Pēdējā pārbaude: 08/06/2022

Jūsu laulātais un bērni, kas nav ES pilsoņi

Ja esat precējies vai dzīvojat reģistrētās partnerattiecībās ar ES pilsoni, kurš kādā citā ES valstī (kas nav šīs personas izcelsmes valsts) dzīvo, strādā, studē vai meklē darbu, ES noteikumi atvieglo došanos līdzi partnerim. Šajā lapā publicētā informācija attiecas arī uz bērniem un mazbērniem, kas uz ārzemēm dodas līdzi savai ģimenei.

Ja vēlaties doties līdzi savam laulātajam vai reģistrētajam partnerim uz viņa izcelsmes valsti, bet iepriekš nevienā ES valstī neesat dzīvojuši kopā, tad jūsu situāciju noteiks vienīgi šīs valsts noteikumi.

Ja esat noslēguši viendzimuma laulību un pārceļaties uz citu ES valsti, jūs uzņemošajai valstij ir jāatzīst jūsu uzturēšanās tiesības. Šis noteikums ir spēkā pat tad, ja uzņemošajā valstī viendzimuma laulības nav atzītas.

Noskaidrojiet, kādas ir jūsu tiesības un kādas formalitātes jums jānokārto atbilstoši savai situācijai.

Izvēlieties situāciju

Dažās ES valstīs civilpartnerattiecībās un reģistrētās partnerattiecībās dzīvojošiem partneriem piešķir tādu pašu statusu kā precētiem pāriem. Šādā gadījumā jums vajadzētu iepazīties ar uzturēšanās tiesībām un nosacījumiem, kas attiecas uz laulātajiem, kuriem nav ES pilsonības.

Citas ES valstis neatzīst civilpartnerattiecības un reģistrētas partnerattiecības par līdzvērtīgām laulībai. Šādā gadījumā jums vajadzētu iepazīties ar uzturēšanās tiesībām un nosacījumiem, kas attiecas uz ģimenes locekļiem, kuriem nav ES pilsonības.

Uzziniet vairāk par civilpartnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Šādā gadījumā parasti uz jums attiecas attiecīgās valsts imigrācijas noteikumi. Lai uzzinātu vairāk informācijas, sazinieties ar imigrācijas iestādēm uzņemošajā ES valstī.

Esat citas valsts, kas nav ES dalībvalsts, pilsonis, bet precējies ar ES pilsoni? Tad varat doties līdzi savam laulātajam uz to ES valsti, kur viņš dzīvo.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Ja valstī, uz kuru dodaties, paliekat ne ilgāk par 3 mēnešiem, jums vajadzīga tikai derīga pase un ieceļošanas vīza (atkarībā no tā, kas ir jūsu izcelsmes valsts).

Noskaidrojiet, kādas ir prasības/izņēmumi attiecībā uz ieceļošanas vīzām ES.

Pirms aizbraukšanas tās valsts konsulātā, uz kuru dodaties, noskaidrojiet, vai jums būs nepieciešama ieceļošanas vīza un cik ātri to varēsiet saņemt.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Ja jūsu laulāto uzņemošajā valstī paliekat ilgāk par 3 mēnešiem, jums ir jālūdz uzturēšanās atļauja un par savu ierašanos jāpaziņo kompetentajām iestādēm.

Uzturēšanās atļauja

Trīs mēnešu laikā pēc ierašanās jums jāvēršas uzņemošās ES valsts iestādēs (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī), lai saņemtu uzturēšanās atļauju.

Paziņošana par ierašanos

Dažas ES valstis prasa, lai samērīgā laika posmā pēc ieceļošanas paziņojat par savu ierašanos kompetentajām iestādēm. Ja laicīgi to neizdarīsiet, jums var uzlikt naudassodu.

Pirms dodaties uz uzņemošo ES valsti, noskaidrojiet valsts iestādēs attiecīgos termiņus un nosacījumus, kas jāievēro, ja plānojat paziņot par savu ierašanos.

Pasei jābūt līdzi vienmēr.

Dažās ES valstīs jūs var sodīt ar naudassodu vai uz laiku aizturēt, ja pasi esat atstājis mājās, taču ar šo iemeslu vien vēl nepietiek, lai jūs varētu izraidīt uz izcelsmes valsti.

Ja jūsu laulātais, kurš ir ES pilsonis, ir darba ņēmējs

Ja jūsu laulātais ir likumīgi nodarbināts citā ES valstī, jūs varat vienkārši doties līdzi un jums nav jāatbilst kādiem nosacījumiem.

Ja jūsu laulātais, kurš ir ES pilsonis, ir pensionārs

Ja jūsu laulātais, kurš ir ES pilsonis, ir pensionārs un dzīvo citā ES valstī, jūs varat doties līdzi, ja attiecīgajā valstī jūsu laulātajam ir pietiekami lieli ienākumi, lai varētu iztikt bez ienākumu atbalsta, un visaptveroša veselības apdrošināšana visai ģimenei.

Ja jūsu laulātais, kurš ir ES pilsonis, ir students

Ja jūsu laulātais ir students, kurš dzīvo citā ES valstī, jūs varat palikt ar viņu kopā, ja:

Kas notiek ar jūsu uzturēšanās tiesībām laulātā nāves gadījumā?

Ja esat likumīgi dzīvojis kādā citā ES valstī, un jūsu laulātais, kas ir ES pilsonis, tur ir nomiris vēl pirms pastāvīgās uzturēšanās tiesību iegūšanas, jūs varat tur palikt, ja pirms laulātā nāves tur esat nodzīvojis vismaz 1 gadu.

Lai jūs varētu palikt valstī, jums arī jāatbilst tiem pašiem uzturēšanās nosacījumiem, kuri attiecas uz ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet, kādi ir nosacījumi un formalitātes attiecībā uz:

Kas notiek ar jūsu uzturēšanās tiesībām šķiršanās gadījumā?

Ja no laulātā, kas ir ES pilsonis, šķiraties vēl pirms pastāvīgās uzturēšanās tiesību iegūšanas uzņemošajā valstī (parasti tādas iegūst, kad valstī nodzīvoti 5 gadi), jūs varat tur palikt, ja:

Varat palikt arī tad, ja jums ir:

Ja runa ir par jūsu tiesībām tikties ar nepilngadīgu bērnu, jūs varat palikt uzņemošajā ES valstī tik ilgi, cik vien tas nepieciešams.

Lai varētu palikt valstī, jums ir jāatbilst tiem pašiem uzturēšanās nosacījumiem, kuri attiecas uz ES pilsoņiem. Noskaidrojiet, kādi ir nosacījumi un formalitātes attiecībā uz:

Vienlīdzīga attieksme

Kamēr uzturaties uzņemošajā valstī, attieksmei pret jums ir jābūt tādai pašai kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, jo īpaši attiecībā uz nodarbinātību, algu, darbā iekārtošanās iespējām un reģistrēšanos skolā.

Pat tad, ja tur uzturaties kā tūrists, jums nedrīkst prasīt, lai maksājat vairāk, piemēram, par ieejas biļetēm muzejā vai sabiedriskā transporta biļetēm.

Ja esat pensionāra laulātais, dažas ES dalībvalstis var nolemt jums un jūsu ģimenei nepiešķirt ienākumu atbalstu pirmajos 3 jūsu uzturēšanās mēnešos.

Izraidīšana

Atsevišķos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Par izraidīšanas lēmumu jūs jāinformē rakstiski. Šajā vēstulē jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Jūs iegūstat pastāvīgas uzturēšanās tiesības, ja uzņemošajā ES valstī esat likumīgi nodzīvojis 5 gadus pēc kārtas.

Jūs tad varat uzturēties valstī tik ilgi, cik vēlaties, pat ja nestrādājat un jums vajadzīgs ienākumu atbalsts. Jūs varat baudīt tādas pašas tiesības un priekšrocības un pretendēt uz tādiem pašiem pabalstiem kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Jūsu uzturēšanās netiek uzskatīta par pārtrauktu, ja tā ir bijusi:

Jūs varat zaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja ārpus attiecīgās valsts nodzīvojat ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: