L-aħħar verifika: 23/06/2022

Pakkett tal-ivvjaġġar u arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta

Jekk in-negozju tiegħek ibigħ żewġ tipi differenti jew aktar ta' servizzi tal-ivvjaġġar bħall-akkomodazzjoni, it-trasport ikkombinat mal-kiri ta' vetturi bil-mutur jew, b'kundizzjonijiet speċifiċi, servizzi turistiċi oħrajn, għandek ċerti obbligi skont ir-regoli tal-UE dwar il-pakkett tal-ivvjaġġar. Dawn ir-regoli japplikaw għall- pakketti tal-ivvjaġġar u għall- arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta (LTAs).

Pakkett tal-ivvjaġġar

Pakkett tal-ivvjaġġar ikopri l-bejgħ kollu li jinkludi żewġ tipi differenti jew aktar ta' servizzi ta' vvjaġġar għall-istess vjaġġ/vaganza li huma bbukkjati b'kuntratt uniku ma' fornitur wieħed. Pakkett tal-ivvjaġġar jinkludi wkoll il-bejgħ li bih jiġu bbukkjati s-servizzi ma' fornituri differenti b'kuntratti separati sakemm hi osservata waħda minn dawn il-kundizzjonijiet:

Ikkumbinar ta' servizz tal-ivvjaġġar wieħed bħall-akkomodazzjoni u servizz turistiku ieħor (tour bi gwida jew dħul għal kunċert) jista' jkun biss ikklassifikat bħala pakkett tal-ivvjaġġar jekk is-servizz addizzjonali jammonta għal 25% jew aktar mill-valur globali tal-vjaġġ, jew hu fattur essenzjali tal-vjaġġ.

L-informazzjoni li għandek tipprovdi lill-klijenti

Qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt ta' pakkett ta' vvjaġġar trid tiżgura li l-konsumatur jirċievi l-informazzjoni essenzjali kollha, bħal:

Għandek tiżgura li l-klijenti jirċievu link għall- formola ta' informazzjoni standard (l-informazzjoni hi disponibbli fl-annessi tad- DirettivaIftaħ bħala link estern ) li tispjega li huma ġew offruti pakkett u li tiddeskrivi d-drittijiet ewlenin tagħhom.

L-immodifikar tat-termini kuntrattwali – bħal żidiet fil-prezzijiet

Jekk tingħata notifika raġonevoli bil-quddiem mill-klijenti tal-pakkett tal-ivvjaġġar, huma jistgħu jittrasferixxu l-pakkett lil persuna oħra, għalkemm dan jista' jkollu spejjeż addizzjonali.

Twissija

Minħabba l-pandemija tal-coronavirus li għaddejja bħalissa, tista' tikkanċella pakkett u toffri vouchers lill-klijenti bħala alternattiva għar-rimborż. Madankollu, għandek dejjem tagħti lill-klijent għażla bejn rimborż ta' flus kontanti u voucher.

Il-protezzjoni għall-klijenti (perezempju arranġamenti alternattivi, kumpens, rifużjonijiet)

Bħala organizzatur int responsabbli għall-prestazzjoni xierqa tas-servizzi tal-ivvjaġġar kollha inklużi fil-pakkett. Jekk servizz tal-ivvjaġġar ma jkunx jista' jiġi pprovdut kif miftiehem, jista' jkollok tagħmel arranġamenti alternattivi għall-klijenti tiegħek mingħajr ebda spiża addizzjonali. Għandu mnejn ikollok tħallas kumpens jekk is-servizzi tal-ivvjaġġar ma jilħqux l-istandards miftiehma.

Twissija

F'xi pajjiżi tal-UE, skont fejn hu offrut il-pakkett, il-bejjiegħa bl-imnut għandu mnejn ukoll ikunu responsabbli flimkien mal-organizzaturi.

Arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta

Arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta (LTAs) huma servizzi tal-ivvjaġġar li jinxtraw minn kummerċjanti differenti b'kuntratti separati iżda li huma marbuta. Dawn huma kklassifikati bħala marbuta meta kummerċjant wieħed jiffaċilita l-ibbukkjar tas-servizz(i) sussegwenti, u dawn huma mixtrija għall-fini tal-istess vjaġġ jew vaganza.

Arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta japplikaw biss jekk l-ikkumbinar tas-servizzi tal-ivvjaġġar ma jikkostitwixxux pakkett (ara hawn fuq) u forntitur jiffaċilita:

Ikkumbinar ta' servizz tal-ivvjaġġar wieħed bħall-akkomodazzjoni u servizz turistiku ieħor (tour bi gwida jew dħul għal kunċert) jista' jkun biss ikklassifikat bħala arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta jekk is-servizz addizzjonali jammonta għal 25% jew aktar mill-valur globali tal-vjaġġ, jew hu fattur essenzjali tal-vjaġġ.

Għandek tipprovdi l-klijieti b'link għall- formola ta' informazzjoni standard (Il-formola ta' informazzjoni standard tinsab fl-annessi għad-Direttiva (ara l-link f'qiegħ il-paġna)) li tispjega li huma ġew offruti arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta u li tiddeskrivi d-drittijiet ewlenin tagħhom.

Pakketti click-through

Pakketti click-through - ibbukkjar online (titjira, akkomodazzjoni eċċ.) magħmulin minn klijent f'punti ta' bejgħ differenti - huma wkoll ikklassifikati bħala "pakketti", sakemm l-ewwel fornitur tas-servizz jittrasmetti l-isem, l-indirizz tal-email u d-dettalji ta' pagament tal-klijent lit-tieni fornitur u t-tieni kuntratt jiġi konkluż fi żmien 24 siegħa mill-ewwel kuntratt.

Jekk ma jsirx it-trasferiment tad-dettalji tal-klijent bejn il-fornituri, dan l-ibbukkjar jitqies bħala arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta (LTAs).

Responsabbiltà għall-iżbalji tal-ibbukkjar u d-dritt ta' rimedju

Dawn ir-regoli japplikaw għall-pakketti tal-ivvjaġġar u l-LTAs.

Int se titqies responsabbli jekk kwalunkwe minn dawn li ġejjin isseħħ matul il-proċess tal-ibbukkjar:

M'intix responsabbli għall-iżbalji tal-ibbukkjar li jkunu attribwiti lill-klijenti tiegħek, jew li huma meqjusa bħala inevitabbli, jew minħabba ċirkostanzi straordinarji.

Għandek id-dritt li tfittex rimedju minn kwalunkwe parti terza li kkontribwixxiet għall-avveniment li għalih kellek tħallas kumpens, tnaqqas il-prezz jew twettaq kwalunkwe obbligu ieħor.

Protezzjoni mill-insolvenza

Dawn ir-regoli japplikaw għall-pakketti tal-ivvjaġġar u l-LTAs.

Se jkollok tieħu protezzjoni mill-insolvenza fil-pajjiż tal-UE li fih tinsab stabbilit. Dan se jiżgura li f'każ ta' falliment, il-garanti (fond ta' garanzija tal-ivvjaġġar, kumpaniji tal-assigurazzjoni jew kwalunkwe mekkaniżmu pprovdut fil-pajjiż rilevanti tal-UE) jista' jrodd lura l-pagamenti magħmula mill-klijenti tiegħek u, jekk ikun hemm bżonn, jirripatrija l-vjaġġaturi jekk it-trasport hu inkluż fil-pakkett.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: