Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 02/04/2022

Wydatki i zwrot kosztów: planowane leczenie za granicą

Koszty planowanego leczenia w innym kraju UE mogą zostać pokryte na dwa sposoby:

1 Twój ubezpieczyciel może bezpośrednio pokryć wszystkie koszty

Jeśli jednak poddasz się leczeniu w kraju, w którym pacjenci zwykle sami ponoszą koszty leczenia i potem uzyskują zwrot od swojego ubezpieczyciela, być może będziesz musiał najpierw sam ponieść niektóre koszty. Następnie możesz ubiegać się o zwrot od właściwych organów w kraju, w którym odbywa się leczenie. Zwrócą Ci one poniesione koszty w takiej wysokości, w jakiej zwracają je osobom ubezpieczonym w tym kraju.

O zwrot poniesionych kosztów możesz również wystąpić do swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju. Jeśli stawka zwrotu kosztów za leczenie odbyte za granicą jest wyższa w kraju, w którym jesteś ubezpieczony, masz prawo ubiegać się u swojego ubezpieczyciela o zwrot tej różnicy.

2 Możesz zapłacić za leczenie, a następnie zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów

W przypadku leczenia szpitalnego lub kosztownego leczenia specjalistycznego może przy tym nadal obowiązywać Cię wymóg uzyskania uprzedniej zgody – sprawdź w krajowym punkcie kontaktowym.

Uwaga

Zwrot kosztów bez uprzedniej zgody nie ma zastosowania w przypadku leczenia w Szwajcarii.

Prawdziwa historia 1

Uprzednia zgoda nie zawsze jest wymagana, ale zawsze lepiej ją uzyskać

Hugo zamierza poddać się leczeniu zaćmy (które jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym) w Niemczech. Jednak koszty leczenia w Niemczech są wyższe niż w jego kraju pochodzenia. Hugo chciałby uzyskać zwrot całości kosztów, musi więc zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o wydanie uprzedniej zgody. Kiedy ją otrzyma, będzie mógł wyjechać za granicę i poddać się leczeniu, którego całkowity koszt powinien być zazwyczaj rozliczony bezpośrednio między zaangażowanymi instytucjami. Jeśli Hugo będzie musiał sam zapłacić za leczenie, otrzyma zwrot poniesionych kosztów w swoim kraju pochodzenia.

Yvonne również chce poddać się leczeniu zaćmy w Niemczech, którego koszty są normalnie pokrywane przez jej ubezpieczyciela. Zależy jej przy tym na czasie. W krajowym punkcie kontaktowym w swoim kraju dowiaduje się, że nie musi ubiegać się o uprzednią zgodę. Wyjeżdża więc za granicę i podejmuje leczenie. Płaci za nie sama, a o zwrot części kosztów ubiega się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju. Ponieważ nie wystąpiła o uprzednią zgodę, a koszty tego typu leczenia są nieznacznie wyższe w Niemczech, Yvonne musiała pokryć część kosztów z własnej kieszeni. Jeśli pacjent nie posiada uprzedniej zgody, ubezpieczyciel dokonuje zwrotu kosztów do wysokości stawki ustalonej w kraju pochodzenia pacjenta.

Prawdziwa historia 2

Możliwe, że będziesz musiał ponieść pewne koszty, nawet jeśli uzyskałeś uprzednią zgodę

Agata zamierza się poddać skomplikowanej operacji chirurgicznej w Finlandii, w szpitalu, który posiada umowę z publiczną służbą zdrowia. W przypadku tego rodzaju operacji wymagana jest uprzednia zgoda, która albo uprawnia do bezpośredniego pokrycia kosztów przez ubezpieczyciela, albo do ubiegania się o zwrot kosztów w późniejszym terminie. Agata składa wniosek o uprzednią zgodę i jeśli ją otrzyma, jej ubezpieczyciel bezpośrednio pokryje koszt operacji.

Bernard zamierza się poddać podobnej operacji, także w Finlandii, lecz w prywatnym szpitalu. Oznacza to, że on też musi uzyskać uprzednią zgodę, ale nie może starać się o bezpośrednie pokrycie kosztów przez ubezpieczyciela. Jeśli uzyska uprzednią zgodę, będzie musiał zapłacić za operację i dopiero potem zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów. Powinien on otrzymać zwrot kosztów do poziomu stosowanego w jego kraju pochodzenia w odniesieniu do tego rodzaju operacji.

Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, Twój ubezpieczyciel nie może odrzucić Twojego wniosku o wydanie uprzedniej zgody, jeśli:

Więcej na temat kosztów i ich zwrotu możesz dowiedzieć się bezpośrednio w wybranej placówce medycznej lub w krajowym punkcie kontaktowym w kraju UE, w którym zamierzasz poddać się leczeniu.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: