Senest tjekket: 28/04/2022

Grænsependlere

Hvis du arbejder i ét EU-land, men bor i et andet, som du vender tilbage til dagligt eller mindst én gang om ugen, er du ifølge EU-lovgivningen grænsependler (også kaldet grænsearbejder).

Sørg for at tjekke:

Se også:

Din ret til at bo i et andet EU-land

Indregistrering af bil for grænsependlere

Hvilket lands regler gælder?

I dagligdagen er du omfattet af begge landes lovgivning.

Lovgivningen i det land, hvor du arbejder, dækker:

Lovgivningen i det land, hvor du bor, dækker:

Sagseksempel

Vær sikker på, at du ikke går glip af noget, når du flytter til et andet land

Evelien fra Holland arbejdede som grænsependler i Tyskland i 10 år. I det tidsrum oprettede hun en tysk privat pension og fik en pensionsopsparingsbonus fra de tyske myndigheder.

Da hun gik på pension, ville de tyske myndigheder have hende til at tilbagebetale alle de pensionsopsparingsbonusser, hun havde modtaget gennem de 10 år. De sagde, at grunden var, at hun var ophørt med at betale skat i Tyskland. Men så snart Evelien holdt op med at arbejde i Tyskland, skulle hun betale skat i sit bopælsland, dvs. Holland.

Evelien bragte sagen for de tyske domstole. De blev enige om, at hun som grænsearbejder havde ret til denne bonus, der tæller som en supplerende ydelse. Evelien skulle ikke betale bonussen tilbage.

Hvis du får afslag på en supplerende ydelse, der gives til arbejdstagere i det land, du arbejder i, kan du kontakte en europæisk beskæftigelsesrådgiverLinket fører til en anden website eller vores informations- og hjælpetjeneste.

Sagseksempel

Hvilke ydelser har du ret til i det land, hvor du arbejder?

Rosita bor i Italien med sin mand og 3 børn, men arbejder i Frankrig. Hun anmoder om en rabat på togkort for store familier, men bliver afvist, fordi hverken hun eller børnene bor i Frankrig.

Rosita skal insistere og om nødvendigt få hjælp fra de forskellige EU-hjælpetjenester. Alle EU-arbejdstagere med store familier (i mange lande vil det sige 3 eller flere børn) har ret til at rejse billigere med tog i det land, de arbejder i, fra deres første arbejdsdag - hvis sådanne rabatter findes for landets egne statsborgere.

Bankkonto til udbetaling af løn

Din arbejdsgiver kan bede dig om at åbne en bankkonto i det land, hvor du arbejder, for at udbetale din løn.

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: