Pēdējā pārbaude: 09/03/2020

Recepšu zāļu iegāde ārzemēs

Vai jūs skar “Brexit”?

Ja jūsu valsts ārsts ir izrakstījis recepti, tā ir derīga visās ES valstīs. Tomēr vienā valstī izrakstītās zāles ārzemēs var nebūt pieejamas vai tām var būt cits nosaukums.

Varat lūgt ārstam, lai viņš jums izraksta arī citās ES valstīs izmantojamu recepti – t.s. pārrobežu recepti.

Uzmanību

Ir zāles, kuru tirdzniecība citās valstīs nav atļauta vai kuras tajās nav pieejamas, pat ja runa ir par ES valstīm.

Receptē sniedzamā informācija

Citā ES valstī izmantojamai receptei nav paredzēts īpašs formāts. Vairumā gadījumu arī tai receptē, ko jūs izmantotu savā dzīvesvietas valstī, jau ir pietiekama informācija, lai to varētu izmantot arī citā ES valstī. Jābūt vismaz šādai informācijai:

Ja domājat, ka ārzemēs jums vajadzēs iegādāties zāles, vai jums ārzemēs ir izrakstīta recepte, bet zāles pirksiet mītnes valstī, pārliecinieties, vai ārsts ir norādījis visu vajadzīgo informāciju. Ja tā, tad neraizējieties – citas ES valsts farmaceits varēs viegli atšifrēt recepti un iedot jums pareizās zāles atbilstošajā devā.

Uzmanību

Uz zāļu receptēm attiecas tās valsts noteikumi, kurā zāles tiek pārdotas. Tas nozīmē, ka farmaceits, izsniedzot jums zāles, vadīsies pēc savas valsts noteikumiem – var gadīties, ka devas tiks izsniegtas atšķirīgam dienu skaitam.

E-recepte

Ja ārsts jums ir izrakstījis e-recepti, tomēr palūdziet arī recepti uz papīra, ja plānojat zāles iegādāties citā ES valstī, jo iespējams, ka e-recepti ārpus jūsu mītnes valsts neatzīs.

Ja vēlaties Igaunijā un Horvātijā iegādāties zāles ar Somijā izsniegtu e-recepti, recepte papīra formā nav jāuzrāda.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: