Forretninger
Senest tjekket: 09/03/2020

Uforudset behandling betaling og godtgørelse

Brexit – hvad nu?

Med det europæiske sygesikringskort

Hvis du får brug for lægebehandling, mens du opholder dig i et andet EU-land, kan du ved at vise dit europæiske sygesikringskort forenkle betalingen og godtgørelsen.

Med det europæiske sygesikringskort kan du få lægehjælp - og få refunderet dine omkostninger dertil - på samme vilkår, som statsborgere i det land, du besøger. Hvis den behandling, du har brug for, er gratis for lokale indbyggere, skal du heller ikke betale. Hvis du skal betale for behandlingen, kan du bede landets nationale sygesikring om godtgørelse, mens du opholder dig i landet, og få dine udgifter godtgjort direkte på stedet eller bede din egen sygesikring om godtgørelse, når du vender hjem.

Dine udgifter refunderes efter reglerne og satserne i det land, hvor du fik behandlingen. Du får således enten refunderet alle udgifterne til behandlingen, eller du skal betale et patientbidrag alt efter reglerne i det lande, du behandles i. Din egen sygesikring kan vælge at godtgøre alle dine udgifter i henhold til dens egne regler.

Hvert EU-land har mindst ét nationalt kontaktpunkt, der kan svare på dine spørgsmål om godtgørelse.

Eksempel

Få mere at vide om reglerne om social sikring i det land, du besøger.

Anna er dækket af den offentlige sygesikring i Frankrig og tilbringer et par måneder i Belgien for at afslutte sine studier. Hun har medbragt sit europæiske sygesikringskort, som er udstedt i Frankrig. Hun er gravid og skal føde, mens hun opholder sig i Belgien. Graviditet og fødsel betragtes som akut sundhedspleje, så Anna kan få den nødvendige lægehjælp i Belgien, når hun viser sit europæiske sygesikringskort og sit ID-kort.

Anna kan blive behandlet i Belgien, ligesom hvis hun var forsikret dér. Det vil sige, at hvis en behandling er gratis for personer, der er forsikret i landet, er den også gratis for Anna. Hvis indbyggerne i landet betaler og derefter søger om refusion af udgifterne, skal Anna betale de samme gebyrer som landets egne borgere og så bagefter søge om refusion. Hun skal derfor søge om refusion i Belgien, hvor vil hun vil få penge refunderet efter de samme regler som folk med sygesikring i landet. De belgiske sundhedsmyndigheder vil derefter kontakte sundhedsmyndighederne i Frankrig, hvor Anna er forsikret, for at få deres penge tilbage

Hvis Anna kun er taget til Belgien for at føde sit barn i landet, kan hendes europæiske sygesikringskort dog blive afvist. Hun skal i stedet lave aftaler om fødslen i udlandet, inden hun rejser til Belgien, så hun kan være sikker på at få sine udgifter dækket.

Uden et europæisk sygesikringskort

Hvis du ikke har et europæisk sygesikringskort, eller hvis du ikke kan bruge det (f.eks. på et privathospital, som ikke er omfattet af ordningen), kan du blive bedt om at betale. Du kan så anmode om godtgørelse, når du vender hjem. Det gælder både offentlige og private udbydere af sundhedspleje. Vilkårene er dog anderledes:

Hvis du har behov for akut behandling, kan din lokale myndighed muligvis hjælpe dig ved at faxe eller e-maile bevis på, at du er dækket af sygesikringen, så du ikke behøver at betale forud.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til, og gerne vil tjekke, inden du modtager behandling, har hvert land mindst ét nationalt kontaktpunkt, som kan oplyse sig om, hvorvidt du har ret til godtgørelse eller ej, og om, hvilke lofter der eventuelt gælder.

Hvis du rejser til udlandet specifikt for at få behandling, gælder der andre regler.

Spørgsmål og svar

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: