Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Pusauga darba ņēmēji

Vecuma ierobežojumi

Jūs nedrīkstat nodarbināt jauniešus, kas vēl nav 15 gadus veci. Valstīs, kur ir obligāti pilnu laiku jāmācās skolā pēc 15 gadu vecuma, šis vecuma ierobežojums var būt augstāks.

Tomēr drīkstat nodarbināt vēl 15 gadu vecumu nesasniegušus bērnus kultūras, mākslas, sporta vai reklāmas pasākumos, ja kompetentā iestāde to ir iepriekš atļāvusi.

Bērnus, kuriem ir apritējuši 14 – 15 gadi, drīkstat nodarbināt programmās, kurās mācības apvienotas ar darbu vai praksi. Vismaz 14 gadus (dažos gadījumos 13 gadus) veci bērni drīkst veikt vieglu darbu.

Risks, drošība un veselība darbā

Jums kā darba devējam ir jāveic pasākumi, kas nepieciešami, lai aizsargātu gados jaunu darba ņēmēju veselību un gādātu par viņu drošību. Jums arī jānodrošina, ka šie pasākumi ir ieviesti, pamatojoties uz viņu darba riska novērtējumu. Tas ir jāpaveic, pirms jaunieši sāk pie jums strādāt.

Jūs nedrīkstat pieņemt darbā jauniešus šādu darbu veikšanai:

Dažās ES valstīs darba ņēmēji drīkst pieņemt darbā jauniešus, ja šāda veida darbs ir nepieciešams kā viņu arodapmācības daļa. Jums kā darba devējam ir jāgarantē, ka jauniešu darbu uzrauga kompetenta persona, lai aizsargātu viņu veselību un gādātu par drošību.

Jums ir gados jaunie darba ņēmēji jāinformē par potenciālo risku viņu darbā un visiem pasākumiem, kas veikti, lai gādātu par viņu drošību un veselību. Ja jaunietis vēl nav 15 gadus vecs, jums ir jāinformē viņa juridiskais pārstāvis.

Ja, novērtējot ar darbu saistīto apdraudējumu, konstatēts risks jauniešu drošībai, fiziskajai vai garīgajai veselība vai attīstībai, jums ir viņiem par velti jāpiedāvā pienācīga viņu veselības un spēju novērtēšana, pirms viņi sāk strādāt.

Vispārīgie noteikumi par ikgadējo atpūtu un pārtraukumiem

Kad nodarbināt jauniešus, jums ir viņiem jāgarantē vismaz 30 minūtes ilgs pārtraukums, ja viņi strādā ilgāk par 4,5 stundām.

Ja bērni pilnu laiku iet skolā, iegūstot obligāto izglītību, jums ir jāgādā, lai viņiem būtu no darba brīvs periods skolas brīvdienu laikā (kā paredzēts piemērojamos valsts noteikumos).

Darba laiks, nakts darbs un atpūtas periodi bērniem, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu

Jums ir jāievēro stingri noteikumi, ja nodarbināt bērnus, kas jaunāki par 15 gadiem; tie ir atkarīgi no īstenotās darba un mācību programmas veida.

Maksimālais darba laiks ir:

Uzmanību

Jūs nedrīkstat nodarbināt par 15 gadiem jaunākus bērnus no plkst. 20.00 līdz plkst. 06.00.

Par katru 24 stundu periodu jums jāgarantē minimālais atpūtas periods, kura ilgums ir 14 secīgas stundas, un vismaz 2 dienas ilga atpūta par katru 7 dienu periodu (abas atpūtas dienas pēc kārtas, ja tas iespējams).

Darba laiks, nakts darbs un atpūtas periodi pusaudžiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem

Ja nodarbināt 15 – 18 gadus vecus pusaudžus, uz kuriem vairs neattiecas valsts likumos iekļauta prasība par obligāto pilna laika izglītošanos skolā, viņi drīkst strādāt līdz pat 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā.

Šie jaunieši nedrīkst strādāt laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00 vai laikā no plkst. 23.00 līdz 07.00. Dažas ES valstis atļauj atkāpes no šiem ierobežojumiem izņēmuma apstākļos, kas saistīti ar darba raksturu (kuģniecības un zvejniecības nozarēs, bruņotajos spēkos, slimnīcās un tamlīdzīgās iestādēs, kā arī kultūras, mākslas, sporta vai reklāmas pasākumos).

Par katru 24 stundu periodu jums jāgarantē minimālais atpūtas periods, kura ilgums ir 12 secīgas stundas, un vismaz 2 dienas par katru 7 dienu periodu (abas atpūtas dienas pēc kārtas, ja tas iespējams).

Ja valsts tiesību aktos paredzētās atkāpes to atļauj, jums, iespējams, nav jānodrošina šie atpūtas periodi gados jauniem darba ņēmējiem, kuri strādā šādās nozarēs:

Atkāpes no prasības par minimālajiem atpūtas periodiem iespējamas arī tad, ja nodarbināt pusaudžus, kuru darbs dienas laikā ir sadalīts vairākos atsevišķos posmos.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: