Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 12/02/2018

Wydatki i zwrot kosztów: planowane leczenie za granicą

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
 • Publikacje UE na temat brexituEnglish
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Koszty planowanego leczenia w innym kraju UE mogą zostać pokryte na dwa sposoby:

1 Twój ubezpieczyciel może bezpośrednio pokryć wszystkie koszty

 • Metoda ta ma zastosowanie w przypadku publicznej służby zdrowia. Nie obejmuje natomiast prywatnych placówek lekarskich.
 • Zanim wyjedziesz za granicę, musisz poprosić swój zakład ubezpieczeń o wydanie uprzedniej zgody na leczenie w tym kraju. Jeśli ubezpieczyciel wyda taką zgodę, otrzymasz odpowiedni formularz (tak zwany formularz S2).
 • Koszty leczenia zostaną pokryte przez Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych według stawek zwrotu kosztów obowiązujących w kraju, w którym będzie prowadzone leczenie.
 • Instytucje z reguły same rozliczają się między sobą, a zatem nie będziesz musiał płacić za leczenie.

Jeśli jednak poddasz się leczeniu w kraju, w którym pacjenci zwykle sami ponoszą koszty leczenia i potem uzyskują zwrot od swojego ubezpieczyciela, być może będziesz musiał najpierw sam ponieść niektóre koszty. Następnie możesz ubiegać się o zwrot od właściwych organów w kraju, w którym odbywa się leczenie. Zwrócą Ci one poniesione koszty w takiej wysokości, w jakiej zwracają je osobom ubezpieczonym w tym kraju.

O zwrot poniesionych kosztów możesz również wystąpić do swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju. Jeśli stawka zwrotu kosztów za leczenie odbyte za granicą jest wyższa w kraju, w którym jesteś ubezpieczony, masz prawo ubiegać się u swojego ubezpieczyciela o zwrot tej różnicy.

2 Możesz zapłacić za leczenie, a następnie zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów

 • Metodę tę można zastosować zarówno w przypadku publicznej służby zdrowia, jak i prywatnych placówek opieki medycznej.
 • Koszty zostaną zwrócone do wysokości kwoty, jaką należałoby zapłacić za takie samo leczenie w Twoim kraju, ale tylko jeśli w swoim kraju masz prawo do takiego rodzaju leczenia.

W przypadku leczenia szpitalnego lub kosztownego leczenia specjalistycznego może przy tym nadal obowiązywać Cię wymóg uzyskania uprzedniej zgody – sprawdź w krajowym punkcie kontaktowym.

Zwrot kosztów bez uprzedniej zgody nie ma zastosowania w przypadku leczenia w Szwajcarii.

Prawdziwa historia 1

Uprzednia zgoda nie zawsze jest wymagana, ale zawsze lepiej ją uzyskać

Hugo zamierza poddać się leczeniu zaćmy (które jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym) w Niemczech. Jednak koszty leczenia w Niemczech są wyższe niż w jego kraju pochodzenia. Hugo chciałby uzyskać zwrot całości kosztów, musi więc zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o wydanie uprzedniej zgody. Kiedy ją otrzyma, będzie mógł wyjechać za granicę i podjąć leczenie, nie płacąc za nie, gdyż odpowiednie instytucje powinny same rozliczyć się między sobą.

Yvonne również chce poddać się leczeniu zaćmy w Niemczech, którego koszty są normalnie pokrywane przez jej ubezpieczyciela. Zależy jej przy tym na czasie. W krajowym punkcie kontaktowym w swoim kraju dowiaduje się, że nie musi ubiegać się o uprzednią zgodę. Wyjeżdża więc za granicę i podejmuje leczenie. Płaci za nie sama, a o zwrot części kosztów ubiega się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju. Ponieważ nie wystąpiła o uprzednią zgodę, a koszty tego typu leczenia są nieznacznie wyższe w Niemczech, Yvonne musiała pokryć część kosztów z własnej kieszeni. Jeśli pacjent nie posiada uprzedniej zgody, ubezpieczyciel dokonuje zwrotu kosztów do wysokości stawki ustalonej w kraju pochodzenia pacjenta.

Prawdziwa historia 2

Możliwe, że będziesz musiał ponieść pewne koszty, nawet jeśli uzyskałeś uprzednią zgodę

Agata zamierza się poddać skomplikowanej operacji chirurgicznej w Finlandii, w szpitalu, który posiada umowę z publiczną służbą zdrowia. W przypadku tego rodzaju operacji wymagana jest uprzednia zgoda, która albo uprawnia do bezpośredniego pokrycia kosztów przez ubezpieczyciela, albo do ubiegania się o zwrot kosztów w późniejszym terminie. Agata składa wniosek o uprzednią zgodę i jeśli ją otrzyma, jej ubezpieczyciel bezpośrednio pokryje koszt operacji.

Bernard zamierza się poddać podobnej operacji, także w Finlandii, lecz w prywatnym szpitalu. Oznacza to, że on też musi uzyskać uprzednią zgodę, ale nie może starać się o bezpośrednie pokrycie kosztów przez ubezpieczyciela. Jeśli uzyska uprzednią zgodę, będzie musiał zapłacić za operację i dopiero potem zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów. Powinien on otrzymać zwrot kosztów do poziomu stosowanego w jego kraju pochodzenia w odniesieniu do tego rodzaju operacji.

Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, Twój ubezpieczyciel nie może odrzucić Twojego wniosku o wydanie uprzedniej zgody, jeśli:

 • rodzaj leczenia, którego potrzebujesz, jest niedostępny w Twoim kraju, ale jest objęty zakresem Twojego ubezpieczenia
 • nie możesz uzyskać leczenia w swoim kraju w rozsądnym terminie, przy uwzględnieniu Twojego obecnego stanu zdrowia i przebiegu choroby.

Więcej na temat kosztów i ich zwrotu możesz dowiedzieć się bezpośrednio w wybranej placówce medycznej lub w krajowym punkcie kontaktowym w kraju UE, w którym zamierzasz poddać się leczeniu.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy