Ostatnio sprawdzono: 27/09/2022

Małżeństwo

Małżeństwo cywilne to związek uznawany prawnie we wszystkich krajach UE.

Przepisy mające zastosowanie do związków partnerskich, takich jak zarejestrowane związki partnerskie lub związki nieformalne różnią się od zasad mających zastosowanie do małżeństwa.

Krajowe przepisy odnoszące się do związków małżeńskich różnią się w poszczególnych krajach UE, głównie pod względem:

Więcej informacji na temat przepisów krajowych dotyczących małżeństw i małżeńskich ustrojów majątkowychOtwórz link do strony zewnętrznej

Międzynarodowe małżeństwa w UE

Są to małżeństwa, które obejmują różne kraje UE – na przykład dlatego, że zawierasz związek małżeński z osobą o innym obywatelstwie, lub dlatego, że po zawarciu związku małżeńskiego zamierzasz przeprowadzić się do innego kraju UE.

Co zrobić przed ślubem 

Sprawdź, którego kraju przepisy mają zastosowanie do Twojego małżeństwa i małżeńskiego ustroju majątkowego. Będzie to mieć znaczenie dla Twoich praw i obowiązków jako współmałżonka.

Jeśli wstąpisz w związek małżeński w kraju UE innym niż Twój kraj zamieszkania, sprawdź w urzędach obu krajów, jakich formalności musisz dopełnić, aby Twój związek został w obu krajach uznany za ważny i wywoływał skutki prawne. Może się to wiązać z wymogami dotyczącymi rejestracji lub publikacji.

Co zrobić po ślubie

Zasadniczo Twoje małżeństwo będzie uznawane we wszystkich pozostałych krajach UE – nie dotyczy to jednak w pełni małżeństw osób tej samej płci.

Jeśli zawrzesz związek małżeński w kraju UE innym niż Twój kraj pochodzenia, warto zarejestrować małżeństwo w swoim kraju pochodzenia. Należy tego dokonać zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w Twoim kraju pochodzenia. Możesz również sprawdzić w urzędzie konsularnym swojego kraju, czy możesz zarejestrować swoje małżeństwo w urzędzie konsularnym, czy też musisz to zrobić w kraju pochodzenia.

Uwaga

Co do zasady rejestracja małżeństwa w kraju pochodzenia nie jest obowiązkowa. Jeżeli jednak chcesz wykorzystać swój stan cywilny (np. do celów dziedziczenia lub do celów podatkowych) w kraju pochodzenia lub w innym kraju UE, być może trzeba będzie zarejestrować małżeństwo w rejestrze stanu cywilnego lub ewidencji ludności w tym kraju, aby zapewnić zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi uznawania małżeństwa.

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE, aby podjąć tam pracę, Twój mąż lub Twoja żona ma prawo przyjechać tam i zamieszkać z Tobą. Warto sprawdzić zasady dotyczące pobytu w przypadku:

Przykład

Małżeństwa osób tej samej płci – kiedy krajowe przepisy się różnią

Emma, obywatelka Belgii, zawarła w Belgii związek małżeński z Carine, która ma obywatelstwo francuskie. Kiedy Emma wyjechała do pracy do Włoch, Carine pojechała z nią – jednak władze nie potraktowały ich jak małżeństwa, gdyż we Włoszech związki małżeńskie między osobami tej samej płci nie są prawnie uznawane.

Ponieważ jednak we Włoszech dozwolone są zarejestrowane związki partnerskie między osobami tej samej płci, Emmie i Carine przyznano takie same prawa jak parom zawierającym takie związki.

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: