Senest tjekket: 24/01/2019

Skibspassagerers rettigheder

Vidste du, at du har bestemte rettigheder, når du rejser med skib i EU?

For det første må prisen på en billet ikke hæves på grund af din nationalitet eller det sted, du køber billetten.

For det andet har du også rettigheder, hvis noget går galt. Det gælder ved forsinkelser og aflysninger, der betyder, at du ikke kan gå ombord ...

... og hvis du:

Disse regler gælder ikke for:

Aflysning eller forsinkelse

Hvis afrejsen bliver aflyst eller forsinket, har du altid ret til tilstrækkelige og rettidige oplysninger om, hvad der sker, mens du venter.

Hvis rejsen aflyses eller forsinkes med over 90 minutter, kan du vælge mellem følgende:

Hvis afrejsen forsinkes med over 90 minutter, har du som regel også ret til:

Hvis skibet ankommer til bestemmelsesstedet med over én times forsinkelse, har du ret til godtgørelse. Afhængigt af forsinkelsen er godtgørelsen enten 25 % eller 50 % af billetprisen.

Du modtager ingen godtgørelse, hvis forsinkelsen skyldes dårlige vejrforhold eller naturkatastrofer.

Klager

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet overholdt, kan du klage til transportvirksomheden, som skal svare senest to måneder efter hændelsen. Selskabet skal reagere inden for én måned og give et endeligt svar senest to måneder, efter klagen er modtaget.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte det nationale håndhævelsesorgan en .

Ulykker på havet

Hvis du kommer til skade i en ulykke til søs, har du ret til erstatning fra selskabet eller dets forsikringsselskab. Ved dødsfald kan dine pårørende kræve erstatning.

Du har også ret til erstatning fra selskabet, hvis din bagage, bil eller andre ejendele går tabt eller beskadiges i en ulykke til søs.

Hvis du har nedsat mobilitet, får du erstatning for tab eller skade på din kørestol eller lignende udstyr, så du kan få det erstattet eller repareret.

Du har ret til en forudbetaling fra selskabet til dækning af umiddelbare behov ved skader eller død som følge af:

Klager

Du kan indgive krav om erstatning for tab eller skader under en havulykke til en domstol i det land:

Hvis din bagage går tabt eller beskadiges, skal du give rederiet skriftlig besked. Du bør give besked, enten når du forlader skibet, eller når bagagen ankommer. Du skal senest give rederiet besked 15 dage, efter du forlod skibet, eller bagagen blev leveret. Ellers mister du retten til erstatning.

Du skal generelt indlede sagen ved domstolen inden for 2 år efter hændelsen – men den præcise startdato for denne periode kan variere alt efter bortkomstens/skadens art.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: