Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 08/04/2019

Pieprasījuma iesniegšana, ja vēlaties pakalpojumus sniegt pastāvīgi

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Ja uz ilgu laiku pārceļaties uz citu ES valsti un vēlaties tur strādāt savā reglamentētajā profesijā, jums ir jālūdz, lai šajā valstī atzīst jūsu kvalifikāciju.

Ja esat ārsts, vispārējās aprūpes māsa, vecmāte, zobārsts, farmaceits, arhitekts, veterinārārsts, tad jūsu kvalifikācija tiek atzīta automātiskien.

Kādi dokumenti jāiesniedz

Kopā ar lūgumu atzīt jūsu profesionālo kvalifikāciju jums ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Kas notiek ar jūsu pieprasījumu

Kad esat iesniedzis pieprasījumu un apliecinošos dokumentus, iestādēm ir pienākums veikt šādas darbības:

Ja iestādes nolemj, ka pastāv būtiskas atšķirības starp jūsu valstī izvirzītajām prasībām jūsu kvalifikācijas saņemšanai un prasībām uzņemošajā valstī, tās var likt, lai nokārtojat zināšanu pārbaudījumu vai izejat praksi. Tādā gadījumā iestādes nepieņems galīgo lēmumu, kamēr nebūsiet izpildījis šīs papildu prasības.

Ja iestādes izvirza papildu noteikumus, ka jums jāpierāda sava kvalifikācija, iestādēm ir jums jāpiedāvā izvēle starp zināšanu pārbaudījumu kārtošanu un adaptācijai paredzētu praksi. Tomēr dažām profesijām iestādes drīkst pieprasīt vai nu zināšanu pārbaudījumu, vai adaptācijai paredzētu praksi.

Ja iestādes 4 mēnešu laikā lēmumu nav pieņēmušas, varat arī vērsties mūsu palīdzības dienestos vai dalībvalstu kontaktpunktosen, kas nodarbojas ar profesionālās kvalifikācijas jautājumiem. Ja kontaktpunkti nespēj palīdzēt, varat ierosināt lietu attiecīgās valsts tiesā.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: