Senest tjekket: 20/05/2019

Betaling af punktafgifter

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Grundregler

Hvis din virksomhed fremstiller eller handler med varer, der er punktafgiftspligtige (alkohol, alkoholholdige drikkevarer, energiprodukter, elektricitet, tobaksprodukter), skal du kende til de gældende regler om betaling af punktafgifter.

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne


De forskellige EU-lande kan også pålægge disse produkter andre afgifter.

Bemærk: EU's regler om punktafgifter gælder ikke i følgende områder af EU:

Regioner

 • De Kanariske Øer
 • De franske oversøiske departementerfr
 • Kanaløerne
 • Ålandsøerne
 • Øen Helgoland
 • Området Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Den italienske del af Luganosøen.

I visse tilfældes er punktafgifterne baseret på et andet lands satser:

Berørte produkter

Alkohol/alkoholiske drikkevarer

Nedsatte satser og fritagelser

EU's regler fastsætter mindstesatser for punktafgifter på alkohol/alkoholiske drikkevarer. Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på alkohol/alkoholiske drikkevarerpdfen .

I visse lande kan der gælde yderligere regler:

 • Små bryggerier ( der højst producerer i alt 200 000 hektoliter øl om året) eller brænderier (der højst producerer 10 hektoliter ren alkohol om året) kan få en nedsættelse på op til 50 % af standardafgiften.
 • Små vinproducenter, der fremstiller under 1 000 hektoliter årligt, kan også få nedsættelse eller fritagelse.
 • Der skal ikke betales punktafgift af hjemmelavede produkter, som ikke fremstilles kommercielt, bortset fra spiritus.
 • For vin og gærede drikkevarer med en alkoholvolumen på 8,5 % eller derunder kan der gælde en nedsat sats for punktafgifterne.

Energiprodukter og elektricitet

De beskattes, når de bruges som:

Energiprodukter, der indgår som råmaterialer i kemisk reduktion eller i elektrolytiske processer og metalprocesser, er ikke omfattet af direktivet. Derfor kan EU-landene selv bestemme, om der skal opkræves afgift af en sådan anvendelse.

De vigtigste produkter, der beskattes, er:

Nedsatte satser og fritagelser

Obligatoriske afgiftsfritagelser:

 • Energiprodukter og elektricitet, som bruges til fremstilling af elektricitet (kan dog beskattes af miljøhensyn).
 • Energiprodukter, der leveres til anvendelse som flybrændstof, medmindre der er tale om ikke-erhvervsmæssig privatflyvning.
 • Energiprodukter, der leveres til anvendelse som brændstof til besejling af EU's vandveje, medmindre der er tale om ikke-erhvervsmæssig privatsejlads.

Frivillige afgiftsfritagelser eller -nedsættelser under EU's mindstesats for afgifter:

 • Grøn elektricitet.
 • Elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.
 • Energiprodukter, der bruges til kraftvarmeproduktion.
 • Sejlads på indre vandveje.
 • Elektricitet, naturgas, kul og fast brændsel, der bruges af husstande.
 • Energiintensive virksomheder (visse regler skal overholdes).
 • Biobrændstof (visse regler skal overholdes).

Frivillig afgiftsdifferentiering under EU's mindstesats for afgifter:

 • Offentlig transport.
 • Ambulancer.
 • Kommerciel brug af dieselolie (store lastvogne).
 • Differentiering i henhold til energiproduktets kvalitet og mængde (f.eks. brændstoffets svovlindhold).

EU's regler fastsætter mindstesatser for punktafgifter på energiprodukter. Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på energiprodukterpdf.

Tobaksprodukter

EU's lovgivning om punktafgifter på forarbejdet tobakfrdeen fastlægger følgende afgiftspligtige kategorier:

EU's lovgivning fastlægger principperne for afgifterne og mindstesatser.

Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på tobaksprodukterpdfen.

Andre undtagelser

Punktafgiftspligtige varer er normalt undtaget fra afgiften, når de bruges:

 • i diplomatiske eller konsulære forbindelser
 • af et NATO-lands væbnede styrker
 • af internationale organisationer.

Når punktafgiftspligtige produkter sendes til disse formål, skal de ledsages af et fritagelsescertifikat.

EU-landene kan også fritage varer for punktafgifter, når de sælges:

 • i toldfri butikker og transporteres i en rejsendes personlige bagage til et land uden for EU eller til et område i EU, der ikke er omfattet af EU-reglerne om punktafgifter.
 • om bord på et fly eller skib i luften eller til havs på vej til eller fra et land uden for EU eller til/fra et EU-område, der ikke er omfattet af EU-reglerne for punktafgifter.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: