Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 15/12/2017

Ægteskab

Det borgerlige ægteskab er en retlig status, som anerkendes i alle EU-lande.

Der gælder andre regler for andre partnerskaber end ægteskab som registreret partnerskab og papirløst ægteskab.

Nationale regler og retspraksis i forbindelse med ægteskab varierer fra land til land, hovedsageligt hvad angår:

  • ægtefællers rettigheder og forpligtelser – f.eks. vedrørende deres ejendom, forældreroller og giftenavn.
  • forholdet mellem kirkeligt og borgerligt ægteskab. Nogle lande anerkender kirkeligt ægteskab som ligestillet med borgerligt ægteskab, andre gør ikke. Hvis du flytter til et andet land efter udelukkende at være blevet kirkeligt viet, er det vigtigt, at du undersøger, om det har betydning for din civilstand.
  • muligheden for at gifte sig for par af samme køn. Tillader følgende EU-lande dette: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Island, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien (undtagen Nordirland) og Tyskland.

Få mere at vide om de nationale regler om ægteskab og ægteskabelig formueret.

Grænseoverskridende ægteskaber i EU

Er der flere EU-lande involveret – f.eks. fordi du gifter dig med en person fra et andet land, eller fordi I har planer om at flytte til udlandet efter vielsen?

Det skal du gøre inden vielsen

Undersøg, hvilket lands love der gælder for jeres ægteskab og jeres formueforhold. Det kan have afgørende konsekvenser for jeres rettigheder og forpligtelser som ægtefæller.

Hvis du gifter dig i et andet EU-land, end det du bor i, bør du undersøge hos myndighederne i begge lande, hvilke formaliteter der skal til, for at jeres ægteskab har fuld retsvirkning i begge lande. Det kan blandt andet være krav om registrering eller offentliggørelse.

Det skal du gøre efter vielsen

Dit ægteskab anerkendes i alle EU-lande, idet dette dog ikke gælder fuldt ud for ægteskab mellem personer af samme køn.

Hvis du bliver gift i et andet EU-land end dit hjemland, er det en god idé at registrere dit ægteskab ved dit hjemlands konsulære repræsentation i det land, hvor du bor.

Hvis du flytter til et andet EU-land for at arbejde, kan din ægtefælle komme med og bo sammen med dig der. Tjek opholdsreglerne for:

Eksempel

Ægteskab mellem personer af samme køn – forskellige nationale regler

Emma, der er belgisk statsborger, giftede sig med Carine, der er fransk statsborger, i Belgien. Da Emma skulle flytte til Italien for at arbejde, fulgte Carine med hende, men de blev ikke anset for at være gift af de italienske myndigheder, fordi ægteskab mellem personer af samme køn ikke anerkendes i Italien.

Men da registreret partnerskab mellem personer af samme køn er tilladt i Italien, fik Emma og Carine de samme rettigheder som par med registreret partnerskab i henhold til italiensk lovgivning.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning