Ostatnio sprawdzono: 09/03/2020

Związki małżeńskie

Skutki brexitu

Małżeństwo cywilne to związek uznawany prawnie we wszystkich krajach UE .

Do związków innych niż małżeńskie, takich jak zarejestrowane związki partnerskie i związki nieformalne , zastosowanie mają inne zasady.

Krajowe przepisy i praktyki odnoszące się do związków małżeńskich różnią się w poszczególnych krajach, głównie pod względem:

Więcej informacji na temat przepisów krajowych dotyczących małżeństw i małżeńskich ustrojów majątkowych

Międzynarodowe małżeństwa w UE

Jeśli sprawa dotyczy różnych krajów UE – np. dlatego, że wstąpisz w związek małżeński z obywatelem/obywatelką innego kraju lub ponieważ planujesz zamieszkać po ślubie za granicą, warto pamiętać o następujących kwestiach.

Co zrobić przed ślubem

Sprawdź, którego kraju przepisy mają zastosowanie do Twojego małżeństwa i małżeńskiego ustroju majątkowego. Będzie to mieć istotne znaczenie dla Twoich praw i obowiązków jako współmałżonka.

Jeśli wstąpisz w związek małżeński w kraju UE innym niż Twój kraj zamieszkania, dowiedz się w urzędach obu krajów, jakich formalności musisz dopełnić, aby Twój związek został w obu krajach uznany za ważny i wywoływał skutki prawne. Może się to wiązać z wymogami dotyczącymi rejestracji i publikacji.

Co zrobić po ślubie

Twoje małżeństwo będzie uznawane we wszystkich pozostałych krajach UE – nie dotyczy to jednak w pełni małżeństw osób tej samej płci.

Jeśli zawrzesz związek małżeński w kraju UE innym niż Twój kraj pochodzenia, powinieneś/powinnaś zarejestrować małżeństwo w swoim kraju pochodzenia. Powinieneś/powinnaś tego dokonać zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w Twoim kraju pochodzenia. Możesz również sprawdzić w urzędzie konsularnym swojego kraju, czy możesz zarejestrować swoje małżeństwo w urzędzie konsularnym, czy też musisz to zrobić w kraju pochodzenia.

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE, aby podjąć tam pracę, Twój mąż lub żona ma prawo przyjechać tam i zamieszkać z Tobą. Warto sprawdzić zasady dotyczące pobytu w przypadku:

Prawdziwa historia

Małżeństwa tej samej płci – kiedy krajowe zasady się różnią

Emma, obywatelka Belgii, zawarła w Belgii związek małżeński z Carine, która ma obywatelstwo francuskie. Kiedy Emma wyjechała do pracy do Włoch, Carine pojechała z nią – jednak władze nie potraktowały ich jak małżeństwa, gdyż we Włoszech związki małżeńskie między osobami tej samej płci nie są prawnie uznawane.

Ponieważ jednak we Włoszech dozwolone są zarejestrowane związki partnerskie między osobami tej samej płci, Emmie i Carine przyznano takie same prawa jak parom zawierającym takie związki.

Najczęściej zadawane pytania

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Udostępnij tę stronę: