Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 20/05/2022

Applikazzjoni għal provvediment temporanju ta' servizzi

Jekk se ġġorr f' pajjiż tal-UE ieħor u tixtieq tipprovdi s- servizzi regolati tiegħek hemmhekk temporanjament, se jkollok bżonn tibgħat dikjarazzjoni bil-miktub minn qabel. Id-dikjarazzjoni għandha tintbagħat bil-miktub u jkun meta jkun qabel tipprovdi s-servizzi tiegħek għall-ewwel darba. Ladarba tibgħatha, id-dikjarazzjoni tibqa' valida għal sena.

X'għandek bżonn tibgħat

Jekk tkun meħtieġa dikjarazzjoni, tista' tibgħatha direttament lill-awtorità tal-pajjiż ospitanti responsabbli għall-professjoni tiegħek (biex tkun taf liema hi l-awtorità, staqsi lill- punt ta' kuntatt nazzjonali hemmhekk).

Id-dikjarazzjoni tiegħek għandu jkun fiha dan li ġej:

Jekk tibgħat dikjarazzjoni għall-ewwel darba, jew jekk ikun hemm xi tibdil fis-sitwazzjoni tiegħek, għandek tinkludi dawn id-dokumenti ta' referenza li ġejjin:

Id-dokumenti li għandek bżonn tibgħat jistgħu jvarjaw skont il-professjoni tiegħek u l-pajjiż tal-UE fejn tixtieq tipprattika fih. Ikkuntattja l-awtorità fil-pajjiż ospitanti responsabbli għall-professjoni tiegħek biex tiċċekkja liema tipi ta' dokumenti se jkollok bżonn tibgħat.

X'jiġri bid-dikjarazzjoni tiegħek

Fil-biċċa l-kbira tal-każi tista' tibgħat id-dikjarazzjoni jkun meta jkun qabel ma tibda taħdem fil-pajjiż ospitanti (anke jekk m'intix ċert jekk fil-fatt intix se taħdem). Ladarba tibgħat id-dikjarazzjoni tiegħek, tista' tibda tipprattika immedjatament il-professjoni tiegħek.

Twissija

Jekk il-professjoni regolata hija relatata mas- saħħa u s-sigurtà u ma tibbenefikax mir- rikonoxximent awtomatiku , għandu mnejn ikollok tistenna li l-pajjiż ospitanti tiegħek jiċċekkja l-kwalifiki tiegħek qabel ma tkun tista' tibda taħdem għall-ewwel darba. F'dan il-każ, se jkollok bżonn tistenna għal awtorizzazzjoni formali qabel ma tkun tista' tibda taħdem.

Għandu mnejn ikollok bżonn iġġedded id-dikjarazzjoni tiegħek darba fis-sena, jekk ikollok l-intenzjoni li tkompli tipprovdi servizzi temporanji fil-pajjiż ospitanti tiegħek.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: