Pēdējā pārbaude: 13/05/2022

Darbs publiskajā sektorā ārvalstīs

Civildienesta ierēdņi ārvalstīs

Jūs uzskata par valsts ierēdni ārvalstīs, ja:

Ja turpretim strādājat uzņēmējas valsts publiskā sektora iestādē, nebūdams šīs valsts pilsonis, jūs uzskata par migrējošo darba ņēmēju.

Noteikti noskaidrojiet,

Darba iespējas publiskajā sektorā

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības strādāt citās ES dalībvalstīs, tostarp arī publiskajā sektorā. Piemēram, drīkstat strādāt valstij piederošos uzņēmumos, valsts iestādēs un publiskajās struktūrās.

ES dalībvalstis joprojām dažus amatus drīkst rezervēt saviem pilsoņiem, tomēr tikai tad, ja attiecīgais amats saistīts ar:

Parasti šādi ierobežojumi ir diplomātiskajā dienestā, bruņotajos spēkos, policijā, drošības struktūrās, tiesu un nodokļu iestādēs. Tomēr pat šajās iestādēs tiem amatiem, kas nav saistīti ar valsts varas īstenošanu, jābūt pieejamiem arī citu ES dalībvalstu pilsoņiem. Piemēram, ja darbs ir administratīvs vai saistīts ar tehniskās palīdzības sniegšanu, nevis ar valsts varas īstenošanu, šādu amatu valsts nedrīkst paturēt tikai saviem pilsoņiem.

Lai dabūtu darbu publiskajā sektorā, jums, iespējams, vispirms būs jāpanāk, lai valstī, kurā vēlaties strādāt, tiktu atzīta jūsu profesionālā kvalifikācija.

Jūsu jaunā mītnes valsts jūsu darba pieredzi nedrīkst novērtēt sliktāk tikai tāpēc, ka esat to ieguvis citā ES dalībvalstī. To nedrīkst darīt, piemēram, situācijās, kad

Uzmanību

Esat ES pilsonis un meklējat darbu citā ES dalībvalstī? Jums ir tiesības uz tādu pašu valsts nodarbinātības dienestu palīdzību kā šīs valsts pilsoņiem.

Piemērs

Citā ES dalībvalstī gūta darba pieredze ir no svara

Francijas pilsone Elīza pirms pārcelšanās uz Itāliju bija nostrādājusi 10 gadus par skolotāju Francijā. Itālijā viņas kvalifikāciju (tiesības strādāt par skolotāju) atzina, tomēr Itālijas iestādes viņu uzskatīja par iesācēju šajā darbā un piešķīra viņai viszemāko pakāpi un algu.

Tā kā Itālijā amata pakāpi un algu nosaka, ņemot vērā profesijā nostrādāto gadu skaitu, Itālijas iestādēm ir pienākums Elīzas darba pieredzi, kas iegūta citā ES dalībvalstī, pilnībā pielīdzināt Itālijā gūtai pieredzei.

Lasiet vēl:

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Europass

Darba piedāvājumi Eiropā

Bieži uzdotie jautājumi

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: