedant dirbti gali tekti palaukti, kol priimančiojoje šalyje bus patikrinta jūsų kvalifikacija. Tokiu atveju reikės palaukti oficialaus leidimo, kad būtų galima pradėti dirbti.

Jums gali tekti kasmet atnaujinti savo deklaraciją, jei laikinai teikti paslaugas priimančiojoje šalyje ketinate ir toliau.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: