Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 02/04/2022

Izdevumi par plānveida ārstēšanos ārzemēs un to atlīdzināšana

Ir divi veidi, kā segt citā ES valstī veiktas plānveida ārstēšanās izmaksas.

1. Jūsu veselības apdrošinātājs var segt visas izmaksas tieši.

Ja jūs ārstē valstī, kurā pacienti parasti maksā par ārstēšanos un apdrošinātājs izmaksas atlīdzina pēc tam, jums var nākties sākumā segt daļu izmaksu. Pēc tam jūs varat pieprasīt atlīdzināšanu attiecīgajā iestādē valstī, kurā tiekat ārstēts. Šī iestāde jums tieši atlīdzinās izmaksas, piemērojot to pašu likmi, kas attiecas uz šīs valsts iedzīvotājiem.

Jūs varat izvēlēties arī lūgt savu apdrošinātāju veikt atlīdzināšanu tad, kad atgriezīsities mājās. Ja atlīdzināšanas likme par ārstēšanos ārzemēs ir augstāka valstī, kurā esat apdrošināts, jūs varat savam veselības apdrošinātājam pieprasīt jums pienākošos papildu kompensāciju, kas segs šo atšķirību.

2. Jūs varat samaksāt par ārstēšanu pats un pēc tam pieprasīt atlīdzināšanu.

Iespējams, arī šajā gadījumā jums vajadzēs pieprasīt iepriekšēju piekrišanu ārstēšanai slimnīcā vai ļoti specializētai vai dārgai ārstēšanai – noskaidrojiet šo jautājumu valsts kontaktpunktā.

Uzmanību

Bez iepriekšējas piekrišanas atlīdzināšanu neveic Šveicē.

1. piemērs

Jums ne vienmēr ir vajadzīga iepriekšēja piekrišana, taču ir labāk, ja tāda ir.

Hugo vēlas ārstēt kataraktu (kuras ārstēšanu sedz viņa veselības apdrošināšana) Vācijā. Taču ārstēšanās Vācijā maksā vairāk nekā viņa valstī. Hugo vēlas, lai tiktu segtas visas izmaksas, tāpēc viņam jāpieprasa savam apdrošinātājam iepriekšēja piekrišana. Ja viņš saņem šo piekrišanu, viņš var doties uz ārzemēm un ārstēties, un parasti pilnas maksas atlīdzināšanai ir jānotiek tieši starp iesaistītajām iestādēm. Ja Hugo par ārstēšanos jāmaksā pašam, šie izdevumi tiks atlīdzināti pēc tam viņa valstī.

Ivonna grib veikt tādu pašu kataraktas ārstēšanu, arī Vācijā, un arī šajā gadījumā to parasti sedz viņas veselības apdrošinātājs. Viņa vēlas ārstēties pēc iespējas drīz. Ivonna sazinās ar savas valsts kontaktpunktu, lai uzzinātu, vai viņai jāpieprasa iepriekšēja piekrišana, un noskaidro, ka viņai tas nav jādara. Tāpēc viņa brauc uz ārzemēm un tur ārstējas. Ivonna pati samaksā par ārstēšanos un, atgriežoties mājās, pieprasa atlīdzināt daļu izmaksu. Tā kā viņa nav saņēmusi iepriekšēju piekrišanu un ārstēšanās Vācijā maksā nedaudz vairāk, dažas no izmaksām Ivonnai jāsedz pašai. Ja Ivonna nav saņēmusi iepriekšēju piekrišanu, viņas veselības apdrošinātājs veic atlīdzināšanu tikai saskaņā ar likmi, kas noteikta viņas valstī.

2. piemērs

Iespējams, jums sākumā jāsedz daļa izmaksu – pat tad, ja esat saņēmis iepriekšēju piekrišanu.

Agate grib veikt sarežģītu operāciju Somijas slimnīcā, kas ietilpst valsts veselības aprūpes sistēmā. Tā kā operācijai vajadzīga iepriekšēja piekrišana gan tad, ja tiek veikts tiešs maksājums, gan tad, ja izmaksas tiek atlīdzinātas vēlāk, viņa pieprasa iepriekšēju piekrišanu, un, ja tā tiek sniegta, viņas izmaksas tiek segtas tieši.

Bernards vēlas veikt to pašu operāciju, arī Somijā, bet privātā slimnīcā. Šajā gadījumā viņam arī jāpieprasa iepriekšēja piekrišana, taču viņa gadījumā nepastāv tieša maksājuma iespēja. Ja Bernards saņem iepriekšēju piekrišanu, viņam jāsamaksā par operāciju un tad jāpieprasa atlīdzināšana. Izmaksām jātiek atlīdzinātām līdz līmenim, kas tiek piemērots par tādu pašu operāciju viņa valstī.

Neatkarīgi no tā, kādu iespēju jūs izvēlaties, jūsu veselības apdrošinātājs nedrīkst nedot iepriekšēju piekrišanu, ja:

Jūs varat uzzināt vairāk par attiecīgajām izmaksām un atlīdzināšanu vai nu tieši no veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja, vai valsts kontaktpunktā tajā ES valstī, kurā vēlaties ārstēties.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: