Pēdējā pārbaude: 06/01/2023

ES pilsoņu ceļošanas dokumenti

Koronavīruss: Droša ceļošanas atsākšana

Ja esat ES pilsonis , jums nav pienākuma uzrādīt savu personas apliecību vai pasi, kad no vienas Šengenas zonā ietilpstošas ES valsts iebraucat citā. Šengenas zonā robežkontrole nenotiek.

Kaut arī Šengenas zonā en jums nav vajadzīga pase, lai varētu šķērsot robežu, tik un tā vienmēr ir ļoti ieteicams ņemt līdzi pasi vai personas apliecību. Tā vajadzības gadījumā (ja jūs aptur policija vai ja iekāpjat lidmašīnā u.tml.) varēsiet pierādīt, kas jūs esat. Šengenas zonā ietilpstošās ES valstis drīkst pieņemt pašas savus noteikumus, kas jums uzliek pienākumu nēsāt līdzi personu apliecinošus dokumentus, kad esat to teritorijā.

Autovadītāja apliecības vai bankas kartes neuzskata par derīgiem ceļošanas dokumentiem un personu apliecinošiem dokumentiem.

Uzmanību

Šengenas līguma noteikumi ļauj dalībvalstīm attiecīgos attaisnojošos apstākļos, kad ir apdraudēta sabiedriskā kārtība vai valsts drošība, uz laiku atjaunot robežkontroli.

Noklikšķiniet te en , lai uzzinātu vairāk un skatītu to valstu sarakstu, kuras uz laiku atjaunoja robežkontroli. Parūpējieties, lai jums būtu personas apliecība vai pase, kad iebraucat šajās valstīs. Paturiet prātā arī to, ka pat parastos apstākļos var būt tā, ka jums ir jāuzrāda šie dokumenti.

Šengenas zonā ietilpst šādas valstis:

Šengenas zonā neietilpst šādas valstis:

Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Bulgārija, Kipra, Īrija, Rumānija

Kad dodaties uz valsti, kas atrodas ārpus Šengenas zonas, vai iebraucat no tādas valsts, jums ir jāuzrāda derīga identitātes karte vai pase. Pirms došanās ceļā noskaidrojiet, kādi dokumenti jums vajadzīgi, lai dotos ārpus savas valsts un iebrauktu tajā Šengenas zonā neietilpstošajā ES dalībvalstī, kurp gribat doties.

Piemērs no dzīves

Larss ir zviedrs. Viņš pavada atvaļinājumu Spānijā. Viņš paņēma līdzi savu bankas karti, ko Zviedrijā pieņem kā personu apliecinošu dokumentu.

Tomēr, ja Spānijas iestādes gribētu pārbaudīt, kas viņš ir, Larss varētu piedzīvot nepatikšanas, jo vienīgie derīgie personu apliecinošie dokumenti, kurus tās atzīst, ir Zviedrijas iestāžu izsniegtas personas apliecības un pases.

Dažādās valstīs derīga personas apliecība/pase

Ieceļošanas atteikums

Ļoti retos gadījumos ES dalībvalstis var neļautjums vai jūsu ģimenes locekļiem iebraukt "politisku, ar drošību vai veselības aizsardzību saistītu apsvērumu dēļ" .

Tad iestādēm ir jāpierāda, ka jūs vai jūsu ģimenes locekļi esat "reāls un pietiekami nopietns drauds".

Jums ir tiesības saņemt šo lēmumu rakstveidā. Tajā ir jābūt norādītiem visiem lēmuma iemesliem, kā arī tam, kā un līdz kuram datumam lēmumu var pārsūdzēt.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: