Pēdējā pārbaude: 02/07/2020

Sociālā nodrošinājuma tiesību standarta veidlapas

Vai jūs skar “Brexit”?

Veidlapas, kas apliecina, kādus sociālos pabalstus varat saņemt, kad pārvietojoties ES

Šīs veidlapas ļauj ES pilsoņiem, kuri dzīvo un/vai strādā citā ES valstī nekā viņu izcelsmes valsts — vai to ir darījušas agrāk —, īstenot savas tiesības sociālo pabalstu jomā.

Šajā lapā minētās veidlapas ir derīgas visām personām (neatkarīgi no viņu pilsonības), kuras likumīgi dzīvo kādā ES valstī.

Tās nevar lejupielādēt no šīs tīmekļa vietnes. Jums tās ir jāpieprasa jūsu valsts sociālā nodrošinājuma iestādesen.

Veidlapa

Mērķis

Izdevējiestāde un izmantojums

A1

(Iepriekš
E 101
E 103)

Paziņojums par tiesību aktiem, kuri ir piemērojami. Tā izmantojama, lai pierādītu, ka veicat sociālos maksājumus izcelsmes valstī, ja esat norīkots darbinieks vai strādājat vienlaicīgi vairākās valstīs.

Šo veidlapu izsniedz sociālā nodrošinājuma iestādepdfen, kurā esat reģistrējies savā valstī.

S1

(Iepriekš
E 106,
E 109 un
E 121 — atsevišķas iestādes tās joprojām izsniedz)

Apliecība, kas apstiprina tiesības uz veselības aprūpi, ja nedzīvojat valstī, kurā esat apdrošināts. Noderīga norīkotajiem darbiniekiem, pārrobežu darba ņēmējiem, pensionāriem un ierēdņiem un viņu apgādībā esošām personām.

Sazinieties ar jūsu veselības apdrošināšanas iestādi, lai noskaidrotu iestādi, kas izdod S1 veidlapu.

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā dzīvojat.

S2

(Iepriekš
E 112)

Atļauja saņemt plānotu veselības aprūpi citā ES vai EBTA valstī. Attieksmei pret jums ir jābūt tādai pašai kā pret minētās valsts iedzīvotājiem, daļa no izmaksām jums, iespējams, būs jāsamaksā avansā.

Veselības apdrošināšanas iestāde

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, uz kuru dodaties, lai saņemtu veselības aprūpi.

S3

Apliecība, kas apstiprina tiesības uz veselības aprūpi jūsu iepriekšējā nodarbinātības valstī. Noderīga pārrobežu darba ņēmējiem, kuri vairs nav apdrošināti savā iepriekšējās nodarbinātības valstī.

Veselības apdrošināšanas iestāde

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā strādājāt kā pārrobežu darba ņēmējs.

U1

(Iepriekš
E 301)

Paziņojums par apdrošināšanas periodiem, kuri jāņem vērā, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu.

Šo veidlapu izsniedz valsts nodarbinātības dienests vai kompetentā sociālā nodrošinājuma iestādeen pēdējā(-s) valstī(-īs), kurā(-s) esat strādājis.

Iesniedziet to valsts nodarbinātības dienestam tajā valstī, kur lūdzat bezdarbnieka pabalstu.

U2

(Iepriekš
E 303)

Atļauja saņemt bezdarbnieka pabalstu arī turpmāk, kad darbu meklējat citā valstī.

Šo veidlapu izsniedz valsts nodarbinātības dienests vai kompetentā sociālā nodrošinājuma iestādeen valstī, kurā pazaudējāt darbu.

Iesniedziet to valsts nodarbinātības dienestam valstī, kurā vēlaties dabūt darbu.

U3

Apstākļi, kas varētu ietekmēt tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Tā informē nodarbinātības dienestus jūsu pabalstus maksājošajā valstī par izmaiņām jūsu situācijā, kā rezultātā, iespējams, mainīsies jūsu pabalsta maksājumi.

Valsts nodarbinātības dienests valstī, kurā meklējat darbu, izmantojot veidlapu U2.

DA1

(Iepriekš
E 123)

Apliecina, ka jums ir tiesības saņemt medicīnisko aprūpi īpašos gadījumos — negadījums darbā un arodslimība citā ES valstī.

Veselības apdrošināšanas iestāde

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā uzturaties.

P1

Pārskats par lēmumiem pensijas jautājumā, kurus attiecībā uz jums pieņēmušas dažādas ES valstis, no kurām esat prasījis vecuma, apgādnieka zaudējuma vai invaliditātes pensiju.

Pensijas iestāde, kurai iesniedzāt pensijas pieteikumu.

Šī iestāde to izsniegs tad, kad būs saņēmusi ziņas par lēmumiem, kurus pieņēmušas dažādas iestādes, kuras izskatīja jūsu pieteikumu.

Bieži uzdotie jautājumi

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: