L-aħħar verifika: 24/01/2019

Drittijiet tal-passiġġieri tal-vapuri

Kont taf li, meta tivvjaġġa bil-vapur fl-UE, tgawdi ċerti drittijiet?

L-ewwel nett, ma tistax tintalab prezz ogħla għal biljett minħabba n-nazzjonalità tiegħek jew skont minn fejn tkun qed tixtrih.

It-tieni, tgawdi għadd ta' drittijiet ukoll f'każ li xi ħaġa tmur żmerċ. Dawn għandhom x'jaqsmu ma' dewmien u tħassir tal-vjaġġ li ma jħallukx titla' abbord...

...u jgħoddu jekk:

Dawn ir-regoli ma jgħoddux:

Tħassir tal-vjaġġ jew dewmien

Jekk is-servizz jitħassar jew jiddewwem, għandek dejjem id-dritt għal informazzjoni adegwata u f'waqtha dwar xi jkun qed jiġri waqt li tkun qed tistenna.

Jekk is-servizz jitħassar jew it-tluq jiddewwem għal aktar minn 90 minuta, tingħata għażla:

Jekk it-tluq jiddewwem b'aktar minn 90 minuta, fil-biċċa l-kbira tal-każi tkun intitolat(a) wkoll għal:

Jekk il-wasla tiegħek fid-destinazzjoni tiddewwem b'aktar minn siegħa, tkun intitolat(a) għal kumpens. Skont kemm ikun twil id-dewmien, il-kumpens ikun ta' 25% jew 50% tal-prezz tal-biljett.

Ma tiħux kumpens jekk id-dewmien ikun ikkaġunat minn kundizzjonijiet ħorox tat-temp jew minn diżastri naturali.

Lmenti

Jekk taħseb li drittijietek ma ġewx irrispettati, tista' tilmenta mat-trasportatur fi żmien xahrejn mid-data meta tkun sibt il-problemi. It-trasportatur irid jirreaġixxi fi żmien xahar u jagħtik tweġiba finali xahrejn wara li jkun wasallu l-ilment.

Jekk ma tkunx sodisfatt(a) bit-tweġiba li tirċievi, tista' tikkuntattja lill-entita nazzjonali responsabbli en mill-infurzar.

Inċident fuq il-baħar

Jekk tkorri f'inċident fuq il-baħar, tkun intitolat(a) għal kumpens mingħand it-trasportatur jew mingħand l-assiguratur tiegħu. F'każ ta' mewt, il-kumpens jista' jintalab mill-werrieta tiegħek.

Għandek ukoll id-dritt għal kumpens jekk il-valiġġa, il-vetturi jew ħwejjeġ oħrajn tiegħek jintilfu jew issirilhom il-ħsara f'inċident fuq il-baħar.

Jekk tbati minn nuqqas ta' mobbiltà, il-kumpens f'każ li s-siġġu tar-roti, jew tagħmir simili, jintilef jew issirlu ħsara jkun ikopri l-ispiża kollha biex tibdlu jew issewwih.

Ikollok id-dritt li tirċievi pagament bil-quddiem mingħand it-trasportatur sabiex taqdi l-ħtiġijiet immedjati f'każ ta' korriment jew mewt jekk:

Lmenti

Tista' tressaq talba għal kumpens għal kwalunkwe telfa jew ħsara li ssofri minħabba inċident fuq il-baħar quddiem qorti fil-pajjiż:

Jekk il-valiġġa tiegħek tintilef jew issirilha l-ħsara, trid tinforma b'dan bil-miktub lit-trasportatur. Idealment għandek tagħmel dan qabel ma tinżel mill-vapur jew inkella sakemm il-valiġġa eventwalment tasal għandek. L-aktar tard li tista' tinforma lit-trasportatur huwa 15-il jum mill-iżbark jew minn meta tasallek il-valiġġa. Jekk jgħaddi aktar żmien, titlef id-dritt tiegħek għall-kumpens.

Normalment, tkun trid tagħmel it-talba tiegħek quddiem il-qrati fi żmien sentejn minn mindu jseħħ l-inċident, għalkemm il-punt minn meta jibda' jiddekorri dan iż-żmien mhux dejjem l-istess u jiddependi fuq in-natura tat-telfa jew ħsara.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: