Forretninger
Senest tjekket: 03/01/2023

Rettigheder for rejsende med handicap og bevægelseshæmmede

Hvis du har et handicap eller er bevægelseshæmmet, har du samme ret til at rejse med fly, tog, bus eller skib som alle andre. Når du køber din billet, er sælgeren forpligtet til at give dig oplysninger om din rejse i et tilgængeligt format samt oplysninger om de specifikke faciliteter, som er til rådighed for dig om bord på flyet, toget, bussen eller skibet.

Din ret til gratis assistance gælder i både terminaler og alle transportmidler. Du må ikke nægtes befordring, fordi du har et handicap eller er bevægelseshæmmet, medmindre det sker af sikkerhedshensyn, eller på grund af transportmidlets eller infrastrukturens udformning.

Hvad er din situation?

Du rejser med fly

Assistance

Når du rejser med fly, har du ret til gratis assistance. Dette kan omfatte:

Hvis du rejser ledsaget under hele rejsens varighed, bør flyselskabet og flypersonalet gøre det lettere at få den hjælp, du har behov for, fra den pågældende person. Desuden bør flyselskabet så vidt muligt give denne person en plads ved siden af dig på flyet.

For at få den bedst mulige assistance er det en god idé at kontakte flyselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet, senest 48 timer før rejsen begynder, og forklare, hvilken slags hjælp du har brug for, og fortælle dem, om du rejser med en ledsager. Du bør også informere dem, hvis du rejser med en hjælpehund. De vil også vejlede dig om brug af din kørestol eller dit mobilitetsudstyr og, om nødvendigt, om deres batterier.

Flyselskabet er ikke forpligtet til at hjælpe dig med at spise eller tage medicin under flyvningen. Hvis du har behov for denne form for hjælp, f.eks. under en længere flyvning, kan flyselskabet kræve, at du har en ledsager med.

Advarsel

Du kan ikke nægtes boarding, fordi du har et handicap eller er bevægelseshæmmet, medmindre flyet er for lille, der er sikkerhedsproblemer, eller sikkerhedsforskrifterne forhindrer luftfartsselskabet i at transportere dig.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har problemer med at få assistance, mens du rejser, eller hvis dit mobilitetsudstyr bortkommer eller ødelægges, skal du fortælle det til lufthavnsmyndighederne eller flyselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte det nationale håndhævelsesorgan en i det land, hvor hændelsen fandt sted.

Dine øvrige flypassagerrettigheder i EU

Tjek vores interaktive værktøj om EU's flypassagerrettigheder, hvis du vil vide mere om dine rettigheder og hvordan du kan gøre dem gældende, hvis du er blevet nægtet boarding, eller hvis din flyafgang er blevet aflyst eller forsinket.

Du rejser med tog

Assistance

Du har ret til gratis assistance til at komme af og på toget, ved togskifte, om bord på toget og på stationen før og efter rejsen. For at få bedst mulig assistance er det en god idé at kontakte jernbaneselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet, senest 48 timer før rejsen begynder, og forklare, hvilken slags assistance du har brug for.

Advarsel

Du kan ikke nægtes boarding, fordi du har et handicap eller er bevægelseshæmmet, medmindre der er sikkerhedsproblemer, eller sikkerhedsforskrifterne forhindrer jernbaneselskabet i at transportere dig.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har problemer med at få assistance, mens du rejser, skal du fortælle det til myndighederne på stationen eller jernbaneselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte det nationale håndhævelsesorgan en i det land, hvor hændelsen fandt sted.

Dine øvrige togpassagerrettigheder i EU

Tjek vores interaktive værktøj om EU's togpassagerrettigheder, hvis du vil vide mere om dine rettigheder, når du rejser med tog, og hvordan du om nødvendigt kan gøre dem gældende. 

Du rejser med bus

Assistance

Du har ret til gratis assistance, hvis du planlægger en langdistancerejse (hvor den planlagte rute – og ikke din individuelle rejse – er 250 km eller mere). Du har ret til assistanceudvalgte terminaler en og til at komme af og på bussen. Selskabet skal også lade en person efter dit valg ledsage dig gratis, hvis dette løser sikkerhedsproblemer, der ellers ville forhindre dig i at rejse.

Hvis du vil være sikker på at få den assistance, du har brug for, skal du kontakte busselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet, senest 36 timer før rejsen begynder, og fortælle, hvilken slags assistance du har brug for. Selskabet eller terminalchefen kan bede dig møde op på et bestemt sted op til én time før den planlagte afgang.

Advarsel

Du må ikke forhindres i at købe en billet, foretage en reservation eller komme om bord, fordi du har et handicap eller er bevægelseshæmmet, medmindre det er strengt nødvendigt for at overholde lovbestemte sundheds- og sikkerhedskrav, eller hvis infrastrukturen gør, at du ikke kan garanteres sikker transport.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har problemer med at få assistance, mens du rejser, skal du fortælle det til myndighederne på stationen eller busselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte det nationale håndhævelsesorgan en i det land, hvor hændelsen fandt sted.

Dine øvrige buspassagerrettigheder

Tjek vores interaktive værktøj om EU's buspassagerrettigheder, hvis du vil vide mere om dine rettigheder, når du rejser med bus, og hvordan du om nødvendigt kan gøre dem gældende.

Du rejser med skib

Assistance

Du har ret til gratis assistance til at komme om bord og fra borde, når du skifter skib, og når du er om bord på skibet og på havnen. Hvis du vil være sikker på at få den bedst mulige assistance, skal du kontakte færgeselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet, senest 48 timer før rejsen begynder,, og fortælle, hvilken slags assistance du har brug for. Selv om du ikke har gjort dette, skal færgeselskabet og terminaloperatøren stadig gøre, hvad de kan, for at hjælpe dig.

Hvis du har særlige behov for indkvartering, siddeplads eller hjælp, eller hvis du skal have medicinsk udstyr med, så fortæl billetsælgeren det, når du foretager reservationen.

Selskabet kan kræve, at du ledsages af en anden, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller på grund af skibets eller havneområdets udformning. Din ledsager rejser gratis.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har problemer med at få hjælp, mens du rejser, skal du fortælle det til havnemyndighederne eller færgeselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte det nationale håndhævelsesorgan en i det land, hvor hændelsen fandt sted. 

Dine øvrige skibspassagerrettigheder i EU

Tjek vores interaktive værktøj om EU's skibspassagerrettigheder, hvis du vil vide mere om dine rettigheder, når du rejser med skib, og hvordan du om nødvendigt kan gøre dem gældende.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: