Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Senest tjekket : 09/03/2018

Grænsependlere

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

 • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og StorbritannienEnglish
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Information og vejledning fra den britiske regering om BrexitEnglish

Hvis du arbejder i ét EU-land, men bor i et andet, som du vender tilbage til dagligt eller mindst én gang om ugen, er du ifølge EU-lovgivningen grænsependler (også kaldet grænsearbejder).

Sørg for at tjekke:

Se også:

Din ret til at bo i et andet EU-land

Indregistrering af bil for grænsependlere

Hvilket lands regler gælder?

I dagligdagen er du omfattet af begge landes lovgivning.

Lovgivningen i det land, hvor du arbejder, dækker:

Lovgivningen i det land, hvor du bor, dækker:

Sagseksempel

Vær sikker på, at du ikke går glip af noget, når du flytter til et andet land

Evelien fra Holland arbejdede som grænsependler i Tyskland i 10 år. I det tidsrum oprettede hun en tysk privat pension og fik en pensionsopsparingsbonus fra de tyske myndigheder.

Da hun gik på pension, ville de tyske myndigheder have hende til at tilbagebetale alle de pensionsopsparingsbonusser, hun havde modtaget gennem de 10 år. De sagde, at grunden var, at hun var ophørt med at betale skat i Tyskland. Men så snart Evelien holdt op med at arbejde i Tyskland, skulle hun betale skat i sit bopælsland, dvs. Holland.

Evelien bragte sagen for de tyske domstole. De blev enige om, at hun som grænsearbejder havde ret til denne bonus, der tæller som en supplerende ydelse. Evelien skulle ikke betale bonussen tilbage.

Hvis du får afslag på en supplerende ydelse, der gives til arbejdstagere i det land, du arbejder i, kan du kontakte en europæisk beskæftigelsesrådgiver eller vores informations- og hjælpetjeneste.

Sagseksempel

Hvilke ydelser har du ret til i det land, hvor du arbejder?

Rosita bor i Italien med sin mand og 3 børn, men arbejder i Frankrig. Hun anmoder om en rabat på togkort for store familier, men bliver afvist, fordi hverken hun eller børnene bor i Frankrig.

Rosita skal insistere og om nødvendigt få hjælp fra de forskellige EU-hjælpetjenester. Alle EU-arbejdstagere med store familier (i mange lande vil det sige 3 eller flere børn) har ret til at rejse billigere med tog i det land, de arbejder i, fra deres første arbejdsdag - hvis sådanne rabatter findes for landets egne statsborgere.

Bankkonto til udbetaling af løn

Din arbejdsgiver kan bede dig om at åbne en bankkonto i det land, hvor du arbejder, for at udbetale din løn.

 • Inden for euroområdet - Hvis du har en konto i hjemlandet, er det tilstrækkeligt, og din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig - forudsat at både dit hjemland og det land, du arbejder i, ligger i euroområdet.

  Din arbejdsgiver skal bare have din bankkontos IBAN- og BIC-nummer for at overføre din løn - uden ekstra omkostninger. Banker kan ikke kræve mere for internationale bankoverførsler i euro end for nationale overførsler.

 • Hvis du bor eller arbejder i et land uden for euroområdet, kan din arbejdsgiver kræve, at du har en lokal bankkonto, hvis han kan bevise, at det vil koste ham mere at overføre din løn til udlandet.
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning