Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 29/11/2022

Izdevumi par plānveida ārstēšanos ārzemēs un to atlīdzināšana

Ir divi veidi, kā segt citā ES valstī veiktas plānveida ārstēšanās izmaksas.

1. Jūsu veselības apdrošinātājs var segt visas izmaksas tieši.

Ja jūs ārstē valstī, kurā pacienti parasti maksā par ārstēšanos un apdrošinātājs izmaksas atlīdzina pēc tam, jums var nākties par ārstēšanu samaksāt pašam. Pēc tam jūs varat pieprasīt kompensāciju attiecīgajā iestādē valstī, kurā tiekat ārstēts. Šī iestāde jums tieši atlīdzinās izmaksas, piemērojot to pašu likmi, kas attiecas uz šīs valsts iedzīvotājiem.

Jūs varat izvēlēties arī lūgt savu apdrošinātāju veikt atlīdzināšanu tad, kad atgriezīsities mājās. Ja atlīdzināšanas likme par ārstēšanos ārzemēs ir augstāka valstī, kurā esat apdrošināts, jums no jūsu veselības apdrošinātāja pienākas papildu kompensācija, kas segs atšķirību.

2. Jūs varat samaksāt par ārstēšanu pats un pēc tam pieprasīt atlīdzināšanu.

Iespējams, arī šajā gadījumā jums vajadzēs pieprasīt iepriekšēju piekrišanu ārstēšanai, kuras ietvaros nepieciešams nakšņot slimnīcā slimnīcā vai izmantot ļoti specializētu vai dārgu medicīnas infrastruktūru, — noskaidrojiet šo jautājumu pie sava veselības apdrošinātāja vai valsts kontaktpunktā. Te ir atrodami arī tādu ārstniecības procedūru saraksti, kurām jūsu valstī jāsaņem iepriekšēja atļauja.

Ja izvēlēsieties šo iespēju, pret jums, iespējams, citā ES valstī izturēsies kā pret privātu pacientu un aprēķinās privātās cenas pat valsts veselības aprūpes iestādēs. Taču jums izmaksātās kompensācijas likme vienmēr būs jūsu valsts veselības aprūpes sistēmas cenu līmenī, tātad jums pašam jāsedz starpība.

Uzmanību

Šveicē alīdzināšanu bez veidlapas S2 neveic.

1. piemērs

Jums ne vienmēr ir vajadzīga iepriekšēja piekrišana, taču izmaksu līmenis atšķirsies.

Hugo vēlas Vācijā ārstēt kataraktu (kuras ārstēšanu sedz viņa veselības apdrošināšana). Taču ārstēšanās Vācijā maksā vairāk nekā viņa valstī. Hugo vēlas, lai tiktu segtas visas izmaksas, tāpēc viņam jāpieprasa savam apdrošinātājam iepriekšēja piekrišana (veidlapa S2). Ja viņš saņem šo piekrišanu, viņš var doties uz ārzemēm un ārstēties, un pilnas maksas atlīdzināšana parasti notiek tieši starp iesaistītajām iestādēm (bez pacienta iesaistes). Tomēr Hugo veselības apdrošinātājs var atteikties izsniegt veidlapu S2, ja viņam no medicīnas viedokļa pietiekami drīz šo ārstēšanu ir iespējams sniegt viņa dzīvesvietas valstī. 

Ivonna grib veikt tādu pašu kataraktas ārstēšanu, arī Vācijā, un arī šajā gadījumā to parasti sedz viņas veselības apdrošinātājs. Viņa vēlas ārstēties pēc iespējas drīz. Ivonna sazinās ar savas valsts kontaktpunktu, lai uzzinātu, vai viņai jāpieprasa iepriekšēja piekrišana, un noskaidro, ka viņai tas nav jādara, jo šīs ārstēšanās ietvaros nav nepieciešams pārnakšņot slimnīcā vai izmantot ļoti specializētu vai dārgu medicīnas infrastruktūru. Tādēļ viņa aizbrauc uz ārzemēm un tiek ārstēta privātā klīnikā. Ivonna pati samaksā par ārstēšanos un, atgriežoties mājās, pieprasa atlīdzināt daļu izmaksu. Tā kā Ivonna nav saņēmusi veidlapu S2, viņas veselības apdrošinātājs izmaksā kompensāciju tikai saskaņā ar valsts likmi, kas noteikta viņas dzīvesvietas valstī. Tātad Ivonnai pašai jāsedz starpība starp Vācijas privātajā klīnikā samaksāto cenu un viņas dzīvesvietas valsts noteikto kompensācijas likmi.

2. piemērs

Iespējams, jums sākumā jāsedz daļa izmaksu – pat tad, ja esat saņēmis iepriekšēju piekrišanu.

Agata grib veikt sarežģītu operāciju Somijas slimnīcā, kas ietilpst valsts veselības aprūpes sistēmā. Šai operācijai ir vajadzīga iepriekšēja piekrišana no viņas dzīvesvietas valsts. Tāpēc Agata lūdz iepriekšēju piekrišanu (veidlapu S2) un tad, ja viņai to iedos, ārstēšanas izmaksas tiks segtas pa tiešo bez pacientes iesaistes.

Bernards vēlas veikt to pašu operāciju, arī Somijā, bet privātā slimnīcā. Šajā gadījumā viņam arī jāpieprasa iepriekšēja piekrišana, taču privātas veselības aprūpes gadījumā nepastāv tiešas izmaksu segšanas iespēja. Ja Bernards saņem iepriekšēju piekrišanu, viņam jāsamaksā par operāciju un tad jāpieprasa atlīdzināšana. Izmaksām jātiek atlīdzinātām līdz līmenim, kas tiek piemērots par tādu pašu operāciju viņa valstī. Tomēr Bernardam pašam jāsedz starpība starp ārstēšanas cenu un kompensācijas likmi.

Neatkarīgi no tā, kādu iespēju jūs izvēlaties, jūsu veselības apdrošinātājs nedrīkst nedot iepriekšēju piekrišanu, ja:

Jūs varat uzzināt vairāk par attiecīgajām izmaksām un atlīdzināšanu vai nu tieši no jūsu veselības apdrošināšanas iestādes, vai valsts kontaktpunktā tajā ES valstī, kurā esat apdrošināts.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: