Senest tjekket: 19/04/2022

Punktafgiftspligtige varer

Følgende produkter er kendt som punktafgiftspligtige varer:

Der skal betales punktafgift, når de produceres eller handles. EU fastsætter mindstebeløbet for punktafgifterne for hvert produkt, og EU-landene (I dette tilfælde alle 27 EU-lande) kan pålægge yderligere afgifter.

Læs mere om reglerne i hvert EU-land.

Vælg land

Find ud af, hvordan punktafgifter beregnes for bestemte produkter ved at vælge mellem nedenstående muligheder.

Jeg vil gerne vide mere om

Alkohol/alkoholiske drikkevarer

Der skal betales punktafgifter: af følgende typer alkohol og alkoholholdige drikkevarer:

Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på alkohol/alkoholiske drikkevarer de en fr .

Nedsatte satser og fritagelser

Visse EU-lande kan vælge at mindske punktafgiften eller godkende afgiftsfritagelser:

Nedsatte satser

Fritagelser

Der skal ikke betales punktafgift af hjemmelavede produkter, som ikke fremstilles kommercielt, bortset fra spiritus.

Alkohol, der bruges til at fremstille andre produkter, som ikke er beregnet til levnedsmidler, eller som er gjort uegnede til brug i levnedsmidler, ved at der er blevet tilføjet et eller flere kemikalier (denatureringsmidler).

Energiprodukter og elektricitet.

Energiprodukter og elektricitet er pålagt punktafgifter, når de bruges som:

Energiprodukter, der ikke er omfattet af reglerne om punktafgifter

Når energiprodukter bruges som råmaterialer til kemisk reduktion eller i elektrolytiske processer og metalprocesser, er de ikke omfattet af disse regler.

I disse tilfælde kan hvert EU-land selv beslutte, om der skal opkræves afgifter eller ej.

De vigtigste produkter, som EU-landene kan vælge at beskatte, er:

Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på energiprodukter de en fi .

Højere satser, nedsatte satser og fritagelser

EU-landene kan vælge at pålægge afgifter, der ligger over EU's mindstetærskler, mindske punktafgiften eller godkende fritagelser fra punktafgifter.

Højere satser

EU-landene kan vælge en højere afgiftssats for følgende:

Nedsatte satser

EU-landene kan bevilge afgiftsnedsættelser eller -fritagelser af følgende grunde:

Afgiftsfritagelser

Følgende skal fritages for afgifter:

Tobaksvarer

Der skal betales punktafgifter: af følgende typer tobaksvarer:

Se hele listen over gældende punktafgifter i EU på tobaksvarer de en fr .

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: