Ostatnio sprawdzono: 16/10/2018

Personel lotnictwa cywilnego

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Czas pracy, urlop płatny i odpoczynek

Jeżeli zatrudniasz pracowników w sektorze lotnictwa cywilnego, musisz ograniczyć ich maksymalny czas pracy w ciągu roku do 2000 godzin, w tym całkowity czas lotów do 900 godzin.

Musisz zagwarantować, że personel pokładowy lotnictwa cywilnego otrzyma coroczny urlop o wymiarze co najmniej 4 tygodni. Minimalnego okresu płatnego corocznego urlopu nie możesz zastąpić wypłatą ekwiwalentu pieniężnego, z wyjątkiem sytuacji zakończenia stosunku pracy.

Masz obowiązek przyznać swoim pracownikom wykonującym wszelkiego rodzaju usługi następujące dni wolne od wszystkich obowiązków:

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zanim Twoi pracownicy rozpoczną pracę, muszą przejść bezpłatne badanie lekarskie, które jest objęte tajemnicą lekarską, a ponadto muszą takie badanie regularnie powtarzać. Jeżeli pracownik ma problemy zdrowotne związane z pracą w porze nocnej, musisz go przenieść, kiedy tylko to będzie możliwe, do pracy w porze dziennej.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: