At leve og rejse
Senest tjekket: 29/08/2019

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Der er mange fordele ved at beskytte dine intellektuelle ejendomsrettigheder:

Relaterede emner

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske IPR-helpdesk

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

IPR-helpdesk for SMV'er

Gratis rådgivning om og redskaber til forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder i Kina, Latinamerika og Sydøstasien

InnovAccess

Nationale støtteforanstaltninger, registrering af procedurer og information om lovgivning fra kontorerne for intellektuelle ejendomsrettigheder i 30 europæiske lande.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: