Ostatnio sprawdzono: 29/11/2022

Wydatki i zwrot kosztów: planowane leczenie za granicą

Koszty planowanego leczenia w innym kraju UE mogą zostać pokryte na dwa sposoby:

1 Twój ubezpieczyciel może bezpośrednio pokryć wszystkie koszty:

Jeśli jednak poddasz się leczeniu w kraju, w którym pacjenci zwykle sami ponoszą koszty leczenia i potem uzyskują zwrot od swojego ubezpieczyciela, być może będzie trzeba najpierw ponieść niektóre koszty. Następnie możesz ubiegać się o zwrot od właściwych organów w kraju, w którym odbywa się leczenie. Zwrócą Ci one poniesione koszty w takiej wysokości, w jakiej zwracają je osobom ubezpieczonym w tym kraju.

O zwrot poniesionych kosztów możesz również wystąpić do swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju. Jeśli stawka zwrotu kosztów za leczenie odbyte za granicą jest wyższa w kraju, w którym pacjent jest ubezpieczony, ma prawo ubiegać się u swojego ubezpieczyciela o zwrot tej różnicy.

2 Możesz zapłacić za leczenie, a następnie złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów:

W przypadku leczenia szpitalnego wymagającego pozostania w szpitalu na noc lub kosztownej specjalistycznej infrastruktury medycznej może nadal obowiązywać wymóg uzyskania uprzedniej zgody – sprawdź to w krajowym punkcie kontaktowym. Linki do wykazów terapii wymagających uprzedniej zgody w Twoim kraju można również znaleźć tutaj.

W tym wariancie pacjent jest traktowany jako pacjent prywatny. Oznacza to, że w innym kraju UE, nawet w placówkach publicznych, mogą być naliczane ceny jak za leczenie prywatne. Zwrot kosztów będzie zawsze odbywał się na poziomie cen naliczanych w placówkach publicznych, w związku z czym pacjent będzie musiał zapłacić różnicę.

Uwaga

Zwrot kosztów bez formularza S2 nie ma zastosowania w przypadku leczenia w Szwajcarii.

Z życia wzięte 1

Uprzednia zgoda nie zawsze jest wymagana, ale koszty będą wyższe

Hugo zamierza poddać się leczeniu zaćmy (które jest objęte jego ubezpieczeniem zdrowotnym) w Niemczech. Jednak koszty leczenia w Niemczech są wyższe niż w jego kraju rodzinnym. Hugo chciałby uzyskać zwrot całości kosztów, musi więc zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o wydanie uprzedniej zgody (formularz S2). Kiedy ją otrzyma, będzie mógł wyjechać za granicę i podjąć leczenie, nie płacąc za nie, gdyż odpowiednie instytucje z reguły powinny same rozliczyć się między sobą. Jego ubezpieczyciel może jednak odmówić wydania formularza S2, jeżeli w kraju rodzinnym Hugo ma dostęp do leczenia w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia. 

Yvonne również chce poddać się operacji leczenia zaćmy w Niemczech. Jej ubezpieczyciel z reguły pokrywa koszty takiego leczenia. Yvonne zależy na czasie. W krajowym punkcie kontaktowym w swoim kraju rodzinnym dowiaduje się, że nie musi ubiegać się o uprzednią zgodę, ponieważ leczenie to nie wymaga pozostania w szpitalu na noc ani specjalistycznej i kosztownej infrastruktury medycznej. W związku z tym Yvonne decyduje się na wyjazd za granicę i leczenie w prywatnej klinice. Płaci za nie sama, a o zwrot części kosztów ubiega się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju. Jeśli pacjent nie posiada formularza S2, ubezpieczyciel zwraca koszty do wysokości stawki ustalonej w kraju rodzinnym pacjenta. Tak więc Yvonne musi zapłacić różnicę między ceną w prywatnej klinice w Niemczech a stawką zwrotu kosztów w swoim kraju.

Z życia wzięte 2

Możliwe, że pacjent będzie musiał ponieść pewne koszty, nawet jeśli uzyskał uprzednią zgodę

Agata zamierza się poddać skomplikowanej operacji chirurgicznej w Finlandii, w szpitalu, który posiada umowę z publiczną służbą zdrowia. Operacja ta wymaga uprzedniej zgody z jej kraju rodzinnego. Dlatego Agata składa wniosek o uprzednią zgodę (formularz S2), a jeśli ją uzyska, koszty leczenia zostaną pokryte bezpośrednio.

Bernard zamierza się poddać podobnej operacji, także w Finlandii, lecz w prywatnym szpitalu. Oznacza to, że on też musi uzyskać uprzednią zgodę, ale wariant bezpośredniego pokrycia kosztów przez ubezpieczyciela nie ma zastosowania do prywatnej opieki zdrowotnej. Jeśli Bernard uzyska uprzednią zgodę, będzie musiał zapłacić za operację i dopiero potem wnioskować o zwrot poniesionych kosztów. Powinien otrzymać zwrot kosztów do wysokości określonej w jego kraju rodzinnym dla tego samego rodzaju zabiegu i zapłacić różnicę między ceną leczenia a stawką zwrotu kosztów.

Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, Twój ubezpieczyciel nie może odrzucić Twojego wniosku o wydanie uprzedniej zgody, jeśli:

Więcej informacji na temat kosztów i ich zwrotu możesz uzyskać bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela lub w krajowym punkcie kontaktowym w kraju UE, w którym zamierzasz poddać się leczeniu.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: